Jan-Erik Johanson
Jan-Erik Johanson
Professor of Administrative Science, Tampere University, Finland
Verified email at tuni.fi - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Role of knowledge conversion and social networks in team performance
M Janhonen, JE Johanson
International Journal of Information Management 31 (3), 217-225, 2011
1352011
Johdatus verkostoanalyysiin
JE Johanson, M Mattila, P Uusikylä
Helsinki, Kuluttajatutkimuskeskus. 3, 1-145, 1995
117*1995
Strategy formation in public agencies
JE Johanson
Public Administration 87 (4), 872-891, 2009
912009
Governing Hybrid Organisations: Exploring Diversity of Institutional Life
JE Johanson, J Vakkuri
New York & Abingdon, Routledge 1, 1-188, 2017
492017
Internal social networks in work teams: structure, knowledge sharing and performance
K Henttonen, M Janhonen, JE Johanson
International Journal of Manpower, 2013
472013
Formal structure and intra-organisational networks. An analysis in a combined social and health organisation in Finland
JE Johanson
Scandinavian Journal of Management 16 (3), 249-267, 2000
432000
Intraorganizational influence: Theoretical clarification and empirical assessment of intraorganizational social influence
JE Johanson
Management Communication Quarterly 13 (3), 393-425, 2000
402000
Work-team bonding and bridging social networks, team identity and performance effectiveness
K Henttonen, JE Johanson, M Janhonen
Personnel Review, 2014
322014
Sosiaalinen pääoma verkostoissa
JE Johanson, P Uusikylä
Sosiologia 35 (1), 17-27, 1998
301998
The demographic antecedents and performance consequences of the social‐network structure in work teams
K Henttonen, M Janhonen, JE Johanson, K Puumalainen
Team Performance Management: An International Journal, 2010
282010
The balance of corporate social capital
JE Johanson
In Gabbay,S.; Leenders, T. (Eds.) Social Capital of Organizations 18, 231-261, 2001
262001
The effect of stakeholder inclusion on public sector project innovation
S Godenhjelm, JE Johanson
International Review of Administrative Sciences 84 (1), 42-62, 2016
202016
Sosiaalisen pääoman kenttä, seuraukset ja perusta organisaatioissa
JE Johanson, V Siivonen
Työelämän tutkimus 2 (1), 12-24, 2004
15*2004
The Vicious Circle of Cutback Policies: Citizens' Attitudes Toward Cutbacks in Finnish Welfare Services
JE Johanson, M Mattila
Scandinavian Political Studies 17 (4), 289-303, 1994
151994
Sosiaalisen pääoman tasapaino: verkoston tiiviys välineellisten hyötyjen ja yhteistyön edellytysten selittäjänä ja julkisessa organisaatiossa
JE Johanson
In Simpura J; Kajanoja, J. (Toim.). Sosiaalinen pääoma: globaaleja ja …, 2000
14*2000
Pension Governance in Finland-A Case Study on Public and Private Logics of Governance in Pension Provision
JE Johanson, VP Sorsa
Finnish Centre for Pensions Reports, 2010
122010
Suunnitteluperusteinen, voimavaralähtöinen ja suhdekeskeinen. Kolme lähtökohtaa virastostrategian muotoiluun
JE Johanson
Hallinnon Tutkimus 27 (1), 1-17, 2008
112008
Introduction: Comparative performance management and accountability in the age of austerity
G Grossi, MB Hansen, JE Johanson, J Vakkuri, MJ Moon
Public performance & management review 39 (3), 499-505, 2016
102016
Suhteiden voima
M Janhonen, JE Johanson
Teoksessa Kasvio, A & Tjäder, J. (Toim.): Työ murroksessa. 1, 55-69, 2007
9*2007
Business in metropolis: local governance of for-profit organisations in Finland
JE Johanson
Public Organization Review 6 (1), 57-77, 2006
92006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20