Follow
Elżbieta Szmigiera
Elżbieta Szmigiera
Verified email at il.pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Research on load capacity of concrete filled columns with battened steel sections
E Szmigiera, W Zoltowski, M Siennicki
Journal of Civil Engineering and Management 16 (3), 313-319, 2010
812010
The influence of concrete filling steel columns with two battened chords on their behavior
W Zoltowski, E Szmigiera, M Siennicki
8th International Conference on Steel, Space & Composite Structures, Kuala …, 2006
712006
The behavior of steel-concrete composite columns with battened steel sections
W Zoltowski, E Szmigiera, M Siennicki
XIth International Conference on Metal Structures, Progress in Steel …, 2006
702006
Mechanical properties of hybrid FRP bars and nano-hybrid FRP bars
ED Szmigiera, K Protchenko, M Urbański, A Garbacz
Archives of Civil Engineering 65 (1), 97-110, 2019
202019
Investigation of behavior of reinforced concrete elements strengthened with FRP
K Protchenko, M Wlodarczyk, E Szmigiera
Procedia Engineering 111, 679-686, 2015
202015
Influence of concrete and fibre concrete on the load‐carrying capacity and deformability of composite steel‐concrete columns
E Szmigiera
Journal of Civil Engineering and Management 13 (1), 55-61, 2007
202007
On Mechanical Characteristics of HFRP Bars with Various Types of Hybridization
A Garbacz, E Szmigiera, K Protchenko, M Urbanski
International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018) Polymers for …, 2018
142018
Post-fire characteristics of concrete beams reinforced with hybrid FRP bars
K Protchenko, E Szmigiera
Materials 13 (5), 1248, 2020
132020
Development of Innovative HFRP Bars
K Protchenko, E Szmigiera, M Urbański, A Garbacz
MATEC Web of Conferences 196, 04087, 2018
112018
Concrete corrosion in a wastewater treatment plant–A comprehensive case study
P Woyciechowski, P Łukowski, E Szmigiera, G Adamczewski, K Chilmon, ...
Construction and Building Materials 303, 124388, 2021
102021
Tensile and shear testing of basalt fiber reinforced polymer (BFRP) and hybrid basalt/carbon fiber reinforced polymer (HFRP) bars
K Protchenko, F Zayoud, M Urbański, E Szmigiera
Materials 13 (24), 5839, 2020
102020
Ductility assessment of two-chord composite steel-concrete battened columns
B Grzeszykowski, E Szmigiera
Structure and Infrastructure Engineering 13 (11), 1414-1424, 2017
92017
Influence of the compaction method on the bond between steel and concrete in composite columns
E Szmigiera, P Woyciechowski
Periodica Polytechnica Civil Engineering 57 (2), 129–137-129–137, 2013
92013
State-of-the-Art on Fire Resistance Aspects of FRP Reinforcing Bars
K Protchenko, E Szmigiera, M Urbanski, A Garbacz, P Narloch, P Lesniak
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 661 (1), 012081, 2019
82019
Finite element modeling of composite concrete-steel columns
L Kwaśniewski, E Szmigiera, M Siennicki
Archives of Civil Engineering 57 (4), 373-388, 2011
82011
Analysis of stress in steel and concrete in CFST push-out test samples
B Grzeszykowski, M Szadkowska, E Szmigiera
Civil and Environmental Engineering Reports 26 (3), 145-159, 2017
72017
Numerical estimation of concrete beams reinforced with FRP bars
K Protchenko, K Młodzik, M Urbański, E Szmigiera, A Garbacz
MATEC web of conferences 86, 02011, 2016
72016
Strength Performance of Concrete Beams Reinforced with BFRP Bars
