Követés
Şakir SAKARYA
Şakir SAKARYA
Balıkesir Üniversitesi İkt.İdr.Bil.Fak. İşletme Bölümü
E-mail megerősítve itt: balikesir.edu.tr
Cím
Hivatkozott rá
Hivatkozott rá
Év
Türkiye'de muhasebe meslek etiğine yönelik düzenlemeler ve meslek mensupları tarafından algılanması üzerine bir alan araştırması
Ş Sakarya, S Kara
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2010
1662010
İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Kapsamındaki Şirketlerin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Olay Çalışması Event Study Yöntemi …
Ş Sakarya
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 7 (13), 147-162, 2011
1512011
İMKB'de işlem gören mevduat bankalarının performansları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin ölçülmesi: PROMETHEE çok kriterli karar verme yöntemiyle bir uygulama
Ş Sakarya, S Aytekin
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 5 (2), 99-109, 2013
742013
NAKİT YÖNETİMİNDE NAKİT DÖNÜŞ SÜRESİ ANALİZİNİN KULLANILMASI: İMKB'DEKİ KOBİ'LER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Ş Sakarya
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2008
742008
CAMELS DERECELENDİRME SİSTEMİNE GÖRE İMKB'DEKİ YERLİ VE YABANCI SERMAYELİ BANKALARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Ş Sakarya
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 7-21, 2010
692010
Finansal Performansin Ölçülmesinde Geleneksel Oranlar İle Nakit Akim Oranlarinin Karşilaştirmali Analizi: Bist Çimento Şirketleri Üzerine Topsis Yöntemi İle Bir Uygulama
Ş Sakarya, HT Akkuş
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 …, 2015
562015
Bıst'de işlem gören gıda işletmelerinin topsıs yöntemi ile finansal performanslarının değerlendirilmesi1
S Aytekin, Ş Sakarya
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 30-47, 2013
522013
OCAK AYI ANOMALİSİ: BORSA İSTANBUL ENDEKSLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
S Aytekin, Ş Sakarya
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 10 (23), 137-156, 2014
492014
BIST’deki mevduat bankalarının finansal performanslarının 2001 ve 2008 finansal krizleri çerçevesinde camels derecelendirme sistemi ile değerlendirilmesi
S Aytekin, Ş Sakarya
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013
462013
BIST-100 ve BIST sektör endeksleri ile vix endeksi arasindaki ilişkisinin analizi
Ş Sakarya, HT Akkuş
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (40), 351-374, 2018
392018
Ulaşım sektöründeki işletmelerin finansal performanslarının geliştirilmiş Entropi temelli TOPSIS yöntemi ile değerlendirilmesi
Ş Sakarya, A Melek
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 7 (1), 21-40, 2020
372020
İhracat yapan işletmelerin finansman kaynaklarının belirlenmesine yönelik bir alan araştırması
Ş Sakarya
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 117-134, 2009
342009
Kitlesel Fonlama Platformlari: Türkiye Ve Yurtdişi Karşilaştirmasi
Ş Sakarya, E Bezirgan
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2), 18-33, 2018
332018
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesinin Hisse Senedi Performansina Etkisi: Bist Kurumsal Yönetim Endeksi Üzerine Bir İnceleme
Ş SAKARYA, KF YAZGAN, HH YILDIRIM
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 18 (40), 55-76, 2017
312017
Sendikasyon kredisi kullanımının bankaların hisse senedi getirilerine etkisi: Olay çalışması yöntemiyle BİST’de bir uygulama
Ş Sakarya, H Sezgin
312015
TEMETTÜ ÖDEME DUYURULARININ HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA
Ş Sakarya, N ÇALIŞ, MA Kayacan
Sakarya İktisat Dergisi 7 (2), 92-106, 2018
282018
BİST 100 ve Kurumsal Yönetim Endeksi Volatilitelerinin Karşılaştırmalı Analizi
Ş ŞAHİN, Özkan, ÖNCÜ, M. Akif ve SAKARYA
Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi 16 (2), 107-126, 2015
27*2015
Stock Market Index Prediction with Neural Network during Financial Crises: A Review on Bist-100
NÖ Ş SAKARYA, M YAVUZ, AD KARAOĞLAN
Financial Risk and Management Reviews 1 (2), 53-67, 2015
262015
Yerel kalkınmanın finansal dinamiği: Mikro finans ve Türkiye’deki gelişmeler
Ş Sakarya
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 98-107, 2008
252008
BİST’DE İŞLEM GÖREN GIDA İŞLETMELERİNİN TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
S AYTEKİN, Ş SAKARYA
Journal of Management and Economics Research 11 (21), 30-47, 2013
202013
A rendszer jelenleg nem tudja elvégezni a műveletet. Próbálkozzon újra később.
Cikkek 1–20