Kocsis János Balázs
Title
Cited by
Cited by
Year
Város, tervező, társadalom
G Csanádi, A Csizmady, JB Kocsis, L Kőszeghy, K Tomay
Sík Kiadó, 2010
232010
A szuburbanizáció jelenségének főbb elméleti megközelítései a városszociológiai és más rokon tudományterületek irodalmában
JB Kocsis
Tér és Társadalom 14 (2–3), 311–321., 2001
162001
Városfejlesztés és városfejlődés Budapesten, 1930 – 1985
JB Kocsis
Gondolat Kiadó, 2009
122009
The housing poor in Budapest, Hungary: Situation and perspectives
JB Kocsis
TOO POOR TO MOVE, TOO POOR TO STAY, 68, 2004
112004
Patterns of Urban Development in Budapest after 1989
JB Kocsis
Hungarian Studies 29 (1-2), 3-20, 2015
42015
Lakáspolitika Budapesten, 1950-1959
JB Kocsis
Múltunk 54 (3), 83-122, 2009
4*2009
Városok válsága és reneszánsza az ezredfordulón
JB Kocsis
Szociológiai Szemle 18 (3-4), 183-198, 2007
4*2007
Lakáspolitika Budapesten 1960–1975 között: A szocialista lakáspolitika „aranykora”
JB Kocsis
Múltunk 57 (1), 160, 2012
32012
Sub-Centres or Edge Cities: Socio-Spatial and Economic Transformation of the South-Western Budapest Agglomeration
JB Kocsis
annual conference of the European Network of Housing Research, Istanbul …, 2010
32010
Bolygóvárosoktól a külvárosi lakótelepekig: Beköltözési stop és tömeges lakásépítés Budapesten az 1960-as években
JB Kocsis
Budapest az 1960-as években, 51-64, 2009
32009
Területfejlesztés Budapesten 1950-1985 között: a döntéshozatali mechanizmus és a fejlesztések társadalmi háttere
JB Kocsis
Napvilág K., 2006
22006
A nagyváros útjában: A helyi társadalmak átalakulása Budapest délnyugati agglomerációjában
JB Kocsis
Hely, identitás, emlékezet, 163-184, 2015
1*2015
A kínai urbanizáció jellegzetességei
JB Kocsis, B Kállai, Á Reza-Moazen
Péti Márton (szerk.): Az Új Selyemút Gazdasági Övezet geostratégiai és …, 2017
2017
Gyorsan, olcsót és jót tömeges mennyiségben–a lakáshiány és politika kapcsolatának analízise
Í Feitl
AETAS-Történettudományi folyóirat, 264-267, 2016
2016
Belföldi vándorlás, kisebbségek, helyi közösségek és szolidaritás= Migration, minorities, local communities and solidarity
B Janky, A Bognár, JB Kocsis, A Orbán
OTKA Kutatási Jelentések| OTKA Research Reports, 2013
2013
Városi szétterülés folyamatai Budapesten és környékén= Processes of Urban Sprawl in and around Budapest
JB Kocsis
OTKA Kutatási Jelentések| OTKA Research Reports, 2013
2013
The Socio-Economic Transformation of Suburbs in a Central European Metropolitan Area
JB Kocsis
2012
A városrehabilitáció társadalmi hatásai= Social Consequences of Urban Renewal
A Csizmady, G Csanádi, JB Kocsis, L Kőszeghy, K Tomay
OTKA Kutatási Jelentések| OTKA Research Reports, 2012
2012
Sub-Centres or Edge-Cities 2 An In-depth Analysis of a Fast Changing Region Patterns of suburban socio-economic transformation in South-western Budapest Agglomeration
JB Kocsis
Conference Paper, 2011
2011
Döntéshozatali mechanizmus a fővárosban az 1960-as és az 1970-es években
JB Kocsis
Urbs: Várostörténeti Évkönyv 5, 375-388, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20