Follow
Tamás Halm
Tamás Halm
Research Institute for Linguistics (HAS), Pazmany Peter Catholic University
Verified email at nytud.hu - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The Grammar of Free-Choice Items in Hungarian
T Halm
PhD dissertation. Pázmány Péter Catholic University, 2016
17*2016
Radically truncated clauses in Hungarian and beyond: Evidence for the fine structure of the minimal VP
T Halm
Syntax 24 (3), 376-416, 2021
132021
The syntactic position and quantificational force of FCIs in Hungarian
T Halm
Acta Linguistica Hungarica 63 (2), 241-276, 2016
122016
Unergative and/or unaccusative: On the argument structure, semantics and syntax of semelfactives in Hungarian
T Halm
Proceedings of the First Central European Conference in linguistics for …, 2012
112012
The semantics of weak imperatives revisited: Evidence from free-choice item licensing
T Halm
Acta Linguistica Academica. An International Journal of Linguistics (Until …, 2019
72019
Free choice and aspect in Hungarian
T Halm
Approaches to Hungarian 14, 167-186, 2015
72015
Free choice and Focus: FCIs in Hungarian
T Halm
Proceedings of the Second Central European Conference in Linguistics for …, 2013
7*2013
Grammaticalization without Feature Economy: Evidence from the Voice Cycle in Hungarian
T Halm
Diachronica 37 (1), 1-42, 2020
62020
Expletive Negation in Exclamatives-Evidence from Hungarian
T Halm, A Huszár
Acta Linguistica Academica 68 (4), 553-583, 2021
32021
A gazdasági válság
H Tamás
Okok és tanulságok (= Kommentár, 0
3
UNERGATÍV ÉS/VAGY UNAKKUZATÍV: A SZEMELFAKTÍV IGÉK ARGUMENTUM-SZERKEZETÉRŐL, SZEMANTIKÁJÁRÓL ÉS SZINTAXISÁRÓL A MAGYARBAN
T Halm
LINGDOK 11., 73, 2012
22012
Szinte és majdnem: diakrón formális szemantikai elemzés
H Tamás
Balogné Bérces Katalin–Hegedűs Attila–Pintér Lilla (szerk.) Nyelvelmélet és …, 2020
12020
From possessive suffix to affective demonstrative suffix in Hungarian: a grammaticalization analysis
T Halm
Morphology 28, 359-396, 2018
12018
The curious case of the two-headed phrase: A generative approach to co-compounds1
L Borise, T Halm
2023
Radically Truncated Clauses–The Key to Various Mysteries of Hungarian Syntax?
T Halm, CXI Fenno-Ugristarum
2022
Vegans, Teetotalers, and the Decoupling of Case and Agreement in Old Hungarian1
T Halm, DG Syntax
2022
Az Európai Unió történetének legutóbbi évtizede–integrációelméletek prizmájának fénytörésében
H Tamás
Közgazdasági Szemle 68 (7/8), 890-896, 2021
2021
Why almost and almost are not even approximately the same: The diachronic semantics of approximatives in Hungarian
T Halm
2021
Újabb eredmények a grammatikaelmélet, nyelvtörténet és uralisztika köréből
I Kenesei, É Dékány, T Halm, B Surányi
(No Title), 2020
2020
Free Choice Items: The View from Hungarian
T Halm
de Gruyter Mouton, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20