Követés
Jan Maciejewski
Cím
Hivatkozott rá
Hivatkozott rá
Év
Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna
M Jan
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 3364, 1-237, 2012
91*2012
Oficerowie Wojska Polskiego w okresie przemian społecznej struktury i wojska: studium socjologiczne
J Maciejewski
Wydawn. Uniw. Wrocławskiego 2475, 1-238, 2002
44*2002
Zawód oficera Wojska Polskiego w toku transformacji: Socjologia
J Maciejewski, I Wolska-Zogata, I Wolska-Zogata
Wydawn. Uniw. Wrocławskiego (Wrocław), 2004
292004
Grupy dyspozycyjne społeczeństwa polskiego
J Maciejewski
Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006
232006
Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego
J Maciejewski
Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001
222001
Bezpieczeństwo narodowe a grupy dyspozycyjne
J Maciejewski, O Nowaczyk
Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005
162005
Nauki społeczne wobec problemu bezpieczeństwa (wybrane zagadnienia)
S Jarmoszko, C Kalita, J Maciejewski
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny, 2016
132016
Samokształcenie w procesie nauczania
J Maciejewski
Dom Wydawniczy" Bellona", 1998
121998
Grupy dyspozycyjne w obliczu Wielkiej Zmiany: kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania w ¶wietle procesów integracyjnych
J Maciejewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010
102010
Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym
W Horyń, J Maciejewski
Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007
92007
Tożsamo¶ć społeczna grup dyspozycyjnych
J Maciejewski
Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 2009
72009
Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa: socjologiczna analiza udziału i roli kobiet w wojsku, policji oraz w innych grupach dyspozycyjnych
K Dojwa, J Maciejewski
Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007
72007
Sylwetka kobiety w służ-bach zbrojnych RP–charakterystyka socjograficzna
J Maciejewski
W:„Wojskowa służba kobiet a restrukturyzacja Sił Zbrojnych”, Agencja …, 2002
72002
Hybrydyzacja obszarów badawczych ¶rodowiska (nie) bezpieczeństwa nie tylko w dyscyplinie socjologii
M Stochmal, J Maciejewski
Historia i Polityka, 87-101, 2018
62018
Metodologiczne problemy w badaniach grup dyspozycyjnych
J Maciejewski, M Stochmal
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014
42014
Rekrutacja do grup dyspozycyjnych: socjologiczna analiza problemu
J Maciejewski, M Liberacki
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011
42011
Andragogika a grupy dyspozycyjne spoĹ ‚eczeĹ „stwa
W HoryĹ, J Maciejewski
Wydawnictwo Uniwersytetu WrocĹ ‚awskiego, 2010
42010
Podoficerowie zawodowi Wojska Polskiego: studium socjologiczne
J Maciejewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008
42008
Oficerowie grup dyspozycyjnych: socjologiczna analiza procesu bezpieczeństwa narodowego
T Kołodziejczyk, D Kozerawski, J Maciejewski
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008
32008
Uczestnictwo kobiet w Siłach Zbrojnych, Straży Granicznej i Policji: analiza socjologiczna
DK Maciejewski Jan
Uczestnictwo kobiet w Siłach Zbrojnych, Straży Granicznej i Policji: analiza …, 2012
22012
A rendszer jelenleg nem tudja elvégezni a műveletet. Próbálkozzon újra később.
Cikkek 1–20