György Drótos
Title
Cited by
Cited by
Year
Vállalati versenyképesség válsághelyzetben-Gyorsjelentés a 2009. évi kérdőíves felmérés eredményeiről
A Chikán, E Czakó, Z Zoltayné Paprika, Z Antal, K Balaton, K Demeter, ...
Vállalatgazdaságtan Intézet, 2011
302011
Stratégia és szervezet
Z Antal-Mokos, K Balaton, G Drótos, E Tari
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1999
251999
Az információrendszerek perspektívái
G Drótos
Budapesti Corvinus Egyetem, 2001
132001
Integrált szakmai és gazdasági felelősség a felsőoktatási intézményekben–Az oktatási programigazgatói modell
D György
Drótos György–Kováts Gergely (szerk.): Felsőoktatás-menedzsment. AULA Kiadó …, 2009
122009
Stratégia és szervezet
AM Zoltán, B Károly, D György, T Ernő
Budapest: KJK, 1999
111999
Vállalati informatika Magyarországon az ezredfordulón: Mítosz és valóság
G Drótos, Z Szabó
Vezetéstudomány-Management and Business Journal 32 (2), 17-23, 2001
102001
Vissza a jövőbe? Outsourcing az információtechnológiai szolgáltatások körében
G Drótos
Vezetéstudomány 26 (12), 56-64, 1995
81995
Vissza a jövőbe
D György
Outsourcing az információtechnológiai szolgáltatások körében. Vezetéstudomány 12, 1995
81995
Áldás vagy átok?–Információtechnológia a tudásmenedzsment kezdeményezésekben
G Drótos, Noszkay,, E.
Megragadni a megragadhatatlant… Tudásmenedzsment elméleti és módszertani …, 2006
62006
Az információmenedzsment fejlettsége és a versenyképesség
G Drótos, K Gast, P Móricz, G Vas
Versenyben a világgal 2006, 2004
62004
Tari, E.(1997): Stratégia és szerezet
Z Antal-Mokos, K Balaton, G Drótos
KJK Kiadó, Budapest, 0
5
Felsőoktatás-menedzsment
G Drótos, G Kováts
Aula, 2009
42009
The Performance of Local Health Provision Networks: The Case of the Hungarian Managed Care Organizations
V Bodnár, D Dankó, G Drótos, N Kiss, M Molnár, É Révész
Society and Economy 28 (2), 117-136, 2006
22006
Gyakorlati kódex az európai statisztikában
DRS GYÖRGY
Statisztikai Szemle 83, 10-11, 2005
22005
Gazdaságstatisztika és uj gazdaság
DRS GYÖRGY
Statisztikai Szemle, 1070, 2002
22002
Perspectives of Information Systems in Organisations
G Drótos
Notes to the CEMS course. Budapest, 2002
22002
Vállalati stratégiák és stratégiai menedzsment a magyar gazdaságban: Stratégiai magatartás és menedzsment-alprojekt zárótanulmánya
Z Antal-Mokos, K Balaton, G Drótos, E Tari
Vállalatgazdaságtan Intézet, 1997
21997
A vállalati informatika szerepe a versenyképesség alakításában a pénzügyi és gazdasági válság időszakában-----It's title in English: Information technology and the companies …
G Drótos, P Móricz
Vállalatgazdaságtan Intézet, 2012
12012
Vállalati versenyképesség válsághelyzetben. Gyorsjelentés a 2009. évi kérdőíves felmérés eredményeiről
Z Antal, K Balaton, A Chikán, E Czakó, K Demeter, G Drótos, T Gyulavári, ...
Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtani Intézet, Versenyképesség …, 2010
12010
The role of case managers in an IT-based co-production service for public space improvement (jarokelo. hu)
G Drótos, NT Kiss, M Katona, M Le, É Révész, M Rosta, P Takács
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20