Follow
Meliha Aklıbaşında
Meliha Aklıbaşında
Verified email at nevsehir.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Erzurum kenti örneğinde kullanılan kuşatma elemanlarının kent imajı üzerindeki etkileri
S Özer, M Aklıbaşında, M Zengin
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 7 (2), 123-130, 2010
482010
Analysis of terrains suitable for tourism and recreation by using geographic information system (GIS)
M Aklıbaşında, Y Bulut
Environmental monitoring and assessment 186, 5711-5719, 2014
422014
Effects of different growing media on Scotch pine (Pinus sylvestris) production.
M Aklibasinda, T Tunç, Y Bulut, U Sahin
JAPS, Journal of Animal and Plant Sciences 21 (3), 535-541, 2011
382011
Kentsel Peyzaj İçinde Mezarlıklar ve Peyzaj Mimarlığı Açısından İncelenmesi; Nevşehir Örneği
E ÖZHANCI, M AKLIBAŞINDA
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 48 (2), 113-124, 2017
16*2017
Çocuk oyun alanlarının önemi ve tasarım kriterlerinin Nevşehir Kenti örneğinde irdelenmesi
M AKLIBAŞINDA, A TIRNAKÇI, E ÖZHANCI
İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 8 (17), 59-71, 2018
122018
Determination of the urbanization and changes in open-green spaces in Nevsehir city through remote sensing
M Aklibasinda, A Ozdarici Ok
Environmental monitoring and assessment 191 (12), 756, 2019
112019
NEVŞEHİR KENTİÇİ YOL BİTKİLENDİRMELERİNİN ESTETİK-FONKSİYONEL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KULLANILAN BİTKİ TÜRLERİNİN TESPİTİ
M AKLIBAŞINDA, A Erdoğan
Bartın Orman Fakültesi Dergisi 18 (1), 57-71, 2016
112016
Yahyalı ilçesi ve yakın çevresinin peyzaj potansiyelinin sürdürülebilir turizm ve rekreasyonel kullanımlar yönünden değerlendirilmesi
M Aklıbaşında
Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2013
82013
Determining the active green areas and their adequacy by using satellite images and GIS: The case of Nevsehir City (Turkey)
M Aklibasinda
FEB-FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 7274, 2019
72019
Tarihi çevrelerde kentsel peyzaj tasarımın Kayseri Mimar Sinan Parkı örneğinde incelenmesi
A Tırnakçı, M Aklıbaşında
72018
Kırsal turizm planlamasında farklı peyzaj tiplerinin görsel kalite yönünden değerlendirilmesi
M AKLIBAŞINDA, Y Bulut
Akademik Ziraat Dergisi 7 (1), 93-100, 2018
52018
Agricultural landscape pattern and agricultural tourism potential of Nevsehir
A TIRNAKÇI, E ÖZHANCI, M AKLIBAŞINDA
Akademik Ziraat Dergisi 7 (2), 245-252, 2018
32018
The inhibiting effects of Scots pine (Pinus sylvestris) on germination ability and growth of some culture ryegrass species.
M Aklıbașında, EA Külekçi, M Demİr, Y Bulut
Journal of Environmental Biology 38 (5 (Special Issue)), 919-922, 2017
32017
Suyun İklimsel Etkisinin ENVI-Met Simülasyonu ile Analizi.
M Yücekaya, M AKLIBAŞINDA, AS GÜNAYDIN
Online Journal of Art & Design 10 (4), 2022
22022
UZAKTAN VE YÜZ YÜZE EĞİTİM KOŞULLARININ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
E ÖZHANCI, A TIRNAKÇI, M YÜCEKAYA, M AKLIBAŞINDA
Turkish Journal of Forest Science 6 (1), 100-113, 2022
22022
Assessing the Effects of Erzurum Nato Highway on Land Use
M Aklıbaşında, serkan Özer
Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6 (2 …, 2016
2*2016
Aladağlar’da (Kayseri-Yahyalı) yetişen doğal bitkilerin flora turizmi açısından değerlendirilmesi
M AKLIBAŞINDA, Y Bulut, EA KÜLEKÇİ
22012
The disability standards and unimpeded design at Nevşehir Haci Bektas Veli Unıversity Campus
E ÖZHANCI, M AKLIBAŞINDA, A TIRNAKÇI
Akademik Ziraat Dergisi 7 (1), 83-92, 2018
12018
Doğal bitki türlerinin kentsel alanlardaki bitkisel tasarımlarda kullanımı.
A TIRNAKÇI, M AKLIBAŞINDA
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 24 (1), 2023
2023
KÜLTÜREL MİRAS BAĞLAMINDA HACI BEKTAŞ VELİ TÜRBESİ VE ÇEVRESİNİN PEYZAJ ANALİZİ
A TIRNAKÇI, M AKLIBAŞINDA, E ÖZHANCI, M YÜCEKAYA
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 12 (3), 1863-1875, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20