Követés
Ümit Kul
Cím
Hivatkozott rá
Hivatkozott rá
Év
Predictors of Technology Integration Self-Efficacy Beliefs of Preservice Teachers
S Birişçi, Ü Kul
CONTEMPORARY EDUCATIONAL TECHNOLOGY 10 (1), 75-93, 2019
872019
Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi
S Çelik, Ü Kul, SÇ Uzun
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2), 775-795, 2018
572018
The impact of educational material use on mathematics achievement: A meta-analysis
Ü Kul, S Celik, Z Aksu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2018
472018
Matematik ders kitabı içeriklerinin teknolojik uygunluk açısından değerlendirilmesi: Ortaokul örneği
E Sevimli, Ü Kul
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 9 (1 …, 2015
392015
The Relationship between Technological Pedagogical Content Knowledge and Web 2.0 Self-Efficacy Beliefs
Ü Kul, Z Aksu, S Birişçi
International Online Journal of Educational Sciences 11 (1), 198-213, 2019
332019
Web 2.0 hızlı içerik geliştirme özyeterlik algısını belirlemeye yönelik ölçek geliştirme çalışması [Web 2.0 rapid content development self-efficacy perception scale]
S Birişçi, Ü Kul, Z Aksu, D Akaslan, S Çelik
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama [Educational Technology Theory and …, 2018
33*2018
Influences of Technology Integrated Professional Development Course on Mathematics Teachers
Ü Kul
European Journal of Educational Research 7 (2), 233-243, 2018
322018
A Comparison of Mathematics Questions in Turkish and Canadian School Textbooks in Terms of Synthesized Taxonomy.
Ü Kul, E Sevimli, Z Aksu
Turkish Journal of Education 7 (3), 136-155, 2018
292018
Exploring Mathematics Teachers’ Pedagogical Content Knowledge in the Context of Knowledge of Students
Z Aksu, Ü Kul
Journal of Education and Practice 7 (30), 35-42, 2016
252016
Predictors of technology integration self-efficacy beliefs of preservice teachers. Contemporary Educational Technology, 10 (1), 75–93
S Birisci, U Kul
232019
The Mediating Role of Mathematics Teaching Efficacy on the Relationships Between Pedagogical Content Knowledge and Mathematics Teaching Anxiety
Z Aksu, Ü Kul
Sage Open 9 (3), 1-10, 2019
222019
Exploration of Pre-Service Teachers' Beliefs in Relation to Mathematics Teaching Activities in Classroom-Based Setting.
U Kul, S Celik
International journal of research in Education and science 3 (1), 245-257, 2017
212017
A Meta-analysis of the impact of problem posing strategies on students’ learning of mathematics
KUL Ümit, S Çelik
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala 12 (3), 341-368, 2020
202020
Investigating Changes in Mathematics Teachers' Intentions Regarding Web 2.0 Technology Integration
Ü Kul, S Çelik
Acta Didactica Napocensia 11 (2), 89-103, 2018
192018
Turkish Adaptation of the Survey of Pedagogical Content Knowledge in Early Childhood Mathematics Education
Z Aksu, Ü Kul
International Journal Of Eurasia Social Sciences 8 (30), 1832-1848, 2017
182017
Türkiye, Singapur, Güney Kore Matematik Öğretim Programlarının Pedagojik Alan Bilgisi Bileşenleri Bağlamında Karşılaştırılması
Ü Kul, Z Aksu
Erzincan Journal of Education Faculty 18 (2), 900-921, 2016
152016
Evaluation of the Contents of Mathematics Textbooks in Terms of Compliance to Technology: Case of Secondary School
E Sevimli, Ü Kul
Necatibey Faculty of Education, Electronic Journal of Science and …, 2015
122015
Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyonu Öz-Yeterlik İnanışlarının İncelenmesi
S Birişçi, Ü Kul
Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 1 (1), 1-18, 2018
102018
Ortaokul matematik dersi öğretim programındaki kazanımların yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2 …
S Çelik, Ü Kul, S Çalık-Uzun
92018
A scale development study to determine web 2.0 practical content development self-efficacy belief (W2SEBS)
SC S Birisci, U Kul, Z Aksu, D Akaslan
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 8 (1), 187-208, 2018
8*2018
A rendszer jelenleg nem tudja elvégezni a műveletet. Próbálkozzon újra később.
Cikkek 1–20