Gazdag Vilmos (Газдаг Вільмош)
Gazdag Vilmos (Газдаг Вільмош)
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці
E-mail megerősítve itt: kmf.uz.ua
Cím
Hivatkozott rá
Hivatkozott rá
Év
Szláv eredetű lexikai elemek a Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban (Kárpátalja, Ukrajna)
V Gazdag
Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2010
102010
Másodnyelvi elemek a kárpátaljai Beregvidék magyar lakosságának nyelvhasználatában
G Vilmos
BÁRDOSI VILMOS szerk., A szótól a szövegig az MTA Modern Filológiai …, 2011
72011
A kárpátaljai magyar köznyelv szláv lexikai elemei Zelei Miklós A kettézárt falu c. dokumentumregényében
G Vilmos
Acta Beregsasiensis 3, 29, 2010
72010
Orosz/ukrán lexikai elemek a kárpátaljai magyar nyomtatott sajtóban In: Gecső Tamás, Sárdi Csilla szerk
G Vilmos
Nyelvhasználat a médiában, 33-39, 2013
62013
Államnyelvi kontaktuselemek a kárpátaljai magyar sajtóban
G Vilmos
Fedinec Csilla–Szoták Szilvia szerk. Határhelyzetek VI. Változó világ …, 2013
62013
Nyelvhasználati sajátosságok a Beregszászi Járási Kórházban—In
G Vilmos
Acta Academiae Beregsasiensis: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar …, 2013
42013
A nyelvválasztási stratégia és a pályaválasztás összefüggései a kárpátaljai beregszászi járás magyar középiskolásai körében
G Vilmos
SZOTÁK SZILVIA szerk., Határhelyzetek 5, 200-230, 2013
42013
Az ukrán tannyelvű iskolák magyar tanulóinak nyelvhasználata, különös tekintettel a keleti szláv kölcsönszavak fokozott használatára
V Gazdag
Tinta Könyvkiadó: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka …, 2011
42011
Másodnyelvi elemek a Beregszászi járás (Kárpátalja) magyar nyelvjárásaiban—In. Kozmács István, Vančoné Kremmer Ildikó szerk
G Vilmos
Science for Education–Education for Science Nyitra: Konstantin Filozófus …, 2010
42010
Az anyanyelv használati körének módosulásai az ukrán tannyelvű iskolába járó magyar anyanyelvű gyermekek körében
G Vilmos
Kötél Emőke–Mészárosné Lampl Zsuzsanna (szerk.): Határhelyzetek IV. Balassi …, 2010
22010
Jelentés az ukrán–magyar nyelvhatárról
G Vilmos
Kisebbségkutatás18, 476-481, 2009
22009
A kárpátaljai magyar nyelvjárások keleti szláv kölcsönszavainak szemantikai változásairól
V Gazdag
RIK-U Kiadó, 2018
12018
A kárpátaljai magyar nyelvjárások keleti szláv kölcsönszavainak szemantikai változásairól
V Gazdag
RIK-U Kiadó, 2018
12018
Segédkönyv a szláv–magyar nyelvi kapcsolatok tanulmányozásához
V Gazdag
RIK-U Kiadó, 2018
12018
Szláv elemek a kárpátaljai Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban
G Vilmos
Doktori értekezés. Kézirat. Budapest, ELTE, 2017
12017
A kárpátaljai magyar nyelvjárásokban meghonosodott keleti szláv lexikai elemek hangtani és szemantikai modifikációjáról
V Gazdag
FILOLOGICHNYI VISNYK UMANSKOGO DERZHAVNOGO PEDAGOGICHNOGO UNIVERSITETY IMENI …, 2017
12017
Nyelvi interferencia a kárpátaljai magyar irodalmi művekben
V Gazdag
RIK-U Kiadó, 2017
12017
A kárpátaljai magyar nyelvjárásokban meghonosodott keleti szláv lexikai elemek hangtani és szemantikai modifikációjáról
V Gazdag
FILOLOGICHNYI VISNYK UMANSKOGO DERZHAVNOGO PEDAGOGICHNOGO UNIVERSITETY IMENI …, 2017
12017
A kárpátaljai magyar nyelvjárások különfejlődéséről az államnyelvi kölcsönszavak fényében
V Gazdag
MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 57, 101-121, 2019
2019
A kárpátaljai magyar nyelvhasználat archaizálódó szovjetizmusai egy kérdőíves felmérés adatai alapján
V Gazdag
Autdor-Shark, 2019
2019
A rendszer jelenleg nem tudja elvégezni a műveletet. Próbálkozzon újra később.
Cikkek 1–20