Követés
Patrycja Rudnicka
Patrycja Rudnicka
Academy of Fine Arts and Design in Katowice
E-mail megerősítve itt: asp.katowice.pl - Kezdőlap
Cím
Hivatkozott rá
Hivatkozott rá
Év
Narcissism and self-esteem as predictors of dimensions of Facebook use
A Błachnio, A Przepiorka, P Rudnicka
Personality and Individual Differences 90, 296-301, 2016
2192016
Psychological determinants of using Facebook: A research review
A Błachnio, A Przepiórka, P Rudnicka
International Journal of Human-Computer Interaction 29 (11), 775-787, 2013
1952013
Work engagement-A systematic review of polish research
A Pollak, M Chrupała-Pniak, P Rudnicka, M Paliga
262017
The entrepreneurial process: An introduction to the psychology of entrepreneurship
L Uhlaner, M Lukes, U Stephan, A Rauch, M Gorgievski, M Laguna, ...
Entrepreneurship: A psychological approach, 1-16, 2010
112010
Wzorce aktywno¶ci studentów w Internecie
P Rudnicka
Psychologia Społeczna 3 (5), 37-52, 2008
92008
Gotowo¶ć wobec technologii. Konteksty, definicja i pomiar
P Rudnicka
Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2021
52021
Etyczne aspekty prowadzenia terapii online: analiza wybranych stron internetowych
P Rudnicka, A Pindych, E Probierz
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis| Studia de Cultura 10 (271 …, 2019
52019
Visualising user–website interaction: description and evaluation of a teaching method
M Więckowska, P Rudnicka
Universal Access in the Information Society 22 (2), 297-313, 2023
42023
User experience (UX) of corporate websites: usability, marketing, strategies and emotional response
P Rudnicka
Work and Organizational Psychology Problems and Challenges in Poland and …, 2009
42009
Różnice pokoleniowe w zakresie postrzegania regulacji wpływu w zespole pracowniczym – raport z badań
A Pollak, M Chrupała-Pniak, P Rudnicka, M Sulimowska-Formowicz, ...
Społeczeństwo i edukacja 16 (1), 181-190, 2015
32015
Psychologiczne mechanizmy podejmowania aktywno¶ci w Internecie
PK Rudnicka
Institute of Psychology, 2007
32007
Rola zaufania w kształtowaniu zaangażowania w pracę–mediacyjny efekt motywacji autonomicznej
M Chrupała-Pniak, M Paliga, A Pollak, P Rudnicka
Czasopismo Psychologiczne–Psychological Journal 24 (1), 115-126, 2018
22018
Wielowarstwowo¶ć pokładów muzyki hardrockowej/heavymetalowej w zasobach „Tylko Rocka”
A Trudzik
Studia de Cultura 10 (3), 165-175, 2018
22018
Definicja i pomiar poczucia własnej skuteczno¶ci w odniesieniu do Internetu
P Rudnicka
Człowiek zalogowany 4. Człowiek społeczny w przestrzeni Internetu 4, 196-201, 2015
22015
Psychologiczne aspekty interakcji człowiek-robot
P Rudnicka
Medical Robotics Reports 3, 53-59, 2014
22014
Psychologiczne wła¶ciwo¶ci ¶rodowisk Web 2.0
P Rudnicka
Maj, M. Derda-Nowakowska (red.)(z udziałem D. de Kerckhove'a), Kody McLuhana …, 2009
22009
Zwodniczy urok dychotomii. Psycholog pracy i organizacji pomiędzy teori± a praktyk±.
P Rudnicka
Czasopismo Psychologiczne 14 (1), 39-47, 2008
22008
Akceptacja innowacji technologicznych w organizacji
P Rudnicka
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 3 (49), 295-301, 2004
22004
Predyktory organizacyjne dodatkowej pracy po godzinach za po¶rednictwem technologii (TASW)
P Rudnicka, M Chrupała-Pniak
Zarz±dzanie Zasobami Ludzkimi, 163-174, 2019
12019
Pojęcie i pomiar gotowo¶ci wobec technologii
P Rudnicka, A Pollak, M Chrupała-Pniak
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 127-137, 2016
12016
A rendszer jelenleg nem tudja elvégezni a műveletet. Próbálkozzon újra később.
Cikkek 1–20