E Szmigiera, M Urbanski, K Protchenko
International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018) Polymers for …, 2018
62018
The influence of concrete filling steel columns with two battened chords on their behaviour
W Żółtowski, E Szmigiera, M Siennicki
8th International Conference on Steel, Space & Composite Structures, Kuala …, 2006
62006
New Model for Analytical Predictions on the Bending Capacity of Concrete Elements Reinforced with FRP Bars
K Protchenko, P Leśniak, E Szmigiera, M Urbański
Materials 14 (3), 693, 2021
52021
Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych
E Szmigiera, M Niedośpiał, B Grzeszykowski, WNPWN SA
Część, 2019
52019
BIM w prefabrykacji: nowoczesne metody wspomagania i automatyzacji
A Nicał, K Protchenko, K Kaczorek, E Szmigiera
PWN, 2021
42021
O badaniach hybrydowego zbrojenia FRP do konstrukcji infrastrukturalnych z betonu
A Garbacz, E Szmigiera, M Urbański, K Protchenko, M Kubas
Inżynieria i budownictwo 73, 2017
42017
Badania przyczepności betonu do stali konstrukcyjnej w słupach zespolonych
E Szmigiera, P Woyciechowski, M Szadkowska
Beton i Konstrukcje z betonu-badania Seria Monografie Zakładu Konstrukcji …, 2015
42015
Verbund zwischen Stahl und Selbstverdichtendem Beton in Verbundstützen
E Szmigiera
Stahlbau 81 (8), 616-620, 2012
42012
Dwugałęziowe słupy stalowo-betonowe
E Szmigiera
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo, 3--182, 2012
42012
Untersuchungen und theoretische Modelle von druckbeanspruchten Stahlstützen in Verbundbauweise
W Żółtowski, E Szmigiera, S Kosmalski
Stahlbau 73 (3), 175-183, 2004
42004
Experimental Investigation on the Vertical Ductility of Rectangular CFST Columns Loaded Axially
B Grzeszykowski, ED Szmigiera
Materials 15 (6), 2231, 2022
32022
Analysis of shrinkage influence on bond in CFST elements filled with SCC
M Szadkowska, E Szmigiera
Journal of Constructional Steel Research 184, 106824, 2021
32021
Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych: Elementy zginane
E Szmigiera, B Grzeszykowski, M Niedośpiał
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
32019
Bond between steel and self-compacting concrete in composite tube columns
M Szadkowska, E Szmigiera
Archives of Civil Engineering 63 (2), 2017
32017
Wpływ zastosowania betonu samozagęszczalnego na przyczepność do stali w słupach zespolonych
E Szmigiera, P Woyciechowski
Konferencja “Dni betonu”, Wisła, 11-13, 2010
32010
Wpływ wypełnienia betonem na pracę dwugałęziowych słupów stalowych
W Żółtowski, E Szmigiera, M Siennicki
Inżynieria i Budownictwo 63 (12), 635-638, 2007
32007
Nonlinear longitudinal shear distribution in steel-concrete composite beams
B Grzeszykowski, E Szmigiera
Archives of Civil Engineering 65 (1), 65-82, 2019
22019
Confinement of concrete in two-chord battened composite columns
E Szmigiera
Steel and Composite Structures 19 (6), 1511-1529, 2015
22015
Badania zespolonych słupów stalowo-betonowych poddanych długotrwałym obciążeniom
E Szmigiera
Przegląd budowlany 82 (10), 67-71, 2011
22011
Experimental and numerical investigation of two-branch steel columns filled with concrete
E Szmigiera, L Kwaśniewski, M Siennicki
6th Int. Conf." Analytical Models and New Concept in Concrete and Masonry …, 2008
22008
Praca ściskanych dwugałęziowych elementów stalowych zespolonych z betonem
