Follow
Alexandra Markó
Alexandra Markó
Verified email at btk.elte.hu
Title
Cited by
Cited by
Year
DNN-based ultrasound-to-speech conversion for a silent speech interface
TG Csapó, T Grósz, G Gosztolya, L Tóth, A Markó
International Speech Communication Association (ISCA), 2017
732017
GABI–Gyermeknyelvi beszédadatbázis és információtár
B Judit, I Angéla, M Alexandra, V Viola, G Mária
Beszédkutatás 2014, 246-251, 2014
472014
Multi-Task Learning of Speech Recognition and Speech Synthesis Parameters for Ultrasound-based Silent Speech Interfaces.
L Tóth, G Gosztolya, T Grósz, A Markó, TG Csapó
INTERSPEECH, 3172-3176, 2018
362018
A temporális szerkezet jellegzetességei eltérő kommunikációs helyzetekben
M Alexandra
Beszédkutatás 2005 63, 77, 2005
352005
Megakadások vizsgálata különféle monologikus szövegekben
M Alexandra
Beszédkutatás 2004, 209-222, 2004
352004
F0 estimation for DNN-based ultrasound silent speech interfaces
T Grósz, G Gosztolya, L Tóth, TG Csapó, A Markó
2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2018
342018
Lengthenings and filled pauses in Hungarian adults’ and children’s speech
A Deme, A Markó
KTH Royal Institute of Technology 54 (1), 21-24, 2013
332013
A pilot study of Hungarian discourse markers
CI Dér, A Markó
Language and speech 53 (2), 135-180, 2010
322010
Ultrasound-based articulatory-to-acoustic mapping with WaveGlow speech synthesis
TG Csapó, C Zainkó, L Tóth, G Gosztolya, A Markó
arXiv preprint arXiv:2008.03152, 2020
282020
Ultrasound-based silent speech interface built on a continuous vocoder
TG Csapó, MS Al-Radhi, G Németh, G Gosztolya, T Grósz, L Tóth, ...
arXiv preprint arXiv:1906.09885, 2019
222019
Kérdő funkciójú hanglejtésformák a spontán beszédben
M Alexandra
Beszédkutatás 2007, 59-74, 2007
212007
The realisation of voicing assimilation rules in Hungarian spontaneous and read speech: Case studies
A Markó, T Gráczi, J Bóna
Acta Linguistica Hungarica 57 (2-3), 210-238, 2010
202010
A spontán beszéd néhány szupraszegmentális jellegzetessége
A Markó
Monologikus és dialogikus szövegek összevetése, valamint a hümmögés …, 2005
192005
Autoencoder-based articulatory-to-acoustic mapping for ultrasound silent speech interfaces
G Gosztolya, Á Pintér, L Tóth, T Grósz, A Markó, TG Csapó
2019 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 1-8, 2019
172019
Az irreguláris zönge funkciói a magyar beszédben
A Markó
ELTE Eötvös Kiadó, 2013
162013
A magyar hangsúly realizációinak és észlelésének összefüggése felolvasásban és spontán beszédben
M Alexandra
Markó Alexandra (szerk.), 277-303, 2012
152012
A mondat-és szövegértés jellemzői és összefüggése 6–9 éves korban
A Markó
Gósy M.(szerk.). Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv …, 2007
152007
Fundamental frequency patterns: The factors of age and speech type
A Markó, J Bóna
Proceedings of the Workshop “Sociophonetics, at the crossroads of speech …, 2010
142010
Stigmatizált hanglejtésforma a spontán beszédben [A stigmatized intonation contour in spontaneous speech]
A Markó
Beszédkutatás 2009, 88-106, 2009
132009
Beszédszintézis ultrahangos artikulációs felvételekbol mély neuronhálók segıtségével
CT Gábor, G Tamás, T László, M Alexandra
122017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20