Követés
Małgorzata Krajewska
Małgorzata Krajewska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (Katedra Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej)
E-mail megerősítve itt: utp.edu.pl
Cím
Hivatkozott rá
Hivatkozott rá
Év
The role of spatial planning in the investment process in Poland and Slovenia
M Krajewska, S ¬róbek, M© Kovač
Real Estate Management and Valuation 22 (2), 52-66, 2014
342014
Timolol 0.5%/dorzolamide 2% fixed combination versus timolol 0.5%/pilocarpine 2% fixed combination in primary open‐angle glaucoma or ocular hypertensive patients
JJ Kałuzny, J Szaflik, K Czechowicz‐Janicka, J Kałuz̊ny, A Orzalkiewicz, ...
Acta Ophthalmologica Scandinavica 81 (4), 349-354, 2003
212003
Methods of assessing noise nuisance of real estate surroundings
K Szopińska, M Krajewska
Real Estate Management and Valuation 24 (1), 19-30, 2016
192016
Prices of apartments in relation to noise level in Poland
K Szopińska, M Krajewska
Journal of Civil Engineering and Architecture 7 (10), 1189-1195, 2013
152013
Analiza zmian warto¶ci gruntów w strefach podmiejskich dużych miast
M Krajewska
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomo¶ci w Olsztynie 18 (3), 51-60, 2010
122010
Students’ preferences on the residential real estate market in polish cities
O Kempa, M Krajewska, S Palicki, I R±cka, M Wójta-Kempa
Real Estate Management and Valuation 23 (1), 90-102, 2015
112015
Preferencje nabywców nieruchomo¶ci na wybranych rynkach rodzajowych
M Krajewska, R Gaca
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomo¶ci 15 (3-4 Rynek …, 2007
112007
Warto¶ć gruntu w procesie przekształcania przestrzeni
M Krajewska
Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2017
92017
Apartment market analysis considering environmental noise levels in Poland
MK Szopiska, M Beej
ERES, 2012
82012
Coherent land policy and land value
M Krajewska, K Pawłowski
Geomatics and Environmental Engineering 13 (4), 2019
72019
Sensitive property valuation taking into account noise aspects
K Szopińska, M Krajewska
Geographic Information Systems Conference and Exhibition-GIS ODYSSEY 2016 …, 2016
72016
Ograniczenia i możliwo¶ci językowe osób z demencj± a osób starzej±cych się fizjologicznie–analiza porównawcza,[w:]„Nowa Logopedia”, t. III: Diagnoza różnicowa zaburzeń …
M Krajewska
M. Michalik, A. Siudak, Z. Orłowska-Popek, Kraków, 469-484, 2012
72012
Changes On the Housing Market of the Downtown Area in Selected Polish Cities
I R±cka, S Palicki, M Krajewska, K Szopińska, O Kempa
Real Estate Management and Valuation 25 (2), 79-90, 2017
62017
Identyfikacja obszarów ryzyka w prognozowaniu skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
S ¬róbek, M Krajewska
Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarz±dzania 36, 503-512, 2014
62014
Planning condition and the market value of real estate
M Krajewska
Investment on the real estate market, 63-99, 2011
62011
Uwarunkowania planistyczne a warto¶ć nieruchomo¶ci na rynku,[w]: SIEMIŃSKA E.(RED)
M Krajewska
Inwestowanie na rynku nieruchomo¶ci, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa, 149-179, 2011
62011
The impact of road traffic noise on housing prices–Case study in Poland
K Szopińska, M Krajewska, J Kwiecień
Real Estate Management and Valuation 28 (2), 21-36, 2020
52020
Kształtowanie się warto¶ci gruntów w strefie podmiejskiej miasta Bydgoszczy
M Krajewska
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 70-80, 2011
52011
Wybór wariantu rozwi±zań planistycznych w zależno¶ci od skutków ekonomicznych uchwalenia i realizacji ustaleń planu miejscowego, w: Materiały I Konferencji Naukowo-Technicznej …
S ¬róbek, M Krajewska
Aktualne problemy w teorii i praktyce wyceny nieruchomo¶ci, 2001
52001
GIS and various approaches of safety management
T Bajerowski, A Chojka, AM Kowalczyk, Z Parzyński, K Szopińska, ...
Croatian Information Technology Society, GIS Forum, 2015
42015
A rendszer jelenleg nem tudja elvégezni a műveletet. Próbálkozzon újra később.
Cikkek 1–20