W Żółtowski, E Szmigiera, M Siennicki
Konstrukcje stalowe, 38-38, 2008
22008
Niekonwencjonalne rozwiązania w prefabrykacji elementów z betonu
E Szmigiera, P Woyciechowski
Konferencja Dni Betonu. Tradycja i nowoczesność, 2004
22004
Badania modelowe ściskanych osiowo słupów stalowych wzmocnionych przez obetonowanie
W Żółtowski, E Szmigiera
Konstrukcje stalowe, 38-41, 2003
22003
Nośność i odkształcalność sciskanych osiowo zespolonych elementów stalowo-betonowych
E Szmigiera
The Institute of Civil Engineering, 2002
22002
Nośność graniczna na zginanie stalowo-betonowych belek zespolonych
B Grzeszykowski, M Niedośpiał, E Szmigiera
Inżynieria i Budownictwo 75, 2019
12019
Dziś i jutro prefabrykacji z zastosowaniem kompozytów FRP
E Szmigiera, M Urbański, A Garbacz
12016
Concrete confinement estimation in composite steel-concrete columns
E Szmigiera, B Grzeszykowski, M Szadkowska
Recent Progress in Steel and Composite Structures: Proceedings of the XIII …, 2016
12016
Elektronagrzew jako metoda pielęgnacji betonu
K Owczarska, E Szmigiera
Materiały Budowlane, 60--61, 2015
12015
Kształtowanie rozwiązań dwugałęziowych słupów stalowo-betonowych
E Szmigiera, M Szadkowska, B Grzeszykowski
Przegląd Budowlany 86 (1), 40-45, 2015
12015
Wpływ elektronagrzewu na właściwości betonu w konstrukcji
K Owczarska, E Szmigiera
Konferencja Dni Betonu, 1107-1116, 2014
12014
Wpływ wybranych rozwiązań konstrukcyjnych na nośność dwugałęziowych słupów stalowo-betonowych
E Szmigiera, M Szadkowska
Inżynieria i Budownictwo 70 (3), 152--155, 2014
12014
Bonding between steel and Self Compacting Concrete in composite columns.
E Szmigiera, P Woyciechowski
Stahlbau 81 (8), 616-620, 2012
12012
Ocena zespolenia materiałów w dwugałęziowych słupach stalowych wypełnionych betonem
E Szmigiera
Inżynieria i Budownictwo 65 (11), 618-620, 2009
12009
Experimental and numerical investigation of two-chord steel columns filled with concrete
E Szmigiera, L Kwaśniewski, M Siennicki
Architecture Civil Engineering Environment 2 (4), 107-114, 2009
12009
Bond between steel and SCC in completely concrete encased HEA 160 I-section columns
M Szadkowska, E Szmigiera
Archives of Civil Engineering, 125-137-125-137, 2022
2022
Działalność Sekcji Konstrukcji Metalowych KILiW PAN w kadencji 2020-2023-wyzwania badawcze i normalizacyjne
A Kozłowski, J Marcinowski, E Szmigiera
Inżynieria i Budownictwo 77, 2021
2021
Wpływ rezerwy nośności i ciągliwości konstrukcji na jej zachowanie pod obciążeniem sejsmicznym
B Grzeszykowski, E Szmigiera
Inżynieria i Budownictwo 77, 2021
2021
Rezydualna nośność elementów zginanych ze zbrojeniem HFRP po ekspozycji na działanie podwyższonej temperatury
K Protchenko, M Urbański, E Szmigiera
Inżynieria i Budownictwo 77, 2021
2021
Urba nski, M. New Model for Analytical Predictions on the Bending Capacity of Concrete Elements Reinforced with FRP Bars. Materials 2021, 14, 693
K Protchenko, P Lesniak, E Szmigiera
s Note: MDPI stays neutral with regard to jurisdictional claims in published …, 2021
2021
Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych. Informacje ogólne i zasady ocgrony przeciwpożarowej
ED Szmigiera
The Institute of Civil Engineering, 2019
2019
Pierwotne i wtórne efekty skurczu w stalowo-betonowych belkach zespolonych
B Grzeszykowski, M Niedośpiał, E Szmigiera
Inżynieria i Budownictwo 75, 2019
2019
POST-FIRE BEHAVIOUR OF FRP REINFORCED BEAMS
