csaba pléh
csaba pléh
Central European University In 2012/13 Collegium de Lyon, ENS-Lyon, FR
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Timed picture naming in seven languages
E Bates, S D’Amico, T Jacobsen, A Székely, E Andonova, A Devescovi, ...
Psychonomic bulletin & review 10 (2), 344-380, 2003
5282003
A new on-line resource for psycholinguistic studies
A Szekely, T Jacobsen, S D'Amico, A Devescovi, E Andonova, D Herron, ...
Journal of memory and language 51 (2), 247-250, 2004
4802004
Pszichológia
RL Atkinson, RC Atkinson, EE Smith, DJ Bem, S Nolen-Hoeksema
Osiris-Századvég, 1995
3281995
The processing of restrictive relative clauses in Hungarian
B MacWhinney, C Pleh
Cognition 29 (2), 95-141, 1988
3191988
Behavior genetics and postgenomics
E Charney
Behavioral and brain sciences 35 (5), 331, 2012
2552012
Szociolingvisztika
R Wardhaugh, M Pap, M Kontra, C Pléh
Osiris, 2002
2182002
The development of sentence interpretation in Hungarian
B MacWhinney, C Pléh, E Bates
Cognitive psychology 17 (2), 178-209, 1985
1981985
A tartalomelemzés módszertanának alapjai
K Krippendorff, T Kállai, C Pléh
Balassi, 1995
1381995
Bevezetés a megismeréstudományba
C Pléh
Budapest, 1998
1241998
A verbális munkamemória magyar nyelvű vizsgálóeljárásai
M Racsmány, Á Lukács, D Németh, C Pléh
Magyar Pszichológiai Szemle 60 (4), 479-506, 2005
1212005
Az emberi gondolkodás eredete
M Donald, E Kárpáti, C Pléh
Osiris, 2001
1192001
A mondatmegértés a magyar nyelvben
C Pléh
Budapest, 1998
118*1998
Az emberi emlékezet
A Baddeley, P Csaba, R Mihály
Osiris, 2005
1162005
Mondattani szerkezetek; Nyelv és elme
N Chomsky, P Csaba, Z Gábor
Osiris-Századvég, 1995
1161995
Introducing the CRL international picture-naming project (CRL-IPNP)
E Bates, E Andonova, S D’Amico, T Jacobsen, K Kohnert, CC Lu, ...
Center for Research in Language Newsletter 12 (1), 1-14, 2000
1072000
Az intencionalitás filozófiája
DC Dennett, M Pap, C Pléh, O Thuma
Osiris, 1998
771998
Az emlékezés: kisérleti és szociálpszichológiai tanulmány
SFC Bartlett, C Pléh
Gondolat, 1985
721985
A kultúra magyarázata: naturalista megközelítés
D Sperber, C Pléh
Osiris, 2001
672001
Nyelv, kommunikáció, cselekvés: szerkesztette Pléh Csaba, Síklaki István, Terestyéni Tamás
C Pléh, I Síklaki, T Terestyéni
Osiris, 1997
651997
Neural correlates of combinatorial semantic processing of literal and figurative noun noun compound words
B Forgács, I Bohrn, J Baudewig, MJ Hofmann, C Pléh, AM Jacobs
Neuroimage 63 (3), 1432-1442, 2012
622012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20