Gyöngyvér Prisztóka
Gyöngyvér Prisztóka
E-mail megerősítve itt: gamma.ttk.pte.hu
Cím
Hivatkozott rá
Hivatkozott rá
Év
Sportsmanship as an ethical value
G Papp, G Prisztóka
International Review for the Sociology of Sport 30 (3-4), 375-388, 1995
441995
Validation of the Hungarian Sport Motivation Scale (H-SMS).
R Paic, A Kajos, B Meszler, G Prisztóka
Cognition, Brain, Behavior 21 (4), 2017
142017
A nézőtéri sportfogyasztás motivációit mérő, magyar nyelvű SPEEDE-H skála validációja és néhány eredménye
A Kajos, G Prisztóka, R Paic
Vezetéstudomány-Budapest Management Review 48 (10), 19-31, 2017
142017
factorS of SucceSS. attitude differenceS of one Hungarian and one Serbian team’S youtH Handball playerS
R Paic, G Prisztóka, A Kajos
APSTRACT: Applied Studies in Agribusiness and Commerce 7 (1033-2016-84190 …, 2013
132013
A Dráva-mente, mint határmenti, periférikus tér turizmusfejlesztésének problémái
G Marton, Z Raffay, G Prisztóka, Á Raffay, R Kiss
Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok 1 (2), 2016
72016
Socio-economic aspects of the" elite" leisure sports and sport tourism in Hungary.
R Kiss, G Marton, G Prisztóka, Z Raffay
Tourismos 11 (5), 2016
62016
A Magyar nyelvű sportmotivációs skála (H-SMS) validációja és eredményei
P Róbert, K Attila, M Balázs, P Gyöngyvér
Magyar Pszichológiai Szemle 73 (2), 159-182, 2018
12018
The two methods of teaching swimming in hungarian schools
Z Kovács, F Tóvári, G Prisztóka, A Kajos
Motricidade 14 (2), 151-152, 2018
12018
A magyar nyelvű sportmotivációs skála (H-SMS) validációja és eredményei= The Validation and Resuts of the Hungarian Sport Motivation Scale (H-SMS)
R Paic, A Kajos, B Meszler, G Prisztóka
Magyar Pszichológiai Szemle 73 (2), 159-182, 2018
12018
Attitude comparison of one Hungarian and one Serbian team's youth male handball players
R Paic, A Kajos, M Đukić, D Korovljev, G Prisztóka, M Đukić
Exercise and Quality of Life 4 (2), 23-30, 2012
12012
XIX. Szentágothai János Mutidiszciplináris Konferencia és Hallgatói Verseny Absztrakt kötet
G Prisztóka, B Kertai
Szentágothai János Szakkollégiumi Egyesület, 2021
2021
Vízbiztonság és úszáskompetenciák megjelenése az iskolai tantervekben, utasításokban és tervezetekben
Z Kovács, G Prisztóka
KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 18 (3-4), 165-175, 2020
2020
A Spartan Race, mint atipikus, piacvezető sportturisztikai vonzerő komplex elemzése
G Marton, B Cári, K Szalai, G Prisztóka
Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok 4 (2), 2019
2019
Who counts as a talented swimmer? The possible attribute of how a talented swimmer could be chosen in Hungary
Z Kovács, I Karsai, F Tóvári, G Prisztóka
Motricidade 15, 5-5, 2019
2019
The Effect of a Complex (3-week) Therapy on the Hip and Knee Joints in Obese Patients
A Tóvári, M Hermann, F Tóvári, G Prisztóka, J Kránicz
Practice and Theory in Systems of Education 10 (2), 217-226, 2015
2015
Sportszakember képzésben résztvevő hallgatók felkészítése az integrált testnevelés oktatására
G PRISZTÓKA, F TÓVÁRI
A rendszer jelenleg nem tudja elvégezni a műveletet. Próbálkozzon újra később.
Cikkek 1–16