Kálmán Abari
Kálmán Abari
DE, Pszichológiai Intézet
E-mail megerősítve itt: arts.unideb.hu
Cím
Hivatkozott rá
Hivatkozott rá
Év
Testing Algorithmic Skills in Traditional and Non-Traditional Programming Environments.
M Csernoch, P Biró, J Máth, K Abari
Informatics in Education 14 (2), 175-197, 2015
302015
Többváltozós statisztika pszichológus hallgatók számára
Á Münnich, Á Nagy, A Kálmán
http://psycho.unideb.hu/statisztika/, 2006
172006
Measuring the level of algorithmic skills at the end of secondary education in Hungary
P Biró, M Csernoch, J Máth, K Abari
Procedia-Social and Behavioral Sciences 176, 876-883, 2015
142015
First year students’ algorithmic skills in tertiary Computer Science education
P Biró, M Csenoch, K Abari, J Máth
Knowledge, Information and Creativity Support Systems, 351-358, 2016
82016
Internetes beszédadatbázis a magyar mássalhangzó, k ap csolódások ak u sztik ai szerk ezetének bemu tatására
A Kálmán, O Gábor
Alexin Zoltán–Csendes Dóra (szerk.). IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti …, 2006
62006
„A formánsmenetek rendszere CVC kapcsolatok magánhangzóiban a C képzési helyének függvényében,”
K Abari, G Olaszy
Beszédkutatás, 70-93, 2012
52012
Accent assignment algorithm in Hungarian, based on syntactic analysis
A Tamm, K Abari, G Olaszy
Eighth Annual Conference of the International Speech Communication Association, 2007
52007
Sprego: case study on the effectiveness of teaching spreadsheet management with schema construction
G Csapó, M Csernoch, K Abari
Education and Information Technologies, 1-21, 2019
42019
Algorithmic skills transferred from secondary CSI studies into tertiary education
P Biró, M Csernoch, J Máth, K Abari
environment 3, 4, 2015
42015
More than words: Fast acquisition and generalization of orthographic regularities during novel word learning in adults
M Laine, T Polonyi, K Abari
Journal of psycholinguistic research 43 (4), 381-396, 2014
42014
Reproducible research in speech sciences
K Abari
International Journal of Computer Science Issues (IJCSI) 9 (6), 43, 2012
42012
A magyar beszéd hangkapcsolódásainak bemutatása az interneten
K Abari, G Olaszy
Gósy M.(szerk.) Beszédkutatás, 178-186, 2007
42007
A formant trajectory database of Hungarian vowels
G Olaszy, ZZ Rácz, K Abari
INTERNATIONAL SOCIETY OF PHONETIC SCIENCES (ISPHS): ADDRESSES www. isphs. org, 7, 2011
32011
Fejlesztőprogramok hatásvizsgálatának matematikai statisztikai alapfogalmai
J Máth, F Mező, K Abari, K Mező
Különleges Bánásmód 1 (1), 69-77, 2015
22015
From Text to Formants—Indirect Model for Trajectory Prediction Based on a Multi-Speaker Parallel Speech Database
K Abari, TG Csapó, BP Tóth, G Olaszy
Sixteenth Annual Conference of the International Speech Communication …, 2015
22015
Formant Maps in Hungarian Vowels-Online Data Inventory for Research, and Education
K Abari, ZZ Rácz, G Olaszy
Twelfth Annual Conference of the International Speech Communication Association, 2011
22011
Forensic linguistics: its contribution to humanities computing
L Hunyadi, K Abari, E Tőth
Literary and linguistic computing 18 (1), 49-62, 2003
22003
THE ANIMAL FARM TASK: IMPLICIT AND EXPLICIT LANGUAGE LEARNING IN YOUNG AND ELDERLY ADULTS.
TÉ Polonyi, M Gnandt, K Abari, A Nagy, J Sántha
Cognitie, Creier, Comportament/Cognition, Brain, Behavior 20 (5), 2016
12016
Vizsgálati és kontrollcsoportot egy adatfelvételi alkalom alapján összehasonlító hatásvizsgálatok matematikai statisztikai háttere
F Mező, J Máth, K Abari, K Mező
Különleges Bánásmód 2 (2), 73-82, 2016
12016
Fejlesztőprogramok egymintás longitudinális vizsgálatának matematikai statisztikai háttere
F Mező, J Máth, K Abari, K Mező
Különleges Bánásmód 2 (1), 63-72, 2016
12016
A rendszer jelenleg nem tudja elvégezni a műveletet. Próbálkozzon újra később.
Cikkek 1–20