Follow
Anna Kononiuk
Anna Kononiuk
Politechnika Białostocka, Bialystok University of Technology
Verified email at pb.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analiz STEEPVL i SWOT
J Nazarko, G Dobrzański, J Ejdys, E Glińska, A Kononiuk, A Kowalewska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
65*2010
Foresight in higher education institutions: evidence from Poland
J Ejdys, A Gudanowska, K Halicka, A Kononiuk, A Magruk, J Nazarko, ...
Форсайт 13 (1 (eng)), 77-89, 2019
612019
Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości
JN A. Kononiuk
Wolters Kluwer, 2014
47*2014
Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020» Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii
J Nazarko, K Dębkowska, J Ejdys, E Glińska, K Halicka, A Kononiuk, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
45*2011
Future trends in road technologies development in the context of environmental protection
P Radziszewski, J Nazarko, T Vilutiene, K Dębkowska, J Ejdys, ...
Vilnius Gediminas Technical University, 2016
442016
How do companies envisage the future? Functional foresight approaches
A Kononiuk, A Sacio-Szymańska, J Gįspįr
Engineering Management in Production and Services 9 (4), 21-33, 2017
432017
Foresight study of road pavement technologies
J Nazarko, P Radziszewski, K Dębkowska, J Ejdys, A Gudanowska, ...
Procedia Engineering 122, 129-136, 2015
422015
Badanie ewaluacyjne projektów foresight realizowanych w Polsce
J Nazarko, J Ejdys, A Kononiuk, A Gudanowska, A Magruk, Ł Nazarko
MNiSW, 2012
42*2012
The critical analysis of scenario construction in the Polish foresight initiatives
J Nazarko, A Kononiuk
Technological and Economic Development of Economy 19 (3), 510-532, 2013
352013
Factor Analysis as a tool supporting STEEPVL approach to the identification of driving forces of technological innovation
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, Ł Nazarko, A Kononiuk, A Olszewska
Procedia Engineering 182, 491-496, 2017
332017
Structural analysis as an instrument for identification of critical drivers of technology development
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, Ł Nazarko, A Kononiuk, A Olszewska
Procedia Engineering 182, 474-481, 2017
322017
Sectoral foresight in Poland: thematic and methodological analysis
J Nazarko, U Glinska, A Kononiuk, L Nazarko
International Journal of Foresight and Innovation Policy 9 (1), 19-38, 2013
322013
Przegląd metod i technik badawczych stosowanych w programach foresight
A Kononiuk, A Magruk
Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 28-40, 2008
322008
Assessing the maturity level of foresight in Polish companies—a regional perspective
A Kononiuk, A Sacio-Szymańska
European Journal of Futures Research 3, 1-13, 2015
312015
Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku
J Nazarko, N Brzostowski, J Ejdys, E Glińska, A Gudanowska, K Halicka, ...
Przełomowa wizja regionu, Politechnika Białostocka, Białystok, 2013
27*2013
Gudanowska A.(red.), Glińska E., Glińska U
J Ejdys, J Nazarko, A Kononiuk
Kierunki rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Mapy. Marszruty …, 2013
26*2013
Metoda scenariuszowa w antycypowaniu przyszłości (na przykładzie Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”)
A Kononiuk
maszynopis, 2011
222011
Foresight for career development
A Kononiuka, A Pająkb, AE Gudanowskaa, A Magruka, J Kozłowskaa, ...
Форсайт 14 (2 (eng)), 88-104, 2020
202020
Analiza strukturalna czynników rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim
J Nazarko, H Wnorowski, J Ejdys, A Kononiuk, A Olszewska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
202011
Foresight in a small enterprise. A case study
A Kononiuk, E Glińska
Procedia-Social and Behavioral Sciences 213, 971-976, 2015
192015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20