Follow
Veronika Lajos
Veronika Lajos
University of Miskolc, Department of Cultural and Visual Anthropology - Miskolci Egyetem, Kulturális
Verified email at uni-miskolc.hu - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The Kings of the Corona Crisis: The Impact of the outbreak of Covid‐19 on Small‐scale Producers in Hungary
Z Benedek, PG Balogh, L Baráth, I Fertő, V Lajos, É Orbán, GG Szabó, ...
EuroChoices 19 (3), 53-59, 2020
162020
MOZGÁSBAN A VILÁG. A TÖBB SZÍNTERŰ ETNOGRÁFIA (MULTI-SITED ETHNOGRAPHY) KÉRDÉSE
V Lajos
Kriza János Néprajzi Társaság–Szabadtéri Néprajzi Múzeum–Székely Nemzeti Múzeum, 2015
102015
A modernitás eleganciája. A kritikai szembenézés társadalomtudományi gyakorlatának néhány aspektusa. Gracefulness of Modernity. Aspects of Critical Approach in Social Science …
V Lajos
Kultúra és Közösség, 2013
92013
‘Values‐based Territorial Food Networks’—Benefits, challenges and controversies
G Nemes, R Reckinger, V Lajos, S Zollet
Sociologia Ruralis 63 (1), 3-19, 2023
82023
The local food system in the ‘genius loci’–the role of food, local products and short food chains in rural tourism
G Nemes, V Csizmadiáné Czuppon, KO Kujáni, É Orbán, ...
Studies in Agricultural Economics 121 (2), 111-118, 2019
82019
Részvétel és együttműködés. Fogalmak, dilemmák és értelmezések
V Lajos
REPLIKA, 23-40, 2016
82016
A nemzeti eszme és a moldvai csángók életvilága.„Románosító” és „magyarosító” csángó életpályák
V Lajos
MTA TK Kisebbségkutató Intézet, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2012
6*2012
Participation in sociolinguistic research
C Bodó, B Barabás, N Fazakas, J Gáspár, B Jani‐Demetriou, P Laihonen, ...
Language and Linguistics Compass 16 (4), e12451, 2022
52022
Mi az a részvételi akciókutatás (RAK)? Kik azok a részvételi akciókutatók? Ötféle élmény és értelmezés (szerkesztett interjú)
V Lajos
KOVÁSZ 1, 53-83, 2018
52018
Alkalmazott szemléletű társadalomtudomány: társadalmi részvétel, kollaboratív etnográfia és akciókutatás: módszertani tanulmány
L Veronika
Debrecen, 2013
5*2013
Alkalmazott antropológia a moldvai csángóknál? Kísérlet elmélet és gyakorlat viszonyának újraértelmezésére
V Lajos
Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2012
52012
Megalkotott valóságok: sokszínű kisvilágok a Káli-medencében= Imaginary Realities: Diverse Small Worlds in the Káli-Basin (Balaton Upland, Hungary)
V Lajos, G Nemes
Kriza János Néprajzi Társaság, 2020
42020
Sokszínű részvétel: Új szereplők és új színterek a kortárs magyar romakutatásokban
V Lajos
Magyar Néprajzi Társaság, ELTE BTK Néprajzi Intézet, 2017
42017
Találkozási pontok–a kulturális „idegenség” narratív megjelenítése a moldvai Lujzikalagorban
L Veronika
Tabula 11 (1-2), 67-83, 2008
42008
Kistermelői sikerek a COVID-19 járvány első hullámában: a személyesség szerepe az értékesítésben= Successful small-scale agricultural producers during the first wave of COVID …
Z Benedek, PG Balogh, L Baráth, I Fertő, V Lajos, É Orbán, GG Szabó, ...
Statisztikai Szemle 98 (12), 1398-1415, 2020
32020
Helyi élelmiszer a korona idején-látlelet a világjárvány helyi élelmiszerrendszerekre gyakorolt hatásáról
G Nemes, Z Benedek, V Lajos, É Orbán, PG Balogh
Replika Alapítvány, 2020
32020
Internet és etnográfiai jelenkorkutatás. Tárgyi és módszertani kérdések, etikai természetű dilemmák
V Lajos
DE Néprajzi Tanszék, 2016
32016
Teaching and Participant Observation. Interconnections of Culture and Language in an Eastern-European Local Society
V Lajos
Finno-Ugrian Society, 2015
32015
An Imaginary and an Alternative. A Critical Approach to Modernizing Moldavian Csángó Local Societies
V Lajos
Finno-Ugrian Society, 2015
22015
A víz kultúrája
B Elek, K Róbert, L Veronika
Studia folkloristica et ethnographica 55, 2010
22010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20