Követés
Jacek Stańdo
Jacek Stańdo
E-mail megerősítve itt: p.lodz.pl
Cím
Hivatkozott rá
Hivatkozott rá
Év
Work-related suicide exposure, occupational burnout, and coping in emergency medical services personnel in Poland
K Witczak-Błoszyk, K Krysińska, K Andriessen, J Stańdo, A Czabański
International journal of environmental research and public health 19 (3), 1156, 2022
222022
E-learning as a factor optimizing the amount of work time devoted to preparing an exam for medical program students during the COVID-19 epidemic situation
M Roszak, B Sawik, J Stańdo, E Baum
Healthcare 9 (9), 1147, 2021
172021
Metody aktywizuj±ce w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
J Stańdo, M Spławska-Murmyło
ORE, Warszawa, 2017
172017
Automatic evaluation of examination tasks in the form of function plot
W Bieniecki, S Stolinski, J Stando
2010 Proceedings of VIth International Conference on Perspective …, 2010
122010
Torsion field-an example of pseudo-scientific concept in physics
E Korzeniewska, A Krawczyk, J Stańdo
Przeglad Elektrotechniczny, 196-199, 2020
92020
Suicide and Attempted Suicide in Poland before and during the COVID-19 Pandemic between 2019 and 2021
J Stańdo, A Czabański, Ż Fechner, E Baum, K Andriessen, K Krysińska
International journal of environmental research and public health 19 (15), 8968, 2022
82022
Information technologies in a process of examination in Poland
W Bieniecki, J Stańdo, S Stoliński
Inf. Syst. Manag. VII 29, 2010
82010
From the Pythagorean Theorem to the definition of the derivative function
J Stańdo, G GwóĽdĽ-Łukawska, J Guncaga
2012 International Conference on E-Learning and E-Technologies in Education …, 2012
72012
Analiza wymagań dla systemu elektronicznego oceniania rozwi±zań zadań egzaminacyjnych
W Bieniecki, J Stańdo, S Stoliński
Automatyka/Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 13 …, 2009
72009
The COVID-19 Pandemic and the Interest in Prayer and Spirituality in Poland According to Google Trends Data in the CONTEXT of the Mediatisation of Religion Processes
J Stańdo, G Piechnik-Czyż, A Adamski, Ż Fechner
Religions 13 (7), 655, 2022
62022
Modification of pigments content in red clover sprouts with the use of pulsed electric field
I Gał±zka-Czarnecka, E Korzeniewska, A Czarnecki, J Stańdo
Journal of Physics: Conference Series 1782 (1), 012009, 2021
62021
Organizacja przestrzeni sprzyjaj±cej edukacji informatycznej–wyzwania
J Stańdo
O¶rodek Rozwoju Edukacji, Warszawa, 2017
52017
The influence of economic factors on the trial exam results
J Stańdo
Scientifict Bulletion of Chelm, Section of Mathematics and Computer Science, 2007
52007
Nonstandard nonobtuse refinements of planar triangulations
S Korotov, J Stańdo
Conjugate Gradient Algorithms and Finite Element Methods, 149-160, 2004
52004
Trajektorie i walidacja efektów uczenia się w kontek¶cie Polskiej Ramy Kwalifikacji
J Stańdo
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019
42019
Rozwijanie my¶lenia algorytmicznego dzieci młodszych poprzez gry i zabawy oraz dostosowane do ich wieku narzędzia TIK
K Pietrasik-Kulińska, D Szuba, J Stańdo
Warszawa: O¶rodek Rozwoju Edukacji, 2017
42017
Supporting didactic processes with Mathematical E-emergency Services, Poland
KS Dorota, S Jacek
Education, 110, 2010
42010
Automatic detection and evaluation of the spline function plot
S Stoliński, W Bieniecki, J Stańdo
Automatyka/Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 14 …, 2010
42010
Odróżnić pole figury od obwodu, problem czy brak wiedzy
M Legutko, J Stańdo
XX Szkoła Dydaktyki Matematyki, wrzesień, 2006
42006
Wybrane aspekty próbnych egzaminów gimnazjalnych
J Stańdo
Holistyczne i analityczne metody diagnostyki edukacyjnej. Red. B. Niernierko …, 2005
42005
A rendszer jelenleg nem tudja elvégezni a műveletet. Próbálkozzon újra később.
Cikkek 1–20