Bela Janky
Title
Cited by
Cited by
Year
A magyarországi cigányság...
I Kemény
2422012
Roma population of Hungary 1971-2003
I Kemény, B Janky
East european monographs 702, 70, 2005
602005
A 2003. évi cigány felmérésröl-népesedési, nyelvhasználati és nemzetiségi adatok
I Kemény, B Janky
Beszélö 10, 2003, 2003
52*2003
Collective action and network change
K Takács, B Janky, A Flache
Social Networks 30 (3), 177-189, 2008
492008
A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól. A 2003. évi országos cigánykutatás alapján [About the employment and income situation of Romanies, based on the …
I KEMÉNY, B JANKY
Esély, 2003
36*2003
Janky, B.[2003]: A 2003. évi cigány felmérésről
I Kemény
Beszélő, 2003
342003
A cigány nők társadalmi helyzete és termékenysége
J Béla
Nagy Ildikó–Pongrácz Tiborné–Tóth István György (szerk.): Szerepváltozások …, 2005
252005
Public opinion on pension systems in Europe
B Janky, RI Gál
ENEPRI Research Report, 2007
242007
A cigány nemzetiségi adatokról
I Kemény, B Janky
Kisebbségkutatás 2, 309-315, 2003
242003
A korai gyermekvállalást meghatározó tényezők a cigány nők körében
J Béla
Demográfia 50 (1), 55-73., 2007
232007
The social position and fertility of Roma women
B Janky
Changing Roles, 136-150, 2006
222006
Stigmatising the poor without negative images: images of extreme poverty and the formation of welfare attitudes
B Janky, B Janky, B Bakó, P Szilágyi, A Bognár
Sociological Research Online 19 (3), 246-255, 2014
162014
A szubjektív jólét társadalmi feltételei
G Lengyel, B Janky
Social conditions of subjective well-being]. In Gy. Lengyel ed. Indikátorok …, 2002
152002
A cigány nők helyzete
B Janky
Pongrácz T, Tóth IG.(szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak …, 1999
151999
A magyarországi cigányság 1971-2003 [The Hungarian Gypsies 1971-2003]
I Kemény, B Janky, G Lengyel
Gondolat–MTAKI, Budapest, available on: http://www. mtaki. hu/kiadvanyok …, 2004
13*2004
A cigány családok jövedelmi helyzete
J Béla
Megjelent: Kolosi Tamás–Tóth István György–Vukovich György, 400-413, 2004
132004
Vállalati magatartás és túlélési esélyek a posztszocialista átmenetgazdaságban (Corporate behaviour and chances of survival in a post-socialist transitional economy)
B Janky, G Lengyel
Közgazdasági Szemle 51 (7-8), 699-716, 2004
132004
The income situation of Gypsy families
B Janky
Social Report, 386-399, 2004
122004
Social control, participation in collective action and network stability
B Janky, K Takács
Budapest University of Technology and Economics, 2002
122002
Smiling contributions: Social control in a public goods game with network decline
K Takács, B Janky
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 378 (1), 76-82, 2007
112007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20