Követés
Wolska-Zogata
Wolska-Zogata
E-mail megerősítve itt: uwr.edu.pl
Cím
Hivatkozott rá
Hivatkozott rá
Év
Zawód oficera Wojska Polskiego w toku transformacji: Socjologia
J Maciejewski, I Wolska-Zogata, I Wolska-Zogata
Wydawn. Uniw. Wrocławskiego (Wrocław), 2004
292004
The Story of Charlie Hebdo: An Analysis of European and American Newspapers1
I Wolska-Zogata
Mediterranean Journal of Social Sciences 6 (2 S5), 353, 2015
112015
Media i wojna. Między informacj± a propagand±
I Wolska-Zogata
Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk L±dowych im. gen. T …, 2012
72012
Media a bezpieczeństwo narodowe: komunikowanie w ¶wiecie bez granic
I Wolska-Zogata, M Marian, M Bodziany
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk L±dowych imienia generała Tadeusza Ko¶ciuszki, 2012
6*2012
Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych–przegl±d badań.
I Wolska-Zogata
Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia, 81-86, 2012
42012
Social media i nowy marketing w społeczeństwie konsumpcyjnym
I Wolska- Zogata
Forum Socjologiczne, 2018
22018
TeraĽniejszo¶ć i przyszło¶ć grup dyspozycyjnych
J Maciejewski, I Wolska- Zogata
Wydawnicwo Uniwersytet Wrocławski, 2013
22013
Social attitudes towards the disabled-review of research
I Wolska-Zogata
Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia 1 (4), 81-87, 2012
22012
Zawód oficera w toku transformacji. Studium socjologiczne
J Maciejewski, I Wolska-Zogata
Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2004
22004
Specyfika zawodu dziennikarskiego (na przykładzie dziennikarzy wrocławskich), W:„Socjologiczne portrety grup społecznych”(red.) Z
I Wolska–Zogata
Zagórski, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2002
22002
Kobiety polskie w policji—wybrane aspekty społeczne w kontek¶cie bezpieczeństwa narodowego,[w:] Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego
L Wolska-Zogata
Maciejewski J.(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2001
22001
Prasa informacyjna w ekosystemie nowych mediów
I Wolska- Zogata
Media Kultura Komunikacja Społeczna, 27-40, 2018
12018
Między rynkiem a odpowiedzialno¶ci± społeczn± mediów. Analiza wybranych magazynów o zdrowiu
I Wolska-Zogata, M Wójta-Kempa
Zeszyty Prasoznawcze 2015 (Numer 2 (222)), 347-364, 2015
12015
O pożytkach bezpłatnego czasu antenowego dla Organizacji Pożytku Publicznego
I Wolska- Zogata
e-Politikon, 83-105, 2019
2019
Public relations grup dyspozycyjnych: wybrane zagadnienia praktyczne
K Dojwa-Turczyńska, I Wolska-Zogata
Oblicza współczesne komunikacji: konteksty, problemy, wyzwania/ pod red …, 2018
2018
Dziennikarstwo polskie po 1989 r. : między tożsamo¶ci± legitymizuj±c± a projektem tożsamo¶ci
I Wolska- Zogata
Medialne reprezentacje kultury. T.3 Medialne ramy tożsamo¶ci, 85-109, 2017
2017
O Pol'ě po-russki : opinie o Polsce i Polakach na podstawie analizy forum rosyjskojęzycznego Polska.ru
I Wolska- Zogata
S±siedztwa III RP : Rosja : zagadnienia społeczne, 243-261, 2016
2016
Produkcja i konsumpcja newsów w czasach Facebooka, czyli komu potrzebni s± jeszcze dziennikarze?
I Wolska-Zogata
Zarz±dzanie Mediami 4 (1), 1-14, 2016
2016
Mass media as a factor creating and diminishing crisis situations in public health : example of organ transplant crisis in Poland in 2007-2014
I Wójta- Kempa, Monika, Wolska-Zogata
Public Health Forum. Journal of Polish Society of Public Health . - Vol. 1 …, 2015
2015
Komunikacja wewnętrzna w organizacjach mundurowych Sił Zbrojnych jako przykład kultury dyscypliny
I Wolska- Zogata
Komunikacja wewnętrzna w służbach mundurowych,red.M. Hermanowski, K …, 2014
2014
A rendszer jelenleg nem tudja elvégezni a műveletet. Próbálkozzon újra később.
Cikkek 1–20