Follow
Nóra Balogh-Békesi
Nóra Balogh-Békesi
Verified email at uni-nke.hu
Title
Cited by
Cited by
Year
The basic (fundamental) law of Hungary: a commentary of the new Hungarian Constitution
L Trócsányi, M Sulyok, F Hörcher, B Schanda, L Csink, TV Ádány, ...
Dublin: Clarus Press Ltd., 2015
112015
General principles of administrative procedure in the European Union, in Hungary and in France
N Balogh-Békesi, K Pollák
PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM …, 2017
92017
Investigation of CNTF, COMT, DDR1, DISC1, DRD2, DRD3, and DTNBP1 candidate genes in schizophrenia: results from the hungarian SCHIZOBANK Consortium
J Benkovits, S Magyarosi, AJ Pulay, Z Makkos, A Egerhazi, N Balogh, ...
Neuropsychopharmacologia Hungarica: A Magyar Pszichofarmakologiai Egyesulet …, 2016
92016
Alapelvek a közigazgatási hatósági eljárásban
N Balogh-Békesi
Új magyar közigazgatás 9 (4), 12-17, 1997
61997
A közigazgatási bíráskodás alapjai
BB Nóra, K Pollák, L Vértesy
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2022
3*2022
A hazai közigazgatási hatósági eljárási jog karakterisztikája
A Boros, A Patyi, N Balogh-Békési, G Balogh, A Bencsik, C Bokor, L Csink, ...
Ludovika Egyetemi Kiadó (Dialóg Campus), 2019
32019
Tulajdonhoz való jog
BB Nóra
Balogh Zsolt–Schanda Balázs (szerk.): Alkotmányjog–Alapjogok. Budapest …, 2014
32014
Alkotmányjog
J Nóra, M Lili, S Zsolt
Jogi szakvizsga felkészítő kötet 2, 2013
32013
Közigazgatási eljárási határidők megtartása és az ügyek észszerű határidőn belüli befejezésének követelménye
BB Nóra
Ludovika Egyetemi Kiadó, 2022
22022
A bírói hatalmi ág az Alaptörvény rendszerében
N Balogh-Békesi
Iustum-Aequum-Salutare, 9-19, 2016
22016
Szuverenitásféltés és alkotmány
N Balogh-Békesi
MTA LAW WORKING PAPERS 1 (57), 1-15, 2014
22014
„Marbury felmentése”–Alkotmánybírósági hatáskör elemzés a bírói korhatár ügyön keresztül
BB Nóra
Jogtudományi Közlöny 10, 2012
22012
„Közös európai alkotmányjog” vagy szuverenitástranszfer esetről-esetre
BB Nóra
A Magyar Alkotmánybíróság döntéséről az EU, valamint Izland és Norvégia …, 2008
22008
Ünnepi tanulmányok a 80 éves Tamás András tiszteletére
Z Peres, G Pál, Z Árva, I Balázs, BB Nóra, G Bathó, E Belényesi, ...
Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021
12021
The realisation of the constitutional principles-the right to good administration and the right to legal remedy-in Hungary
N Bekesi, K Pollak
Bratislava Law Review 2 (1), 46-56, 2018
12018
Homoki gyepek spontán regenerációja kiskunsági parlagokon
N Balogh
Gyepgazdálkodási Közlemények 10 (1-2), 5-12, 2012
12012
Az alapjogvédelem hatékonysága a hatásköri változások tükrében
N Balogh-Békesi
PÁZMÁNY LAW WORKING PAPERS 2012:(38) p. 1.(2012), 2012
12012
Közösségi jog és szuverenitás-transzfer a csatlakozási klauzulák és a hatáskör megosztás mentén
BB Nóra
Doktori disszertáció, 2008
12008
Gondolatok a jogorvoslathoz való jogról
BB Nóra
TAMÁS ANDRÁS, 43, 0
1
Az általános közigazgatási rendtartás szabályai
Z Balla, N Balogh-Békesi, A Boros, D Iván, G Naszladi, T Pfeifer-Tóth, ...
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20