Follow
Kövecsesné dr. Gősi Viktória
Kövecsesné dr. Gősi Viktória
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
Verified email at ga.sze.hu - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Cooperative learning in VR environment
V Kövecses-Gősi
Acta Polytechnica Hungarica 15 (3), 205-224, 2018
902018
The pedagogical Project of Education for Sustainable Development in 3D virtual space
K dr. Gősi Viktória
10th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications …, 2019
9*2019
A környezeti nevelés gyakorlata az erdei iskolában
KG Viktória
Hazánk Kiadó, Győr, 2015
42015
University Lecturers’ Distance Learning Experiences Gained during the COVID-19 Pandemic Period
PA K.G. Viktória, Lampert Bálint, Lőrincz Ildikó
Baranyi Péter (Szerkesztő) Proceedings of the 11th IEEE International …, 2020
3*2020
Investigation of the attitudes of first-year-students towards sustainability and environmental awareness at Széchenyi István University
PT Kövecsesné Gősi Viktória, Lampert Bálint, Csenger Lajosné
JATES Alkalmazott Műszaki és Neveléstudományi Közlöny, 24-44. https://doi …, 2020
2*2020
Supporting the learning of teaching students with digital tools.
V Kövecsesné dr. Gősi
Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 10(4), https://doi …, 2020
2*2020
A fenntarthatóságra nevelés gyakorlata a győri tanítóképzésben
KG Viktória
Képzés és gyakorlat elektronikus folyóirat, (főszerk.: Katona György), 299-315., 2015
22015
Az Erdőpedagógia Projekt hatékonyságának vizsgálata néhány gyermekversen keresztül
KG Viktória
Eruditio – Educatio, 21-27, 2008
22008
A projektmódszer jelentősége a személyiségfejlesztés szempontjából
KG Viktória
Projektmódszer VII. (szerk.: Hegedűs Gábor), Kecskeméti Főiskola Tanítóképző …, 2006
22006
A környezettudatos magatartás kialakításának lehetősége az Erdőpedagógia Projektben
KG Viktória
Projektmódszer IV. (szerk.: Hegedűs Gábor), Kecskeméti Főiskola,, 41-47, 2004
22004
A környezeti nevelés változatai az általános iskolában - Az Erdőpedagógia Projekt hatékonyságának vizsgálata PhD disszertáció
KG Viktória
ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2009
12009
A magyarságtudat erősítésének lehetőségei a különböző intelligenciaterületek fejlesztésére épülő projektben
K dr. Gősi Viktória
Lőrincz, Ildikó; Fehér, Ágota (szerk.) Pedagógusképzés a Kárpát-medencében …, 2020
2020
A Kárpát-medencei kulturális örökség feldolgozási lehetőségei élménypedagógiai módszerekkel formális és nemformális kontextusban alsó tagozaton: A tavaszi ünnepkör
ML Kövecsesné dr. Gősi Viktória, Lampert Bálint
Lőrincz, Ildikó; Fehér, Ágota (szerk.) Pedagógusképzés a Kárpát-medencében …, 2020
2020
Distance Learning System Established for Teachers of Hungarian Language and Culture in Diaspora with the Support of MaxWhere 3D VR
PA Lampert Bálint, K.G. Viktória, Lőrincz Ildikó
Proceedings of the 11th IEEE International Conference on Cognitive …, 2020
2020
TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK ÉRZELMI INTELLIGENCIÁJÁNAK FEJLŐDÉSE A „LÉLEKNEK IDŐ KELL” KURZUS KERETÉBEN
BA Kövecsesné dr. Gősi Viktória
POZITÍV PEDAGÓGIA ÉS NEVELÉS KONFERENCIA KÖTET I. (2020) (szerk.: Dr. Szarka …, 2020
2020
Tanító szakos hallgatók érzelmi intelligenciájának fejlesztési lehetőségei
K dr. Gősi Viktória
XXII. APÁCZAI-NAPOK Tudományos Konferencia - PEDAGÓGUSKÉPZÉS, OKTATÁS A …, 2019
2019
Erdei iskolai projekt hatékonyságának vizsgálata ép fejlődési ütemű és enyhén értelmi fogyatékos tanulók körében
VK Gősi
Journal of Applied Technical and Educational Sciences 8 (3), 43-67, 2018
2018
A digitális korszak oktatásmódszertani kihívásai
KG Viktória
XXI. Apáczai Konferencia, konferenciakötet (szerk. Baranyiné Kóczy Judit …, 2018
2018
The Practice of the Environmental Education in Teacher Training
V Kövecses-Gősi, B Lampert
Journal of Applied Technical and Educational Sciences 8 (2), 36-54, 2018
2018
Entwicklung von „Bereichen der multiplen Intelligenzen” im Projekt
KG Viktória
Ph publico, 119-125., 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20