K Protchenko, ED Szmigiera, A Garbacz, M Urbański
The Institute of Civil Engineering, 2019
2019
Redystrybucja sił ścinających na styku stali i betonu w belkach zespolonych
B Grzeszykowski, M Niedośpiał, E Szmigiera
Inżynieria i Budownictwo 75, 2019
2019
Zasady sprawdzania nośności na ścinanie podłużne w stropach zespolonych z blachami fałdowymi
M Niedośpiał, B Grzeszykowski, E Szmigiera
Inżynieria i Budownictwo 75, 2019
2019
The on-site example of influence of selected factors on the quality of monolithic reinforced concrete elements
K Owczarska, E Szmigiera, P Woyciechowski
MATEC Web of Conferences 284, 07004, 2019
2019
Projektowanie stropów zespolonych z blachami fałdowymi–plastyczna nośność na zginanie i minimum zbrojenia
M Niedośpiał, B Grzeszykowski, E Szmigiera
Inżynieria i Budownictwo 75, 2019
2019
08.31: Analysis of the load transfer between materials in composite concrete encased steel columns loaded axially
B Grzeszykowski, ED Szmigiera
ce/papers 1 (2-3), 2090-2099, 2017
2017
Analysis of stress in steel and concrete in cfst push-out test samples= Analiza naprężeń w betonie i stali w elementach CFST poddanych badaniu push-out
B Grzeszykowski, M Szadkowska, E Szmigiera
Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017
2017
Przyczepność między stalą i betonem samozagęszczalnym w zespolonych słupach o przekroju rurowym
M Szadkowska, E Szmigiera
Archives of Civil Engineering, 131-143-131-143, 2017
2017
Wpływ sposobu przekazywania obciążenia na nośność słupów stalowo-betonowych
E Szmigiera
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, 253--267, 2013
2013
Numeryczne modelowanie zespolonych słupów stalowo-betonowych
L Kwaśniewski, E Szmigiera, M Siennicki
Archives of Civil Engineering, 373-388-373-388, 2011
2011
Wpływ temperatury pożarowej na pracę zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych
M Abramowicz, E Szmigiera
Materiały Budowlane, 6-8, 2003
2003
Praca zespolonych słupów stalowo-betonowych na podstawie badań i analizy metodą MES
L Kwaśniewski, S Jemioło, E Szmigiera, W Żółtowski
2002
Praca ściskanych elementów zespolonych stalowo-betonowych na podstawie badań iw świetle zaleceń normowych
E Szmigiera, W Żółtowski
2001
Wybrane materiały na jednowarstwowe ściany zewnętrzne
E Szmigiera
Materiały Budowlane, 2-5, 1999
1999
Porównanie wyników badań modułu sprężystości betonu przeprowadzonych według europejskiej normy PN-EN 12390-13: 2013 i niemieckiej normy DIN 1048-5
P Woyciechowski, E Szmigiera, JJ Sokołowska, O Zygnerska
Kształtowanie jakości zespolenia w słupach zespolonych wypełnionych betonem samozagęszczalnym
E Szmigiera, P Woyciechowski
Zastosowanie zbrojenia hfrp o podwyższonej sztywności w betonowych belkach
M Urbański, E Szmigiera, A Garbacz
Analiza przyczepności stali i betonu SCC w ściskanych elementach zespolonych typu CFST
E Szmigiera, M Szadkowska, J Dobosz
BŁĘDY WYKONAWCZE ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM ELEKTRONAGRZEWU BETONU
E SZMIGIERA, P WOYCIECHOWSKI
VIII ANALYSIS OF INTERFACE BETWEEN FRP STRIP AND CONCRETE IN STRUCTURAL SYSTEMS
K PROTCHENKO, M WLODARCZYK, E SZMIGIERA
Analiza naprężeń w betonie i stali w elementach CFST poddanych badaniu push-out
B Grzeszykowski, M Szadkowska, E Szmigiera
Zastosowanie materiałów kompozytowych FRP w budownictwie
K Protchenko, E Szmigiera
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–80