Follow
Fruzsina Krizsai
Fruzsina Krizsai
Verified email at btk.elte.hu
Title
Cited by
Cited by
Year
Preschoolers’ Metaphor Comprehension. Methodological Issues in Experimental Pragmatics
A Babarczy, A Balázs, F Krizsai
Acta Universitatis Sapientiae, Philologica 11 (2), 133-150, 2019
42019
Az értelmezős szerkezetről beszélt nyelvi adatok tükrében
K Fruzsina, S Gergely
Dombi Judit–Farkas Judit–Gúti Erika (szerk.): Aszimmetrikus kommunikáció …, 2018
22018
Discourse patterns of community construal in the text type of funeral valediction
F Krizsai
Studia Linguistica Hungarica 31, 5–16-5–16, 2016
22016
Dél-gömöri és felsőnyéki halottbúcsúztató versek területi sajátosságai
K Fruzsina
Czetter Ibolya–Hajba Renáta–Tóth Péter (szerk.): VI. Dialektológiai …, 2015
22015
A napló műfajisága Bram Stoker Drakula című regényében= The genre of diary in Bram Stoker’s Dracula
A Hlavacska, F Krizsai
Magyar Nyelvőr 142 (1), 45-57, 2018
12018
Nyelvjárási változatosság az online térben
C Bodó, Z Kocsis, F Krizsai, G Szabó
2023
CHAPTER SIX NONSENSE OR METAPHOR? IT’S UP TO THE CONTEXT
F Krizsai, A Babarczy
Figurativity across Domains, Modalities and Research Practices, 131-147, 2022
2022
Kutatók és kutatottak határán: civil tudomány és a nyelv térbeli változatossága
G Szabó, Z Kocsis, F Krizsai, C Bodó, FS Vargha
2021
Mózes Dorottya Katalin: Az identitás, a stílus és a performancia jelenségei a posztkoloniális angolszász regényben
F Krizsai
Debreceni szemle 29 (1), 108-111, 2021
2021
A létezés nyelvi konstruálása halottbúcsúztató versekben
F Krizsai
2021
A személyjelölés aposztrofikus mintázatai halottbúcsúztató versekben
F Krizsai
2021
Halottbúcsúztató versek pragmatikai vizsgálata
F Krizsai
2020
Beszédaktusok megértése óvodás korban
A Balázs, F Krizsai, A Babarczy
MAGYAR NYELVŐR 143 (3), 311-325, 2019
2019
Functions of the Diary in Bram Stoker’s" Dracula"
A Hlavacska, F Krizsai
Język. Komunikacja. Informacja, 145-158, 2018
2018
Oliviu Felecan–Daiana Felecan eds.: Unconventional Anthroponyms. Formal Patterns and Discursive Functions
F Krizsai
Névtani Értesítő 38, 240-242, 2016
2016
Unconventional Anthroponyms. Formal Patterns and Discursive Functions= Nem konvencionális tulajdonnevek. Alaki mintázatok és diszkurzív funkciók
F Krizsai
NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 38, 240-242, 2016
2016
Name and Naming. Synchronic and Diachronic Perspectives [Név és megnevezés. Szinkrón és diakrón megközelítések]. Szerkesztő: Oliviu Felecan. Cambridge Scholars Publishing …
F Krizsai
NÉVTANI ÉRTESÍTŐ: A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS AZ ELTE EÖTVÖS LORÁND …, 2015
2015
Name and Naming. Synchronic and Diachronic Perspectives [Név és megnevezés. Szinkrón és diakrón megközelítések]
F Krizsai
2015
Megyeri-Pálffi Zoltán: Név és jog. A névviselés jogi szabályozásának fejlődése Magyarországon
F Krizsai
Névtani Értesítő 36, 219-221, 2014
2014
Lakatos Erika: Mesélő utcanevek–Tata
F Krizsai
Névtani Értesítő 34, 250-252, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20