Balázs Hámori
Title
Cited by
Cited by
Year
Információgazdaság: digitális kapitalizmus vagy új gazdasági rendszer?
K Szabó, B Hámori, Á Négyesi, L Tóth
Akadémiai Kiadó, 2006
572006
Információgazdaság
K Szabó, B Hámori
Information Economy) Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006
542006
Kísérletek és kilátások Daniel Kahneman [Experiments and prospects-in connection with Daniel Kahneman’s Nobel Prize]
B Hámori
Közgazdasági Szemle (Economic Review-monthly of the Hungarian Academy of …, 2003
432003
Érzelemgazdaságtan: a közgazdasági elemzés kiterjesztése
B Hámori
Kossuth, 2003
252003
A gyenge hazai innovációs teljesítmény intézményi magyarázatához. Vitaírás a nemzetközi innovációs versenyben való részvétel akadályairól (Towards an institutional explanation …
B Hámori, K Szabó
Közgazdasági Szemle 57 (10), 876-897, 2010
242010
Innovációs verseny–esélyek és korlátok
B Hámori, K Szabó, A Derecskei, E Hlédik, M Rosta, L Tóth
Aula Kiadó, Budapest, 2012
212012
Versengő és kooperatív magatartás az átalakuló gazdaságban
B Hámori, K Szabó, A Derecskei, H Hurta, L Tóth
Közgazdasági Szemle 54 (6), 579-601, 2007
212007
Kísérletek és kilátások–Daniel Kahneman
H Balázs
Közgazdasági Szemle 50 (9), 779-799, 2003
202003
Bizalom, jóhírnév és identitás az elektronikus piacokon
B Hámori
Közgazdasági Szemle 51 (9), 832-848, 2004
142004
Merre tovább a vállalatelméletben? Egy lehetséges fejlődési út
B Hámori, J Kapás
Competitio 1 (1), 13-26., 2002
82002
Reinventing innovation
B Hámori, K Szabó
Constraints and Driving Forces in Economic Systems: Studies in Honour of …, 2016
62016
Tanulás és innováció–Elméleti dilemmák és gyakorlati nézőpontok (Learning and innovation–Theoretical dilemmas and practical point of views)
B Hámori
Vezetéstudomány-Budapest Management Review 43 (11), 2-18, 2012
62012
Dog strategies in the transition economies
B Hamori
Business Horizons 42 (5), 47-54, 1999
61999
Would You Marry Your Daughter to Homo Economicus? Re-evaluating Reciprocal Altruism
B Hamori
Társadalom és gazdaság Közép-és Kelet-Európában/Society and Economy in …, 1999
61999
Szabó, K.(szerk.)(2012): Innovációs verseny
B Hámori
Esélyek és korlátok. Aula Kiadó Kft. Budapest 485, 0
6
Szabó K.(2012): Innovációs verseny: Esélyek és korlátok
B Hámori
Budapest: Aula Kiadó, 0
5
Organizational innovations and their behavioral background
B Hámori, K Szabó
International Conference „Scientific Management “and Management Science Today, 2011
42011
Competitive and cooperative attitudes in the transforming economy of Hungary
B Hámori, K Szabó, A Derecskei, H Hurta, L Tóth
Acta Oeconomica 58 (3), 263-294, 2008
42008
A versenyfogalom dinamikája
B Hámori
Pszichológia 28 (2), 141-164, 2008
42008
Új szereplők és magatartásformák az átalakuló tranzakciós térben.
B Hámori
Budapesti Corvinus Egyetem, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20