Követés
V.I.Chybelis/В.І.Чибеліс /В.И.Чибелис
V.I.Chybelis/В.І.Чибеліс /В.И.Чибелис
National Technical University of Ukraine "Kyiv Politechnic Institute"
E-mail megerősítve itt: kpi.ua - Kezdőlap
Cím
Hivatkozott rá
Hivatkozott rá
Év
Research on transposition efficiency of screens of three-phase cable lines with consideration of mutual phase disposition
V Chibelis, V Lobodzinskyi, O Illina
Computational problems of electrical engineering, 63-66, 2016
62016
Влияние на неоднородность электрического поля в полимерной изоляции формы и количества проводящих микровключений, расположенных вдоль силовых линий
СЕ Ершов, МА Щерба, ЮВ Перетятко, ВИ Чибелис, НИ Супруновская
Техн. електродинаміка. Темат. вип.“Силова електроніка та енергоефективність …, 2009
42009
Регулювання параметрів біполярних імпульсних струмів у навантаженні напівпровідникових електророзрядних установок із накопичувальним конденсатором
НІ Супруновська, ЮВ Перетятко, СС Розіскулов, ВВ Михайленко, ...
Технічна електродинаміка, 2017
32017
Аналіз електромагнітних процесів у дванадцятипульсному напівпровідниковому перетворювачі з п’ятизонним регулюванням вихідної напруги
ВВ Михайленко, ВИ Чибелис, ЮП Орлиця, АР Трофименко
Електротехніка і електроенергетика, 28-31, 2014
32014
Становлення та розвиток теоретичної електротехніки у вищих навчальних закладах України
ЛР Слободян, НВ Трофимова, ВІ Чибеліс
Питання історії науки і техніки, 2014
32014
Промислова електроніка. Напівпровідникові перетворювачі змінної напруги в постійну
ВІ Островерхов, М.Я., Сенько, В.І., Чибеліс
Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 2 від 01 …, 2021
22021
Імпульсні перетворювачі стабілізованої напруги
МЯ Островерхов, ВІ Сенько, ВІ Чибеліс
Ліра-К, 2019
22019
Ідентифікація несправностей системи заземлення екранів високовольтних кабелів на основі аналізу струмів короткого замикання.
ІОО Лободзинський В.Ю., Бурик М.П., Спінул Л.Ю., Чибеліс В.І.
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І …, 2022
1*2022
ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЯТОРА- СТАБІЛІЗАТОРА ВИХІДНОЇ НАПРУГИ АВТОНОМНОГО ІНВЕРТОРА
В Грудська, В Чибеліс, В Лободзинський
Енергетика: економіка, технології, екологія. 2020. № 4 , DOI: https://doi …, 2020
12020
Математична модель трифазної лінії з розподіленими параметрами при електромагнітних перехідних процесах
ВЮ Лободзинський, ВІ Чибеліс
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2018
12018
БІКОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ІНВАРІАНТНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ НА ОСНОВІ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
NV Belenok, VI Chibelis, LY Spinul
POWER ENGINEERING: economics, technique, ecology, 2022
2022
Силова перетворювальна техніка. Конспект лекцій
ВІ Сенько, КВ Трубіцин, ВІ Чибеліс
Сенько В.І., Трубіцин К.В., Чибеліс В.І. Силова перетворювальна техніка …, 2022
2022
КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО: РОКИ, ЛЮДИ, ДОЛІ
Л Спінул, В Чибеліс, В Лободзинський, В Святненко
Енергетика: економіка, технології, екологія. 2021. № 2 , DOI: https://doi …, 2021
2021
Електроніка і мікросхемотехніка. Практикум
МЯ Островерхов, ВІ Сенько, ВІ Чибеліс
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
2021
FEATURES OF TRANSIENT RESEARCH IN THREE-PHASE HIGH-VOLTAGE POWER TRANSMISSION CABLE LINES.
V Lobodzinskiy, V Chybelis, O Petruchenko, O Illina, Y Chunyak, ...
ГРААЛЬ НАУКИ, I CISP Conference «MODERN SCIENCE: CONCEPTS, THEORIES AND …, 2021
2021
Електротехнічні пристрої систем автоматичного управління технологічними процесами
ВП Грудська, ВІ Чибеліс
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
2021
DEPARTMENT OF THEORETICAL ELECTRICAL ENGINEERING OF IGOR SIKORSKY KYIV POLITECHNIC INSTITUTE–STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT
LY Spinul, VI Chibelis, OO Illina, VA Svyatnenko, MO Prudnikov, OV Karra
Міжнародний науково-технічний журнал" Сучасні проблеми електроенерготехніки …, 2021
2021
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І АНАЛІЗ ІМПУЛЬСНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЗМІННОЇ НАПРУГИ З ВІЛЬНОЮ ЦИРКУЛЯЦІЄЮ ЕНЕРГІЇ
ВВ Голубєв, ВП Грудська, ВІ Чибеліс, ОС Денисенко, АС Міюц
Міжнародний науково-технічний журнал" Сучасні проблеми електроенерготехніки …, 2021
2021
TRANSIENT ANALYSIS IN THREE-PHASE ELECTRICAL CIRCUITS WITH DISTRIBUTED PARAMETERS AND INTERFACIAL CONNECTION ON THE EXAMPLE OF HIGH-VOLTAGE CABLE LINE
V Lobodzinskiy, V Chybelis
ЕНЕРГЕТИКА, 69, 2021
2021
АНАЛІЗ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У ТРИФАЗНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ І МІЖФАЗНИМИ ЗВ'ЯЗКАМИ НА ПРИКЛАДІ ВИСОКОВОЛЬТНОЇ КАБЕЛЬНОЇ ЛІНІЇ
V Lobodzinskiy, V Chybelis
POWER ENGINEERING: economics, technique, ecology, 2021
2021
A rendszer jelenleg nem tudja elvégezni a műveletet. Próbálkozzon újra később.
Cikkek 1–20