Follow
Pekka Sammallahti
Pekka Sammallahti
saamen kielen professori emeritus, Oulun yliopisto
Verified email at dekstor.inet.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
The Saami languages: an introduction
P Sammallahti
Davvi girji, 1998
4951998
Historical phonology of the Uralic languages: With special reference to Samoyed, Ugric, and Permic
P Sammallahti
The Uralic languages, 478-554, 1988
3371988
Suomalaisten esihistorian kysymyksiä
P Sammallahti
Virittäjä 81 (2), 119-119, 1977
771977
Sámi-suoma sátnegirji
P Sammallahti
Jorgaleaddji oy, 1989
671989
Über die Laut-und Morphemstruktur der uralischen Grundsprache
P Sammallahti
Finnisch-Ugrische Forschungen 1979 (43), 22–66-22–66, 1979
571979
Saami
P Sammallahti
Elsevier, 2006
542006
Saamen kielen ja saamelaisten alkuperästä
P Sammallahti
Pohjan poluilla. Suomalaisten juuret nykytutkimuksen mukaan. Bidrag till …, 1999
451999
Material from forest nenets
P Sammallahti
Castrenianum, 1974
451974
The snowmobile revolution in Lapland
PJ Pelto, M Linkola, P Sammallahti
401968
Sámi-suoma-sámi sátnegirji.-Saamelais-suomalais-saamelainen sanakirja.(2. painos).
P Sammallahti
Girjegiisá Oy Ohcejohka, 1994
391994
Säämi-suomâ sänikirje: Inarinsaamelais-suomalainen sanakirja
P Sammallahti, M Morottaja
Girjegiisá, 1993
371993
Norjansaamen ja Itä-Enontekiön murteen äänneoppi
P Sammallahti
291972
Language and roots
P Sammallahti
CIFU VIII. Pars I, 143-155, 1995
281995
Saamelaisten esihistoriallinen tausta kielitieteen valossa
P Sammallahti
Teoksessa Suomen tiedeseura (toim.): Suomen väestön esihistorialliset juuret …, 1984
261984
Suomi-koltansaame sanakirja: Lääʹdd-sääʹm sääʹnnǩeʹrjj
P Sammallahti, J Mosnikoff
Girjegiisá, 1991
251991
Koltansaamen opas
M Korhonen, J Mosnikoff, P Sammallahti
Castrenianum, 1973
241973
The Indo-European loanwords in Saami
P Sammallahti
Early Contacts between Uralic and Indo-European: Linguistic and …, 2001
232001
Sámi-duiskka sátnegirji: Saamisch-deutsches Wörterbuch
P Sammallahti, KP Nickel
Davvi Girji os, 2006
202006
Saamelais-suomalainen sanakirja
P Sammallahti
Jorgaleaddji oy, Utsjoki, 1989
161989
Koltanmaa, osa Saamenmaata
M Linkola, P Sammallahti
Koltat, karjalaiset ja setukaiset. Pienet kansat maailmojen rajoilla. Toim …, 1995
141995
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20