Gazdag Vilmos (Газдаг Вільмош)
Gazdag Vilmos (Газдаг Вільмош)
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці
Verified email at kmf.uz.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Szláv eredetű lexikai elemek a Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban (Kárpátalja, Ukrajna)
V Gazdag
Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2010
102010
Másodnyelvi elemek a kárpátaljai Beregvidék magyar lakosságának nyelvhasználatában
G Vilmos
BÁRDOSI VILMOS szerk., A szótól a szövegig az MTA Modern Filológiai …, 2011
72011
A kárpátaljai magyar köznyelv szláv lexikai elemei Zelei Miklós A kettézárt falu c. dokumentumregényében
G Vilmos
Acta Beregsasiensis 3, 29, 2010
72010
Orosz/ukrán lexikai elemek a kárpátaljai magyar nyomtatott sajtóban In: Gecső Tamás, Sárdi Csilla szerk
G Vilmos
Nyelvhasználat a médiában, 33-39, 2013
62013
Államnyelvi kontaktuselemek a kárpátaljai magyar sajtóban
G Vilmos
Fedinec Csilla–Szoták Szilvia szerk. Határhelyzetek VI. Változó világ …, 2013
62013
Nyelvhasználati sajátosságok a Beregszászi Járási Kórházban—In
G Vilmos
Acta Academiae Beregsasiensis: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar …, 2013
42013
A nyelvválasztási stratégia és a pályaválasztás összefüggései a kárpátaljai beregszászi járás magyar középiskolásai körében
G Vilmos
SZOTÁK SZILVIA szerk., Határhelyzetek 5, 200-230, 2013
42013
Az ukrán tannyelvű iskolák magyar tanulóinak nyelvhasználata, különös tekintettel a keleti szláv kölcsönszavak fokozott használatára
V Gazdag
Tinta Könyvkiadó: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka …, 2011
42011
Másodnyelvi elemek a Beregszászi járás (Kárpátalja) magyar nyelvjárásaiban—In. Kozmács István, Vančoné Kremmer Ildikó szerk
G Vilmos
Science for Education–Education for Science Nyitra: Konstantin Filozófus …, 2010
42010
Az anyanyelv használati körének módosulásai az ukrán tannyelvű iskolába járó magyar anyanyelvű gyermekek körében
G Vilmos
Kötél Emőke–Mészárosné Lampl Zsuzsanna (szerk.): Határhelyzetek IV. Balassi …, 2010
22010
Jelentés az ukrán–magyar nyelvhatárról
G Vilmos
Kisebbségkutatás18, 476-481, 2009
22009
A kárpátaljai magyar nyelvjárások keleti szláv kölcsönszavainak szemantikai változásairól
V Gazdag
RIK-U Kiadó, 2018
12018
A kárpátaljai magyar nyelvjárások keleti szláv kölcsönszavainak szemantikai változásairól
V Gazdag
RIK-U Kiadó, 2018
12018
Segédkönyv a szláv–magyar nyelvi kapcsolatok tanulmányozásához
V Gazdag
RIK-U Kiadó, 2018
12018
Szláv elemek a kárpátaljai Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban
G Vilmos
Doktori értekezés. Kézirat. Budapest, ELTE, 2017
12017
A kárpátaljai magyar nyelvjárásokban meghonosodott keleti szláv lexikai elemek hangtani és szemantikai modifikációjáról
V Gazdag
FILOLOGICHNYI VISNYK UMANSKOGO DERZHAVNOGO PEDAGOGICHNOGO UNIVERSITETY IMENI …, 2017
12017
Nyelvi interferencia a kárpátaljai magyar irodalmi művekben
V Gazdag
RIK-U Kiadó, 2017
12017
A kárpátaljai magyar nyelvjárásokban meghonosodott keleti szláv lexikai elemek hangtani és szemantikai modifikációjáról
V Gazdag
FILOLOGICHNYI VISNYK UMANSKOGO DERZHAVNOGO PEDAGOGICHNOGO UNIVERSITETY IMENI …, 2017
12017
A kárpátaljai magyar nyelvjárások különfejlődéséről az államnyelvi kölcsönszavak fényében
V Gazdag
MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 57, 101-121, 2019
2019
A kárpátaljai magyar nyelvhasználat archaizálódó szovjetizmusai egy kérdőíves felmérés adatai alapján
V Gazdag
Autdor-Shark, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20