Kövecsesné dr. Gősi Viktória
Kövecsesné dr. Gősi Viktória
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
Verified email at ga.sze.hu - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Cooperative learning in VR environment
V Kövecses-Gősi
Acta Polytechnica Hungarica 15 (3), 205-224, 2018
432018
A környezeti nevelés gyakorlata az erdei iskolában
KG Viktória
Hazánk Kiadó, Győr, 2015
32015
A fenntarthatóságra nevelés gyakorlata a győri tanítóképzésben
KG Viktória
Képzés és gyakorlat elektronikus folyóirat, (főszerk.: Katona György), 299-315., 2015
22015
Az Erdőpedagógia Projekt hatékonyságának vizsgálata néhány gyermekversen keresztül
KG Viktória
Eruditio – Educatio, 21-27, 2008
22008
A projektmódszer jelentősége a személyiségfejlesztés szempontjából
KG Viktória
Projektmódszer VII. (szerk.: Hegedűs Gábor), Kecskeméti Főiskola Tanítóképző …, 2006
22006
A környezettudatos magatartás kialakításának lehetősége az Erdőpedagógia Projektben
KG Viktória
Projektmódszer IV. (szerk.: Hegedűs Gábor), Kecskeméti Főiskola,, 41-47, 2004
22004
11. A környezeti nevelés változatai az általános iskolában - Az Erdőpedagógia Projekt hatékonyságának vizsgálata PhD disszertáció
KG Viktória
ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2009
12009
Tanító szakos hallgatók érzelmi intelligenciájának fejlesztési lehetőségei
K dr. Gősi Viktória
XXII. APÁCZAI-NAPOK Tudományos Konferencia - PEDAGÓGUSKÉPZÉS, OKTATÁS A …, 2019
2019
The pedagogical Project of Education for Sustainable Development in 3D virtual space
K dr. Gősi Viktória
10th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications …, 2019
2019
Erdei iskolai projekt hatékonyságának vizsgálata ép fejlődési ütemű és enyhén értelmi fogyatékos tanulók körében
VK Gősi
Journal of Applied Technical and Educational Sciences 8 (3), 43-67, 2018
2018
A digitális korszak oktatásmódszertani kihívásai
KG Viktória
XXI. Apáczai Konferencia, konferenciakötet (szerk. Baranyiné Kóczy Judit …, 2018
2018
The Practice of the Environmental Education in Teacher Training
V Kövecses-Gősi, B Lampert
Journal of Applied Technical and Educational Sciences 8 (2), 36-54, 2018
2018
Entwicklung von „Bereichen der multiplen Intelligenzen” im Projekt
KG Viktória
Ph publico, 119-125., 2017
2017
Óravázlat II. Tanulási stílusok, technikák és módszerek,
KG Viktória
Őrszavak módszertani folyóirat http://magyarutca.org/nyeomszsz/orszavak …, 2017
2017
Óravázlat I. Tanulási szokásaink
KG Viktória
Őrszavak módszertani folyóirat, http://magyarutca.org/nyeomszsz/orszavak …, 2017
2017
A tanulás tanításának szerepe, jelentősége a XXI. században
KG Viktória
Őrszavak Magyarságismereti Tanításmódszertani Folyóirat Szórványban élőknek …, 2017
2017
Sajátos nevelési igényű gyermekek környezettudatosságának fejlesztési lehetőségei erdei iskolai projektben
KG Viktória
Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban Konferenciakiadvány (szerk …, 2017
2017
„Erdőpedagógia Projekt” a környezeti nevelés szolgálatában=“Forest Pedagogy Project” in the Environmental Education
V Kövecsesné Gősi, BC Lampert
Soproni Egyetem Kiadó, 2017
2017
A különböző intelligenciaterületek fejlesztési lehetőségei környezeti nevelési projektben
KG Viktória
Módszertani irányok a pedagógusképzés fejlesztésében Nyugat – Dunántúlon …, 2015
2015
Innováció a tanítóképzésben – A pedagógiai portfólió bevezetésének folyamata a győri tanítóképzésben
KG Viktória
XVIII. Apáczai Napok Tudományos Konferencia Tanulmánykötet NyME AK Győr, 264-273, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20