Követés
Makov Dmytro | Маков Дмитро Костянтинович | Маков Д.К.
Makov Dmytro | Маков Дмитро Костянтинович | Маков Д.К.
E-mail megerősítve itt: kpi.ua - Kezdőlap
Cím
Hivatkozott rá
Hivatkozott rá
Év
A method of determination of fundamental frequency's symmetric sequences and higher harmonics of three-phase voltage systems
AA Shcherba, DK Makov
2014 IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems …, 2014
22014
Повышение точности измерения несимметрии трехфазного напряжения
ДК Маков, НИ Поворознюк, ЮМ Виноградов, АБ Услонцев
Вестник Национального технического университета Харьковский политехнический …, 2010
22010
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Електротехніка та електроніка» для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» теплоенергетичного факультету
ВВ Михайленко, ДК Маков, ОМ Скринник, ЮМ Чуняк, ДК Зіменков, ...
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
12017
The formation of a three-phase voltage system using digital-to-analog converters
DK Makov, AA Shcherba, OI Antoniuk
2016 2nd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems …, 2016
12016
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Електротехніка та електроніка» для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Прикладна механіка» механіко …
ДК Маков, ВВ Михайленко, ВВ Чибеліс, ОМ Скринник, ...
НТУУ «КПІ», 2016
12016
New Metod of Measuring of Symmetric Sequences of Three-Phase Voltage.
DK Makov
Naukovi visti NTUU-KPI 93 (1), 2014
12014
Method of digital determination of a zero phase - sequence voltage of three -phase system of voltages
DK Makov, AA Shcherba
Technical Electrodynamics 4, 14 -16, 2014
12014
СПОСОБ ЦИФРОВОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ТРЕХФАЗНОЙ СИСТЕМЫ НАПРЯЖЕНИЙ
ДК Маков, АА Щерба
Технiчна електродинамiка, 14-16, 2014
1*2014
Cascade filters for extraction of higher harmonic voltage and voltage proportionate to frequency deviation for electrical condition monitoring
AA Shcherba, NI Suprunovska, DK Makov
8th International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure …, 2011
12011
МЕТОД ЦИФРОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУГИ НУЛЬОВОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ ТРИФАЗНОЇ СИСТЕМИ НАПРУГ
АА Щерба, ДК Маков, ДС Коломійчук, OР Лісовий
Міжнародний науково-технічний журнал" Сучасні проблеми електроенерготехніки …, 2019
2019
Determination of three-phase voltage s unbalance with the use of analog-digital convertors of its instantaneous values and mathematical treatment of the got codes
DK Makov, AI Antonjuk
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 46-51, 2018
2018
Метод визначення асиметрії трифазної напруги основної частоти і вищих гармонік
ДК Маков
Технічна електродинаміка, 22-29, 2018
2018
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕСИММЕТРИИ ТРЕХФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ОСНОВНОЙ ЧАСТОТЫ И ВЫСШИХ ГАРМОНИК
ДК Маков
Технiчна електродинамiка, 26-29, 2018
2018
Improving of measuring accuracy of voltage unbalance for electrical condition monitoring
DK Makov, AI Antonjuk, OV Polishchuk
1st World Congress on Condition Monitoring 2017, 2017
2017
ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА НЕСИМЕТРІЇ ТРИФАЗНОЇ НАПРУГИ
ДК Маков, КВ Уманська, ОІ Антонюк
Міжнародний науково-технічний журнал" Сучасні проблеми електроенерготехніки …, 2017
2017
ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА НЕСИНУСОИДАЛЬНОСТИ ОДНОФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИЛЬТРОВ СИММЕТРИЧНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ
ДК Маков, ОВ Полищук
Технiчна електродинамiка, 20-22, 2016
2016
Визначення коефіцієнта несинусоїдальності фазних напруг з використанням трифазних фільтрів симетричних складових
ДК Маков, ОВ Поліщук
Технічна електродинаміка, 2016
2016
Вимірювання напруг та струмів у напівпровідниковому перетворювачі з двадцятидвохзонним регулюванням вихідної напруги
ВВ Михайленко, ДК Маков, ВА Святненко, ЮМ Чуняк
Системи обробки інформації, 86-88, 2016
2016
ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ НЕСИМЕТРІЇ ТРИФАЗНОЇ НАПРУГИ З КОРЕКЦІЄЮ ПОХИБКИ
ДК Маков, ОІ Антонюк, ВВ Чупак
Міжнародний науково-технічний журнал" Сучасні проблеми електроенерготехніки …, 2015
2015
Визначення коефіцієнта спотворення синусоїдності з використанням фільтрів симетричних складових
АА Щерба, ДК Маков, ОВ Поліщук
Системи обробки інформації, 150-152, 2015
2015
A rendszer jelenleg nem tudja elvégezni a műveletet. Próbálkozzon újra később.
Cikkek 1–20