Prof.Dr. Zoltán Szántó
Prof.Dr. Zoltán Szántó
Verified email at uni-corvinus.hu
Title
Cited by
Cited by
Year
Társadalmi tőke
OAS Zoltán
Erdélyi társadalom 3, 55-70, 2005
492005
Comparing bipolar electrothermal device and endostapler in endoscopic lung wedge resection
O Kovács, Z Szántó, G Krasznai, G Herr
Interactive cardiovascular and thoracic surgery 9 (1), 11-14, 2009
422009
Tőkefajták: A társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája
G Lengyel
Aula, 1998
361998
How can economic sociology help business relationship management?
T Mandják, Z Szántó
Journal of Business & Industrial Marketing, 2010
322010
A racionális döntések elméletén nyugvó társadalomtudomány
Z Szântô
Csontos L.(vál.): A racionális döntések elmélete. Budapest: Osiris Kiadó, 7-24, 1998
271998
Comparative Three-Dimensional Quantitative Structure− Activity Relationship Study of Safeners and Herbicides
B Bordás, T Kömíves, Z Szántó, A Lopata
Journal of agricultural and food chemistry 48 (3), 926-931, 2000
262000
A társadalmi cselekvés mechanizmusai: a strukturalista-individualisztikus szemléletmód a modern szociológiában: elméleti és empirikus elemzések
Z Szántó
Aula, 1999
231999
The social and institutional structure of corruption: some typical network configurations of corruption transactions in Hungary
IJ Tóth, S Varga
Networks in Social Policy Problems. Cambridge, Cambridge University Press, 2012
182012
Use of reversed-phase liquid chromatography for determining the lipophilicity of α-aryl-N-cyclopropylnitrones
GT Balogh, Z Szántó, E Forrai, W Győrffy, A Lopata
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis 39 (5), 1057-1062, 2005
182005
A társadalmi hálózatok elemzése
Z Szántó, IG Tóth
Társadalom és gazdaság 1, 30-55, 1993
181993
A rejtett gazdaság és az ellene való fellépés tényezői
Z Szántó, IJ Tóth
Közgazdasági szemle 48 (3), 203-218, 2001
162001
Principals, agents, and clients. Review of the modern concept of corruption
Z Szanto
Innovation: The European Journal of Social Science Research 12 (4), 629-632, 1999
161999
A gazdaság társadalmi beágyazottsága
Z Szántó
Szociológiai Szemle 3 (3), 141-145, 1994
161994
Profil berpikir dalam menyelesaikan masalah aljabar berpandu pada taksonomi SOLO ditinjau dari tingkat efikasi diri pada siswa SMP Al-Azhar Palu
RF Pasandaran, MR Baharuddin
Pedagogy: Jurnal Pendidikan Matematika 1 (1), 2016
15*2016
A társadalmi kapcsolatháló-elemzés szociometriai gyökerei
Z Szántó
Letenyei, L., Településkutatás II, 649-662, 2005
152005
The special directing effect of fluorine: Ligand independent ortho lithiation of 1-(fluorophenyl) pyrroles
F Faigl, K Fogassy, Z Szántó, A Lopata, L Tőke
Tetrahedron 54 (17), 4367-4374, 1998
151998
Ismeretelmélet, társadalomelmélet, társadalomkutatás
L Csontos, Z Szanto, RI Gal, L Szakadat
Osiris, 1999
141999
A társadalmi hálózatok elemzése
S Zoltán, TI György
Aula, 30-55, 1993
131993
Social futuring–An analytical conceptual framework
ZO Szántó
Society and Economy 40 (s1), 5-20, 2018
122018
Interpretation of scoring functions using 3D molecular fields. Mapping the diacyl-hydrazine-binding pocket of an insect ecdysone receptor
B Bordás, I Belai, A Lopata, Z Szanto
Journal of chemical information and modeling 47 (1), 176-185, 2007
102007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20