Follow
Ayhan Atesoglu
Ayhan Atesoglu
Verified email at bartin.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The extent of forest in dryland biomes
JF Bastin, N Berrahmouni, A Grainger, D Maniatis, D Mollicone, R Moore, ...
Science 356 (6338), 635-638, 2017
4362017
Havza çalışmalarında kullanılan CORINE 2006 arazi sınıflandırma verilerinin doğruluğunun araştırılması
A Ateşoğlu
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 66 (1), 173-183, 2016
302016
Marmara bölgesi süt ineklerinde mastitise neden olan aerobik etkenler
H Türütoğlu, A Ateşoğlu, H Salihoğlu, M Öztürk
Pendik Vet Mikrobiyol Derg 26 (2), 125-137, 1995
281995
Çok zamanlı uydu görüntüleri ile Amasra ve yakın çevresine ait bitki örtüsü değişim analizi
M TUNAY, A ATEŞOĞLU
Bartın Orman Fakültesi Dergisi 10 (13), 71-80, 2008
262008
Uzaktan algılama tekniği ve CBS kullanılarak Bartın çevresindeki doğal olmayan değişikliklerin belirlenmesi, 3
M Tunay, A Ateşoğlu
Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri Bildiriler Kitabı,, Fatih …, 2004
262004
BARTIN İLİ TAŞKIN SAHALARINDAKİ DEĞİŞİMİN UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİYLE İNCELENMESİ
M TUNAY, A ATEŞOĞLU
Turkish Journal of Forestry 5 (2), 60-72, 2009
242009
Copula-based multivariate standardized drought index (MSDI) and length, severity, and frequency of hydrological drought in the Upper Sakarya Basin, Turkey
T Varol, A Atesoglu, HB Ozel, M Cetin
Natural Hazards 116 (3), 3669-3683, 2023
222023
FOREST FIRE HAZARD IDENTIFYING. MAPPING USING SATELLITE IMAGERY-GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM AND ANALYTIC HIERARCHY PROCESS: BARTIN, TURKEY
A Atesoglu
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, 715-725, 2014
172014
Bartın-Amasra Karayolu güzergâhının doğal peyzaj özellikleri üzerindeki etkilerinin saptanması
M Tunay, B Yılmaz, A Ateşoğlu
Ekoloji 17 (66), 23-30, 2008
162008
Spatial and temporal analysis of forest cover changes in the Bartin region of northwestern Turkey
A Atesoglu, M Tunay
African Journal of Biotechnology 9 (35), 2010
142010
Detecting urban vegetation from different images using an object-based approach in Bartin, Turkey
M Tunay, MA Marangoz, S Karakis, A Atesoglu
2007 3rd International Conference on Recent Advances in Space Technologies …, 2007
92007
Remote sensing and GIS applications for suitable afforestation area selection in Turkey
A Ateşoğlu
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 65 (1), 53-59, 2015
82015
Farklı uydu görüntü verileri ile meşcere parametreleri arasındaki ilişkilerin araştırılması (Bartın-Mugada Örneği)
A Ateşoğlu
Bartın Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
82014
Bartın kıyı alanlarında bitki örtüsü değişim analizi
A ATEŞOĞLU, M TUNAY
Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 10 (1), 84-95, 2010
82010
Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne 1993-1997 yılları arasında Marmara bölgesinden getirilen koyun-keçi ve sığır atık materyallerinin bakteriyolojik yönden …
A Ateşoğlu
Ulusal Sığır ve Koyun Yavru Atma Sempozyumu, 06-08, 1998
81998
Orman yangınına hassas bölgelerde arazöz ile müdahale oranının belirlenmesi (Bartın Orman İşletmesi örneği)
A Ateşoğlu, K Melemez, B Uğur
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 16 (2), 132-143, 2016
72016
Zonguldak ve Ereğli Orman İşletme Müdürlükleri orman yangını risk alanlarının belirlenmesi
S Dilekçi, AM Marangoz, A Ateşoğlu
Geomatik 6 (1), 44-53, 2021
52021
Calculation of cut and fill volumes by GIS in forest road projecting
S Gumus, H Acar, M Tunay, A AtesoĞlu
XII World Forestry Congress, Quebec City, Canada, 21-28, 2003
52003
Konya kapalı havzası orman, mera ve tarım alanlarının değerlendirilmesi
A ATEŞOĞLU, TB ARIKAN, S YILDIZ
Bartın Orman Fakültesi Dergisi 21 (3), 821-832, 2019
42019
A study with remote sensing data of change in flood plains at Bartin province
M TUNAY, A ATEŞOĞLU
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 2019
42019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20