Follow
Veronika Lajos
Veronika Lajos
University of Miskolc, Department of Cultural and Visual Anthropology - Miskolci Egyetem, Kulturális
Verified email at uni-miskolc.hu - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
‘Values‐based Territorial Food Networks’—Benefits, challenges and controversies
G Nemes, R Reckinger, V Lajos, S Zollet
Sociologia Ruralis 63 (1), 3-19, 2023
172023
The Kings of the Corona Crisis: The Impact of the outbreak of Covid‐19 on Small‐scale Producers in Hungary
Z Benedek, PG Balogh, L Baráth, I Fertő, V Lajos, É Orbán, GG Szabó, ...
EuroChoices 19 (3), 53-59, 2020
172020
Participation in sociolinguistic research
C Bodó, B Barabás, N Fazakas, J Gáspár, B Jani‐Demetriou, P Laihonen, ...
Language and Linguistics Compass 16 (4), e12451, 2022
152022
Részvétel és együttműködés. Fogalmak, dilemmák és értelmezések
V Lajos
REPLIKA, 23-40, 2016
13*2016
MOZGÁSBAN A VILÁG. A TÖBB SZÍNTERŰ ETNOGRÁFIA (MULTI-SITED ETHNOGRAPHY) KÉRDÉSE
V Lajos
Kriza János Néprajzi Társaság–Szabadtéri Néprajzi Múzeum–Székely Nemzeti Múzeum, 2015
112015
The local food system in the ‘genius loci’–the role of food, local products and short food chains in rural tourism
G Nemes, V Csizmadiáné Czuppon, KO Kujáni, É Orbán, ...
Studies in Agricultural Economics 121 (2), 111-118, 2019
92019
A modernitás eleganciája. A kritikai szembenézés társadalomtudományi gyakorlatának néhány aspektusa. Gracefulness of Modernity. Aspects of Critical Approach in Social Science …
V Lajos
Kultúra és Közösség, 2013
92013
Kistermelői sikerek a COVID-19 járvány első hullámában: a személyesség szerepe az értékesítésben= Successful small-scale agricultural producers during the first wave of COVID …
Z Benedek, PG Balogh, L Baráth, I Fertő, V Lajos, É Orbán, GG Szabó, ...
Statisztikai Szemle 98 (12), 1398-1415, 2020
72020
Mi az a részvételi akciókutatás (RAK)? Kik azok a részvételi akciókutatók? Ötféle élmény és értelmezés (szerkesztett interjú)
V Lajos
KOVÁSZ 1, 53-83, 2018
72018
Alkalmazott szemléletű társadalomtudomány: társadalmi részvétel, kollaboratív etnográfia és akciókutatás: módszertani tanulmány
L Veronika
Debrecen, 2013
7*2013
A nemzeti eszme és a moldvai csángók életvilága.„Románosító” és „magyarosító” csángó életpályák
V Lajos
MTA TK Kisebbségkutató Intézet, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2012
62012
Megalkotott valóságok: sokszínű kisvilágok a Káli-medencében= Imaginary Realities: Diverse Small Worlds in the Káli-Basin (Balaton Upland, Hungary)
V Lajos, G Nemes
Kriza János Néprajzi Társaság, 2020
52020
Helyi élelmiszer a korona idején-látlelet a világjárvány helyi élelmiszerrendszerekre gyakorolt hatásáról
G Nemes, Z Benedek, V Lajos, É Orbán, PG Balogh
Replika Alapítvány, 2020
42020
Sokszínű részvétel: Új szereplők és új színterek a kortárs magyar romakutatásokban
V Lajos
Magyar Néprajzi Társaság, ELTE BTK Néprajzi Intézet, 2017
42017
Alkalmazott antropológia a moldvai csángóknál? Kísérlet elmélet és gyakorlat viszonyának újraértelmezésére
V Lajos
Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2012
42012
Találkozási pontok–a kulturális „idegenség” narratív megjelenítése a moldvai Lujzikalagorban
L Veronika
Tabula 11 (1-2), 67-83, 2008
42008
Internet és etnográfiai jelenkorkutatás. Tárgyi és módszertani kérdések, etikai természetű dilemmák
V Lajos
DE Néprajzi Tanszék, 2016
32016
Teaching and Participant Observation. Interconnections of Culture and Language in an Eastern-European Local Society
V Lajos
Finno-Ugrian Society, 2015
32015
Testek–tisztaság–modernitás. Kulturális és társadalmi összefüggések Moldvában a báje kapcsán
V Lajos
L'Harmattan–Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény–MTA Néprajzi Kutatóintézete, 2009
32009
Etnográfia és oral history
L Veronika
3*
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20