Követés
Jacek Stańdo
Jacek Stańdo
E-mail megerősítve itt: p.lodz.pl
Cím
Hivatkozott rá
Hivatkozott rá
Év
Metody aktywizuj±ce w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
J Stańdo, M Spławska-Murmyło
ORE, Warszawa, 2017
132017
Automatic evaluation of examination tasks in the form of function plot
W Bieniecki, S Stolinski, J Stando
2010 Proceedings of VIth International Conference on Perspective …, 2010
112010
Work-related suicide exposure, occupational burnout, and coping in emergency medical services personnel in Poland
K Witczak-Błoszyk, K Krysińska, K Andriessen, J Stańdo, A Czabański
International journal of environmental research and public health 19 (3), 1156, 2022
82022
Torsion field-an example of pseudo-scientific concept in physics
E Korzeniewska, A Krawczyk, J Stańdo
Przeglad Elektrotechniczny, 196-199, 2020
72020
From the Pythagorean Theorem to the definition of the derivative function
J Stańdo, G GwóĽdĽ-Łukawska, J Guncaga
2012 International Conference on E-Learning and E-Technologies in Education …, 2012
72012
Information technologies in a process of examination in Poland
W Bieniecki, J Stańdo, S Stoliński
Inf. Syst. Manag. VII 29, 2010
72010
Analiza wymagań dla systemu elektronicznego oceniania rozwi±zań zadań egzaminacyjnych
W Bieniecki, J Stańdo, S Stoliński
Automatyka/Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 13 …, 2009
52009
The influence of economic factors on the trial exam results
J Stańdo
Scientifict Bulletion of Chelm, Section of Mathematics and Computer Science, 2007
52007
Odróżnić pole figury od obwodu, problem czy brak wiedzy
M Legutko, J Stańdo
Materiały konferencyjne XX Szkoły Dydaktyków Matematyki, 2006
52006
Nonstandard nonobtuse refinements of planar triangulations
S Korotov, J Stańdo
Conjugate Gradient Algorithms and Finite Element Methods, 149-160, 2004
52004
Suicide and Attempted Suicide in Poland before and during the COVID-19 Pandemic between 2019 and 2021
J Stańdo, A Czabański, Ż Fechner, E Baum, K Andriessen, K Krysińska
International journal of environmental research and public health 19 (15), 8968, 2022
42022
E-learning as a factor optimizing the amount of work time devoted to preparing an exam for medical program students during the COVID-19 epidemic situation
M Roszak, B Sawik, J Stańdo, E Baum
Healthcare 9 (9), 1147, 2021
42021
Supporting didactic processes with Mathematical E-emergency Services, Poland
KS Dorota, S Jacek
Education, 110, 2010
42010
Automatic detection and evaluation of the spline function plot
S Stoliński, W Bieniecki, J Stańdo
Automatyka/Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 14 …, 2010
42010
Badania nad rekrutacja
J Stańdo
Prometeusz-Kwartalnik naukowy, 10, 0
4
Sposoby kształtowania u uczniów zdolno¶ci algorytmicznego rozwi±zywania problemów
J Stańdo, M Spławska-Murmyło
Warszawa: O¶rodek Rozwoju Edukacji, 2017
32017
Stando J.. Stolinski S
W Bieniecki
Analiza wymagan dla systemu elektronicznego oceniania rozwiazan zadan …, 2010
32010
Ways of application of different information technologies in education on the example of mathematical emergency e-services
J Stańdo, W Bieniecki
Information Systems in Management VII, Distant Learning and Web Solutions …, 2010
32010
Porównanie ocen z matematyki i fizyki uzyskanych przez studentów Politechniki Łódzkiej po pierwszym roku studiów w odniesieniu do punktów otrzy manych z rekrutacji
A Just, J Stańdo
XII Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych …, 2006
32006
Warto¶ć kwalifikacyjna
J Stańdo
Diagnostyka Edukacyjna red. B. Niemierko, Lublin, 2006
32006
A rendszer jelenleg nem tudja elvégezni a műveletet. Próbálkozzon újra később.
Cikkek 1–20