Követés
HÖRCHER Ferenc
HÖRCHER Ferenc
Research Institute of Politics and Government, University of Public Service; Institute of
E-mail megerősítve itt: uni-nke.hu - Kezdőlap
Cím
Hivatkozott rá
Hivatkozott rá
Év
A kultúra meghatározása: jegyzetlapok
TS Eliot, H Lukácsi, P Siptár, FH Hörcher
Szent István Társulat, 2003
292003
A Political Philosophy of Conservatism
F Hörcher
A Political Philosophy of Conservatism, 1-216, 2020
182020
Közösségelvű politikai filozófiák
HH Ferenc
Századvég Kiadó. Budapest, 2002
182002
A Nemzeti hitvallásról
HH Ferenc
Jakab András–Körösényi András (szerk.): Alkotmányozás Magyarországon és …, 2012
132012
The basic (fundamental) law of Hungary: a commentary of the new Hungarian Constitution
L Trócsányi, M Sulyok, F Hörcher, B Schanda, L Csink, TV Ádány, ...
Dublin: Clarus Press Ltd., 2015
122015
Esztétikai gondolkodás a felvilágosodás korában, 1650-1800: az ízlésesztétika paradigmája
HH Ferenc
Gondolat, 2013
112013
The Renaissance of Political Realism in Early Modern Europe: Giovanni Botero and the Discourse of “Reason of State”
F Hörcher
Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 9 (2), 187-210, 2016
102016
Prudentia iuris. Towards a pragmatic theory of natural law
F Hörcher
Akadémiai Kiadó, 2002
102002
„A koramodern politikai eszmetörténet cambridge-i látképe (utószó)”
HH Ferenc
Uő.(szerk.): A koramodern politikai eszmetörténet cambridge-i látképe. Pécs …, 1997
91997
The National Avowal
F Horkay Hörcher
The Basic Law of Hungary. A First Commentary, Dublin, 2012
82012
Az értékhiányos rendszerváltás
F Hörcher
Fundamentum 7 (3), 62-72, 2003
7*2003
A koramodern politikai eszmetörténet cambridge-i látképe
HH Ferenc
Pécs, Tanulmány, 1997
71997
The Political Philosophy of the European City: From Polis, Through City-state, to Megalopolis?
F Hörcher
Rowman & Littlefield, 2021
62021
Dramatic mimesis and civic education in Aristotle, Cicero and Renaissance humanism
F Hörcher
Aisthesis. Pratiche, linguaggi e saperi dell’estetico 10 (1), 87-96, 2017
62017
Prudencia, kairosz, decorum. A konzervativizmus időszemléletéről
F Hörcher
Információs társadalom, 61-80, 2006
62006
A history of the Hungarian constitution: Law, government and political culture in Central Europe
F Hörcher, T Lorman
Bloomsbury Publishing, 2018
52018
Enlightened Reform or National Reform?
F Hörcher
The Hungarian historical review: new series of Acta Historica Academiae …, 2016
52016
Önképzés és közösségépítés-a Bildung-eszmény eszmetörténeti és esztétikai jelentései
F Hörcher
MAGYAR MŰVÉSZET: A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA ELMÉLETI FOLYÓIRATA 2 (3-4), 3-9, 2014
52014
The national avowal
F Hörcher
Politeja-Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu …, 2011
52011
A skót felvilágosodás
HH FERENC
Osiris Kiadó, Budapest, 1996
51996
A rendszer jelenleg nem tudja elvégezni a műveletet. Próbálkozzon újra később.
Cikkek 1–20