Anna-Aurora Kork
Anna-Aurora Kork
Tampere University
Verified email at tuni.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
Matalan kynnyksen sairaanhoitajavastaanotto: perusterveydenhuollon palvelua kauppakeskuksessa
A Kork, RJ Kivimäki, A Rimpelä, J Vakkuri
Lahden terveyskioskin loppuarviointi. Sitran selvityksiä 66, 2012
102012
Complexities of productivity policies in the finnish public sector: knowing how to do more with less?
AA Kork, P Mänttäri, J Vakkuri
Financial Accountability & Management 31 (4), 395-414, 2015
92015
Julkinen terveyspalvelu kauppakeskuksessa
AA Kork, R Kivimäki, A Rimpelä, J Vakkuri
Ylöjärven terveyskioskin loppuarviointi. Sitran selvityksiä 56, 2011
92011
Improving access and managing healthcare demand with walk-in clinic
AA Kork, J Vakkuri
International Journal of Public Sector Management, 2016
82016
Matalan kynnyksen palvelumalli perusturvan palvelualueella. Ylö-järven terveyskioskin jatkotutkimus. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu
AA Kork, J Vakkuri
82016
Terveyskioskikokeilut ?? jotain uutta, jotain vanhaa
VJ Kork Anna-Aurora, Kosunen Elise, Rimpelä Arja
Suomen lääkärilehti 68 (21), 1581-158, 2013
8*2013
Tuottavuusongelma julkisrahoitteisissa palveluissa-mitä tiedetään, mitä tehdään ja mitä vaikutuksia tekemisellä on?
J Vakkuri, R Kivimäki, A Kork, P Mänttäri
Julkisen ja yksityisen rajalla: julkisen palvelun muutos, 2012
62012
Terveyskioski palveluinnovaationa
R Kivimäki, A Rimpelä, J Vakkuri
Ylöjärven terveyskioski-hankkeen väliarviointi (Vaihe II). Sitran selvityksiä 36, 2010
62010
Value-based healthcare measurement as a context for organizational learning
P Nordin, AA Kork, I Koskela
Leadership in Health Services, 2017
52017
Portinvartija vai sisäänheittäjä? Terveydenhuollon kustannushallinnan ja asiakasresponsiivisuuden dilemma. Realistinen synteesi terveyskioskeista Englannissa, Yhdysvalloissa ja …
AA Kork
Hallinnon tutkimus 35 (2), 94-116, 2016
52016
Asiakasresponsiivisuudella tehokkuutta julkisiin palveluihin? Terveyskioski perusterveydenhuollon kehittämisinstrumenttina
AA Kork
Tampere University Press, 2016
42016
Matalan kynnyksen palvelumalli perusturvan palvelualueella
AA Kork, J Vakkuri
Ylöjärven terveyskioskin jatkotutkimus. Tampere: Tampereen yliopisto, 2013
42013
Terveyskioski palveluinnovaationa
A Kork, R Kivimäki, A Rimpelä, J Vakkuri
Peruskartoitus Ylöjärven terveyskioski-hankkeesta (Vaihe 1). Sitran …, 2010
42010
Terveyskioski palveluinnovaationa. Lahden terveyskioski-hankkeen peruskartoitus (Vaihe I)
R Kivimäki, AA Kork, A Rimpelä, J Vakkuri
Sitra.[Viitattu: 17.11. 2011]. Saatavissa: http://www. sitra. fi/julkaisut …, 2010
32010
Terveydenhuollon asiakaslähtöistä kehittämistä ja kustannusten hallintaa on vaikea toteuttaa samanaikaisesti
AA Kork
12018
Microenterprise and social capital: A framework for theory, research, and policy
JE Johanson, J Vakkuri, J Aberbach, R Putnam, B Rockman, ...
Governing Hybrid Organisations: Exploring Diversity of Institutional Life 16 …, 2018
2018
Matalan kynnyksen sairaanhoitajavastaanotto
AA Kork, RJ Kivimäki, A Rimpelä, J Vakkuri
2012
Strateginen vastuu: strategian toimeenpanon arviointi vastuun näkökulmasta
A KORK
2009
Working towards new practices: how to manage cooperative interorganizational relationship in occupational health care?
I Koskela, AA Kork, M Turpeinen
Convenient-But at What Cost? Walk-in Clinics and Easing Access to Primary Care in Finland
AA Kork, J Vakkuri
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20