Follow
Károly Bibok
Károly Bibok
Verified email at lit.u-szeged.hu
Title
Cited by
Cited by
Year
Manually annotated hungarian corpus
Z Alexin, J Csirik, T Gyimóthy, K Bibok, C Hatvani, G Prószéky, L Tihanyi
Proc. of Research Note Sessions of 10th EACL. Budapest, 53-56, 2003
252003
Interaction between grammar and pragmatics: The case of implicit arguments, implicit predicates and co-composition in Hungarian
K Bibok
Journal of Pragmatics 42 (2), 501-524, 2010
222010
Pragmatics and the flexibility of word meaning
E Nemeth, K Bibok
Brill, 2022
212022
Word meaning and lexical pragmatics
K Bibok
Acta Linguistica Hungarica 51 (3-4), 265-308, 2004
212004
Conceptual semantic investigations in Russian and Hungarian
K Bibok
Applied Russian studies in Hungary, 15-32, 2000
152000
From syntactic alternations to lexical pragmatics
K Bibok
The role of data at the semantics–pragmatics interface, 261-304, 2010
142010
A szójelentés lexikai pragmatikai megközelítése
K Bibok
Ęltalános Nyelvészeti Tanulmányok 20, 2003
132003
Az igék szemantikája és a szintaktikai alternáció [The semantics of verbs and syntactic alternation]
K Bibok
Strukturális magyar nyelvtan 4, 23-70, 2008
112008
How the lexicon and context interact in the meaning construction of utterances
K Bibok, NT Enikő
Pragmatics and the flexibility of word meaning, 289-320, 2001
112001
Problema konceptual'noj semantiki russkogo i vengerskogo jazykov
K Bibok
Voprosy jazykoznanija 2, 156-165, 1996
101996
Lexical semantics meets pragmatics
K Bibok
Argumentum 10, 221-231, 2014
92014
A hív és a küld igék konceptuális szemantikai vizsgálata [A conceptual semantic investigation of the Hungarian verbs hív ‘call’and küld ‘send’]
K Bibok
Magyar Nyelv 94, 436-46, 1998
91998
Szószemantika: elméleti kérdések és elemzések
K Bibok
Kandidátusi értekezés.[Wortsemantik: Theoretische Fragen und Analysen. Diss …, 1994
71994
О sootnošenii teoretičeskogo jazykoznanija i rusistiki [The interrelationship between theoretical linguistics and Russian linguistics]
K Bibok
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 54, 1-19, 2009
52009
Instrument–Subject Alternation: A Further Case Study in Lexical Pragmatics
K Bibok
Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics …, 2018
42018
Encyclopedic information and pragmatic interpretation
K Bibok
Intercultural Pragmatics 13 (3), 407-437, 2016
42016
The plausibility of approaches to syntactic alternation of Hungarian verbs
K Bibok
András Kertész–Csilla Rákosi (szerk.) The Evidential Basis of Linguistic …, 2014
42014
Interaction between grammar and pragmatics: The case of implicit arguments, implicit predicates and co-composition in Hungarian
E NEMETH T, K Bibok
Journal of pragmatics 42 (2), 501-524, 2010
42010
A grammatika és a pragmatika interakciója az implicit argumentumok, az implicit predikátumok és az együttes kompozíció vizsgálatában
NTEB KÁROLY
A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VII., 2009
42009
Annotated Hungarian National Corpus
Z Alexin, J Csirik, T Gyimóthy, K Bibok, C Hatvani, G Prószéky, L Tihanyi
10th Conference of the European Chapter of the Association for Computational …, 2003
42003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20