Tomi Rajala
Tomi Rajala
Tampere University, Ph.D Student and University Teacher
Verified email at tuni.fi - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Shifting from Output to Outcome Measurement in Public Administration-Arguments Revisited
T Rajala, H Laihonen, J Vakkuri
Outcome-Based Performance Management in the Public Sector, 3-23, 2018
72018
Exploring challenges of boundary-crossing performance dialogues in hybrids
T Rajala, H Laihonen, J Vakkuri
Journal of Management and Governance 24 (3), 799-820, 2020
52020
Managerial choices in orchestrating dialogic performance management
T Rajala, H Laihonen
Baltic Journal of Management 14 (1), 141-157, 2019
52019
Dialogia tuloksista: kohti tuloksekasta julkisjohtamista
H Laihonen, T Rajala, P Haapala, J Vakkuri
Tampereen yliopisto, 2017
52017
Mind the information expectation gap
T Rajala
Journal of the Knowledge Economy 10 (1), 104-125, 2019
42019
Why is dialogue on performance challenging in the public sector?
T Rajala, H Laihonen, P Haapala
Measuring Business Excellence 22 (2), 117-129, 2018
42018
Vaikuttavuustarkastuksen kompastuskivet
T Rajala
Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin, 2017
22017
Developing Public Administration with Performance Dialogues
H Laihonen, T Rajala
Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance 2, 2020
12020
Leadership that drives social change with performance measures
T Rajala
Leading Change in a Complex World : Transdisciplinary Perspectives 1, 201-222, 2019
12019
Näennäismarkkinat kunnallishallinnon työkaluna
T Rajala
Kunnallistieteellinen aikakauskirja 41 (2013): 3, 2013
12013
8 Performance goals as boundary objects–a compromise between different value definitions in hybrids
T Rajala
Hybrid Governance, Organisations and Society: Value Creation Perspectives, 2020
2020
Blame avoidance strategies in governmental performance measurement
T Rajala
Financial Accountability & Management 36 (3), 278-299, 2020
2020
Reasons for the Failure of Information Technology Projects in the Public Sector
T Rajala, H Aaltonen
The Palgrave Handbook of the Public Servant, 1-19, 2020
2020
Combining Learning with Management Controls in Performance Dialogues to Shape the Behavior of Public Servants
T Rajala, H Laihonen
The Palgrave Handbook of the Public Servant, 1-21, 2020
2020
Numerical performance information in presidential rhetoric
T Rajala
Journal of Accounting in Emerging Economies, 2019
2019
Public value and performance of libraries
A Seppänen, M Laitinen, T Rajala, H Laihonen
Qualitative and Quantitative Methods in Libraries 6 (2), 271-281, 2019
2019
Hybridihallinta terveyden ja hyvinvoinnin palvelujen järjestämisessä
J Vakkuri, JE Johanson, P Kokko, H Laihonen, T Rajala
Hallinnon Tutkimus 38 (3), 226-231, 2019
2019
Kilpailun ja kuluttajan suvereniteetin toteutuminen näennäismarkkinoilla
T RAJALA
2013
Hybridihallinta terveyden ja hyvinvoinnin palvelujen järjestämisessä. Ilmestyy Hallinnon tutkimus lehdessä 3 tai 4/2019.
J Vakkuri, JE Johanson, P Kokko, H Laihonen, T Rajala
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19