Follow
Anna Kohári
Anna Kohári
Hungarian Research Centre for Linguistics
Verified email at nytud.hu - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Prosodic characteristics of infant-directed speech as a function of maternal parity
K Mády, UD Reichel, Á Szalontai, A Kohári, A Deme
International Speech Communication Association (ISCA), 2018
112018
A zöngekezdési idő egy módszertani kérdés függvényében
GT Etelka, K Anna
Markó Alexandra (szerk.): Beszédtudomány. Az anyanyelvelsajátítástól a …, 2012
112012
BEA-base: A benchmark for ASR of spontaneous Hungarian
P Mihajlik, A Balog, TE Gráczi, A Kohári, B Tarján, K Mády
arXiv preprint arXiv:2202.00601, 2022
102022
Időzítési mintázatok a magyar beszédben
A Kohári
ELTE Eötvös Kiadó-MTA, 2018
82018
Multiple bursts in Hungarian voiceless plosives and VOT measurements
TE Gráczi, A Kohári
Proceedings of the Xth International Seminar on Speech Production (ISSP …, 2014
82014
Rate vs. rhythm characteristics of cluttering with data from a “syllable-timed” language
J Bóna, A Kohári
Journal of Fluency Disorders 67, 105801, 2021
62021
Prosodic boundaries in Hungarian infant-directed speech
Á Szalontai, K Mády, A Deme, A Kohári
62018
Rövid és hosszú magánhangzók a szóhosszúság függvényében
K Anna
VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia, 80, 2012
62012
Magyar magánhangzók kontextusfüggő időviszonyai
K Anna
Szakdolgozat, ELTE BTK, 2010
62010
A magánhangzós hosszúsági fonológiai kontraszt a dajkanyelvben a csecsemő életkorának függvényében
A Deme, A Kohári, UD Reichel, Á Szalontai, K Mády
Beszédkutatás 27 (1), 221-242, 2019
52019
Glottalization and timing at utterance final position in Hungarian: Reading aloud vs. spontaneous speech
A Markó, A Kohári
University of Glasgow, 2015
52015
A megnyilatkozás végének jelzése felolvasásban: temporális szerkezet és zöngeminőség
A Kohári, A Markó
Beszédkutatás 2015, 35-52, 2015
42015
The role of accommodation in expressing emotions to newborn babies
K Mády, UD Reichel, A Kohári, A Szalontai
Proc. 1. International Conference on Tone and Intonation, 2021
32021
Időzítési mintázatok a magyar beszédben
K Anna
32016
Az időzítés és a beszédritmus néhány összefüggése magyar spontán beszédben
K Anna
Alknyelvdok7, 93, 2013
32013
Temporal patterns of segments and intervals in Hungarian language
A Kohári
Proceedings of the Prosody-Discourse Interface Conference, 51-57, 2013
32013
Acoustics and prediction of non-lexical speech in the Budapest Games Corpus
UD Reichel, A Kohári, K Mády
Speech Research conference, 91, 2023
22023
Primary functions in infant-directed speech and their longitudinal development
K Mády, UD Reichel, A Kohári, A Deme, A Szalontai
Proc. Beszédkutatás–Speech Research, Budapest, Budapest, 62-64, 2020
22020
A dajkanyelv temporális jellemzői 4 és 8 hónapos csecsemőkhöz szóló beszédben
A Kohári, A Deme, UD Reichel, Á Szalontai, K Mády
Beszédkutatás 27 (1), 243-258, 2019
22019
Tempóváltozások a vizsgált szakasz nagyságának függvényében
K Anna
Beszédkutatás 2014, 220-236, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20