Követés
Mariusz Frukacz
Mariusz Frukacz
Head of Application Engineering Rail, Amberg Technologies AG
E-mail megerősítve itt: amberg.ch
Cím
Hivatkozott rá
Hivatkozott rá
Év
Pushing the sensitivity limits of RTS-based continuous deformation monitoring of an alpine valley
M Frukacz, R Presl, A Wieser, D Favot
Applied Geomatics 9 (2), 81-92, 2017
142017
On the impact of rockfall catch fences on ground-based radar interferometry
M Frukacz, A Wieser
Landslides 14 (4), 1431-1440, 2017
122017
Korekta cen nieruchomo¶ci ze względu na upływ czasu w przypadku dużych baz danych
M Frukacz, M Popieluch, E Preweda
Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2011
92011
Optymalne procedury wyznaczania współczynnika liniowej rozszerzalno¶ci termicznej i wzorcowania precyzyjnych łat niwelacyjnych
M Frukacz
Praca doktorska, AGH Kraków, 2010
92010
Badania laboratoryjne niwelatorów i precyzyjnych łat niwelacyjnych
J Beluch, M Frukacz, J Mróz, A Pokrzywa, T Szczutko
AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2008
92008
Classification of precise levelling instruments referring to the measurements of historic city centres
M Bu¶ko, M Frukacz, T Szczutko
9th International Conference Environmental Engineering (ICEE), 1-6, 2014
52014
Badanie precyzyjnych łat niwelacyjnych w aspekcie pomiarów sieci wysoko¶ciowych I i II klasy
M Frukacz, M Markiewicz
Kraków, Wydział GGiI¦, Zakład Geodezji i Kartografii AGH, 2000
52000
Wyznaczanie współczynnika rozszerzalno¶ci termicznej precyzyjnych łat niwelacyjnych w Komparatorium Geodezyjnym AGH w Krakowie
M Frukacz, M Markiewicz, J Mróz, A Pokrzywa, T Szczutko
Geodezja 6 (2), 91-111, 2000
52000
Wpływ sposobu wyznaczenia poprawki kalibracyjnej na okre¶lane przewyższenie
M Frukacz
Geodezja/Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 11, 2005
42005
Modyfikacja algorytmu obliczeń wyników kalibracji łat kodowych wykonywanych za pomoc± interferometru laserowego HP 5529A
J Beluch, M Frukacz, J Mróz, A Pokrzywa, T Szczutko
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje 114 …, 2005
42005
Terrestrial radar interferometry with objects observed through protection fences
M Frukacz, A Wieser
Proceedings of the 18 Internationaler Ingenieurvermessungskurs Graz, Graz …, 2017
32017
Application of precise distancers and GPS receivers for lenght determination and Krakow-located „Wisła” calibration baseline stability control
T Szczutko, M Frukacz, M Bu¶ko
Reports on Geodesy, 2011
32011
Polish Cinema Now!: Focus on Contemporary Polish Cinema
M Werner, M Bence
John Libbey, 2010
32010
Tekstylia bis: słownik młodej polskiej kultury
P Marecki, T Charnas
Korporacja Halart, 2006
32006
Wykorzystanie niwelatora Leica Sprinter z łatami fiberglasowymi GSS113 do niwelacji osnowy szczegółowej III klasy
M Frukacz, T Szczutko
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2012
22012
Badania nad wyznaczaniem i wprowadzaniem poprawki termicznej oraz kalibracyjnej do wyników niwelacji precyzyjnej
M Frukacz
Technical Sciences. Supplement/University of Warmia and Mazury in Olsztyn …, 2005
22005
Design and operation of a comprehensive and permanent rock slope deformation monitoring system at the Great Aletsch Glacier (Switzerland)
F Glueer, S Loew, R Seifert, M Frukacz, A Wieser
EGU General Assembly Conference Abstracts, 12189, 2015
12015
Kalibracja łat kodowych inżynierskich oraz analiza możliwo¶ci ich wykorzystania do pomiaru wysoko¶ciowej osnowy szczegółowej.
T Szczutko, M Frukacz
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 12 (4), 2013
12013
Segmentacja rynku nieruchomo¶ci gruntowych dla wybranych gmin miejsko-wiejskich powiatu krakowskiego
M Frukacz, E Jasinska, E Preweda
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2011
12011
Badania precyzyjnego sprzętu do niwelacji w geodezyjnym laboratorium metrologicznym AGH
J Beluch, M Frukacz, J Mróz, A Pokrzywa, T Szczutko
Geomatics and Environmental Engineering 1 (1/1), 71-79, 2007
12007
A rendszer jelenleg nem tudja elvégezni a műveletet. Próbálkozzon újra később.
Cikkek 1–20