Fodor László
Fodor László
professor of law, University of Debrecen
E-mail megerősítve itt: law.unideb.hu - Kezdőlap
Cím
Hivatkozott rá
Hivatkozott rá
Év
Környezetvédelem az alkotmányban
L Fodor
Gondolat, 2006
27*2006
Klímavédelem az energiajogban-szabályozási modellek Németországból
L Fodor
Complex Wolters Kluwer, 2014
142014
Integratív környezetjog
L Fodor
Bíbor, 2000
13*2000
Települési környezetvédelem Magyarországon: Egy kutatás előfeltevései
L Fodor, A Barta, M Fónai, O Bányai
Tér és Társadalom 30 (3), 19-39, 2016
122016
A környezetjog rendszere, elméleti és gyakorlati kérdései
L Fodor, T Prugberger
Környezetgazdálkodási Intézet TOI Környezetvédelmi Tájékoztató Szolgálata …, 1996
12*1996
Környezetjog
F László
Debreceni Egy. K., 2015
102015
Környezetjog
L Fodor
Debrecen University Press, 2014
102014
Az okos mérés előírasai a villamosenergia-szektorban
L Fodor
Iustum Aequum Salutare 12, 217, 2016
8*2016
Some environmental law questions related to the extension of Paks nuclear power plant
L Fodor, O Bányai
Environmental Engineering and Management Journal 2014 (nov.), 2757-2763, 2014
82014
Környezetvédelmi jog és igazgatás
L Fodor
Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, 2012
8*2012
A víz az Alaptörvény környezeti értékrendjében
L Fodor
Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica 31 …, 2013
72013
Hiányzó rendszerváltás–Néhány jogi kérdés a Paksi Atomerőmű bővítése kapcsán
L Fodor
Miskolci Jogi Szemle 2013 (2), 23-42, 2014
62014
A „KÖRNYEZETI ENERGIAJOG” ALAPJAI–ADALÉKOK AZ EUMSZ 194. CIKKÉNEK ÉRTELMEZÉSÉHEZ
L Fodor
Európai Jog, 2014
62014
Az energiahatékonysági irányelv főbb rendelkezései környezetvédelmi szempontból
O Bányai, L Fodor
Pro Futuro 4 (2), 63-87, 2014
52014
Energy efficiency obligation schemes in the energy efficiency directive–an environmental assessment
O Bányai, L Fodor
Environmental engineering and management journal 2014 (nov.), 2014
52014
A természeti tárgyak helye és szerepe az új alkotmányban
L FODOR
DRINÓCZI Tímea–JAKAB András (szerk.): Alkotmányozás Magyarországon 2011, 89-103, 2010
5*2010
Agrárjog: Fejezetek a mezőgazdasági életviszonyok sajátos szabályozása köréből
L Fodor
Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005
5*2005
A hatékonyság kérdése és a végrehajtási deficit jelensége a környezetvédelmi szabályozásban
L Fodor
A környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata: A környezetvédelmi …, 2005
52005
Egy sikertörténet – a megújuló energiák terjedésének ösztönzése Németországban
L Fodor
Közjogi Szemle, 68-76., 2013
42013
A Zengő hegyére tervezett lokátor állomás engedélyezésének környezetjogi vonatkozásai
L Fodor
Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Iuridica et Politica. XXII …, 2004
4*2004
A rendszer jelenleg nem tudja elvégezni a műveletet. Próbálkozzon újra később.
Cikkek 1–20