Follow
András Szabolcs
Title
Cited by
Cited by
Year
Rogers Brubaker modelljei a vallás és nacionalizmus viszonyára. Alkalmazási kísérlet a Filioque-vitára
S András
Keresztény Szó, 5-6, 2018
3*2018
EFFECTS OF THE SOCIOPOLITICAL CONTEXT ON SAINT AUGUSTINE'S THEOLOGY.
S ANDRÁS
Studia Universitatis Babes-Bolyai, Theologia Catholica Latina 67 (1), 2022
2022
The Mediaeval Background of Self-Identification in Relation to the Filioque Controversy
S András
Review of Ecumenical Studies 13 (3), 437-451, 2021
2021
Kultúrharc régen és ma
S András
Keresztény Szó 31 (05), 17-18, 2020
2020
Kerouac-reveláció: Isten az úton
S András
Keresztény Szó 31 (08), 1-2, 2020
2020
A Sophia-elmélet és a teremtés: kitérő az orosz ortodox teológiában
A Szabolcs
Sapientiana 13 (2020/2), 75-94, 2020
2020
A római katolikus egyház helyzete az impériumváltás idején
A Szabolcs
A trianoni békediktátum és az erdélyi magyarság autonómiatörekvései a 20 …, 2020
2020
Dumitru Stăniloae - a kritikus partner
Vasárnap, 11, 2020
2020
Kultúrharc régen és ma
A Szabolcs
Keresztény Szó 5 (5), 17-18, 2020
2020
A Filioque mint a teológia és a politika konfrontációja. Megoldási kísérletek az ökumené szolgálatában
S András
Kolozsvári Egyetemi Kiadó/Presa Universitară Clujană 1, 1-307, 2020
2020
A köztes idő és a tisztulás a jelenkori román ortodox eszkatológiában
S András
Sapientiana 2019 (2), 56-74, 2019
2019
A liturgia mint az Egyház teljessége a neopalamita teológiában
S András
Ünneplő ember a közösségben 1, 359-367, 2019
2019
Anastasios Kallis: Mi az ortodoxia?
S András
Keresztény Szó 30 (7), 11-12, 2019
2019
Örmények Romániában a 20. század első felében
S András
Keresztény Szó 30 (03), 18-21, 2019
2019
A Filioque-kérdés társadalmi vonatkozásai a 20. században
S András
Teológia a társadalomért 1, 163-175, 2018
2018
Tanítóképzés a gyergyószentmiklósi Fogarassy Leánynevelő Intézetben
S András
Gyergyói Szemle 4 (1), 123-134, 2018
2018
A Filioque-tétel értelmezési kísérlete a Brubaker-modell alkalmazásával
S András
Fiatal Kutatók és Doktoranduszok VIII. Nemzetközi Teológus Konferenciája 1 …, 2018
2018
Ulrich Wilckens - Walter Kasper: Felhívás az ökumenére
S András
Sapientiana 1 (1), 105-107, 2018
2018
Ágostoni visszhangok Dumitru Stăniloae szentháromságtani szeretet-modelljében?
S András
Fiatal Kutatók és Doktoranduszok VII. Nemzetközi Teológuskonferenciájának …, 2017
2017
A Filioque-kérdés liturgikus, teológiai és politikai összefüggései a 20. században
S András
„Homo liturgicus” ünnepi szimpozion 21 (21), 41-51, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20