Követés
János Rechnitzer
János Rechnitzer
Széchenyi Egyetem, MTA KRTK RKI NYUTO
E-mail megerősítve itt: sze.hu
Cím
Hivatkozott rá
Hivatkozott rá
Év
Regionális gazdaságtan
I Lengyel, J Rechnitzer
Dialóg Campus, 2004
2672004
Regionális gazdaságtan
I Lengyel, J Rechnitzer
Dialóg Campus, 2004
2672004
A teruleti strategiak
J Rechnitzer
Dialóg Campus, 1998
1841998
Szétszakadás, vagy felzárkózás: a térszerkezetet alakító innovációk
J Rechnitzer
MTA Regionális Kutatások Központja, 1993
1741993
Szétszakadás, vagy felzárkózás: a térszerkezetet alakító innovációk
J Rechnitzer
MTA Regionális Kutatások Központja, 1993
1741993
A városok versenyképességéről
I Lengyel, J Rechnitzer
Horváth Gy.—Rechnitzer J.(szerk.), 2000
1002000
A városok versenyképességéről
I Lengyel, J Rechnitzer
Horváth Gy.—Rechnitzer J.(szerk.), 2000
1002000
Területi politika
J Rechnitzer, M Smahó
Akadémiai Kiadó, 2011
872011
A területi tőke a városfejlődésben. A Győr-kód
J Rechnitzer
Dialóg Campus Kiadó, Budapest, Pécs, 2016
852016
Regionális gazdaságtan
L Imre, R János
Dialóg Campus, 2009
762009
A roma népesség területi megoszlásának változása magyarországon az elmúlt évtizedekben= changes in the spatial distribution of the Roma population in Hungary during the last …
J Pénzes, P Tátrai, IZ Pásztor
Területi statisztika 58 (1), 3-26, 2018
672018
Határ menti együttműködések Európában és Magyarországon
J Rechnitzer
Transborder Regional Cooperation in Europe and Hungary, 9-72, 1999
631999
Határ menti együttműködések Európában és Magyarországon
J Rechnitzer
Transborder Regional Cooperation in Europe and Hungary, 9-72, 1999
631999
A területi stratégiák
R János
Dialóg Campus, 1998
581998
Régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja Magyarországon
A Grosz, J Rechnitzer
MTA Regionális Kutatások Központja, 2005
552005
Régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja Magyarországon
A Grosz, J Rechnitzer
MTA Regionális Kutatások Központja, 2005
552005
Regionális innovációs stratégiák
D Tibor, R János
Oktatási Minisztérium, 2000
552000
A felsőoktatás térszerkezetének változása és kapcsolata a regionális szerkezettel
J Rechnitzer
Educatio 18 (1), 50-63, 2009
522009
A magyar városhálózat tudásalapú megújító képessége az ezredfordulón
R János, C Zoltán, G András
Tér és Társadalom 18 (2), 117-156, 2004
512004
Fejezetek a regionális gazdaságtan tanulmányozásához
J Rechnitzer
MTA Regionális Kutatások Központja, 1995
491995
A rendszer jelenleg nem tudja elvégezni a műveletet. Próbálkozzon újra később.
Cikkek 1–20