Follow
János Imre Heltai
János Imre Heltai
Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Verified email at kre.hu
Title
Cited by
Cited by
Year
Translanguaging instead of standardisation: Writing Romani at school
JI Heltai
Applied Linguistics Review 11 (3), 463-484, 2020
222020
Az egységes nyelvi repertoár pedagógiája
JI Heltai
Magyar Nyelvőr 140 (4), 2016
182016
Teaching of national languages in the V4 countries
M Pieniążek, M Šmejkalová, S Štěpáník, JI Heltai, R Sólyom, TM Pintér, ...
Univerzita Karlova-Pedagogická fakulta, 2016
172016
Translanguaging as a rhizomatic multiplicity
J Imre Heltai
International Journal of Multilingualism 20 (3), 1016-1030, 2023
162023
Language revitalization, modernity, and the Csángó mode of speaking
C Bodó, N Fazakas, JI Heltai
Open Linguistics 3 (1), 327-341, 2017
142017
Transzlingválás. Elmélet és gyakorlat
JI Heltai
Gondolat, 2020
112020
The Moldavian Csángos: The Hungarian Speaking Linguistic Minority in North-Eastern Romania
P Laihonen, C Bodó, JI Heltai, N Fazakas
Linguistic Minorities in Europe Online. Edited by Lenore Grenoble, Pia Lane …, 2020
92020
Mi a kritikai szociolingvisztika? Elmélet és gyakorlat
C Bodó, JI Heltai
Magyar Nyelvőr 142 (4), 2018
92018
Heteroglosszia: cigány/roma tanulók beszédmódjai az iskolában
HJ Imre
Általános Nyelvészeti Tanulmányok 28, 259-278, 2016
82016
Transzlingválás
JI Heltai
Elmélet és gyakorlat, 2020
72020
Nyelvcsere és a nyelvi tervezés lehetőségei Moldvában [Language shift and the possibilities of language planning in Moldavia]
HJ Imre
Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2014
62014
A magyar-román nyelvcserével kapcsolatos vélekedések moldvai kétnyelvű beszélőközösségekben
HJ Imre
Kiss J.,(szerk.), 125-135, 2004
62004
Nyelvi tervezés Moldvában
B Csanád, HJ Imre, T Eszter
Drescher JA–Herr J.(szerk.), A MANYE XI.(pécsi) és XII.(szegedi …, 2003
62003
A nyelvi hátrányos helyzet paradigmájának kritikája: zombik az iskolában
HJ Imre
Benő Attila–Fazakas Noémi (szerk.): Élőnyelvi kutatások és a dialektológia …, 2017
52017
Roma/cigány gyerekek kétnyelvűségének néhány magyarnyelv-pedagógiai vonatkozása
HJ Imre
Anyanyelv-pedagógia, 2015
52015
Language shift in Moldavia
JI Heltai
Language Use, Attitudes, Strategies: Linguistic Identity and Ethnicity in …, 2012
52012
Vélekedések a magyar nyelv területi változatairól Moldvában
HJ Imre
Gutmann Miklós–Molnár Zoltán (szerk.): V. Dialektológiai Szimpozion …, 2007
52007
Translanguaging for equal opportunities: Speaking Romani at School
JI Heltai, E Tarsoly
Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2023
32023
Mi a kritikai szociolingvisztika?
C Bodó, JI Heltai
Magyar Nyelvőr 142 (4), 505-523, 2018
32018
A romani és a beás nyelvi tervezés lehetőségei és kihívásai Magyarországon
JI Heltai
Regio 23 (4), 27-51, 2015
32015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20