Követés
Zeki AKSU
Zeki AKSU
E-mail megerősítve itt: artvin.edu.tr
Cím
Hivatkozott rá
Hivatkozott rá
Év
The impact of educational material use on mathematics achievement: A meta-analysis
Ü Kul, S Celik, Z Aksu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2018
472018
Pre-Service Primary School Teachers’ Pedagogical Content Knowledge In Fractions
Z Aksu, AC Konyalıoğlu
Kastamonu Education Journal 23 (2), 723-738, 2015
402015
Development of the pedagogical content knowledge scale for pre-service teachers: The validity and reliability study
Z Aksu, M Metin, AC Konyalıoğlu
Mediterranean Journal of Social Sciences 5 (20), 1365-1377, 2014
342014
The Relationship between Technological Pedagogical Content Knowledge and Web 2.0 Self-Efficacy Beliefs.
U Kul, Z Aksu, S Birisci
Online Submission 11 (1), 198-213, 2019
332019
Web 2.0 hızlı içerik geliştirme öz-yeterlik inancı belirlemeye yönelik ölçek (W2ÖYİÖ) geliştirme çalışması
S Birişçi, Ü Kul, Z Aksu, D Akaslan, S Çelik
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 8 (1), 187-208, 2018
332018
Mathematics self-efficacy and mistake-handling learning as predictors of mathematics anxiety
Z Aksu, M Özkaya, SD Gedik, AC Konyalıoğlu
332016
A comparison of mathematics questions in Turkish and Canadian school textbooks in terms of synthesized taxonomy
Ü Kul, E Sevimli, Z Aksu
Turkish Journal of Education 7 (3), 136-155, 2018
292018
Exploring Mathematics Teachers' Pedagogical Content Knowledge in the Context of Knowledge of Students.
Z Aksu, Ü Kul
Journal of Education and Practice 7 (30), 35-42, 2016
252016
The preference of visualization in teaching and learning absolute value
AC Konyalioğlu, Z Aksu, EÖ Şenel
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 43 …, 2012
232012
The mediating role of mathematics teaching efficacy on the relationships between pedagogical content knowledge and mathematics teaching anxiety
Z Aksu, Ü Kul
SAGE Open 9 (3), 2158244019871049, 2019
222019
Turkish adaptation of the survey of pedagogical content knowledge in early childhood mathematics education
Z Aksu, Ü Kul
Prof. Dr. Kadir ULUSOY, 2017
182017
Pre-service mathematics teachers’ multiple representation competencies about determinant concept
M Durkaya, EÖ Şenel, MF Öçal, A Kaplan, Z Aksu, AC Konyalıoğlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 2554-2558, 2011
182011
Matematik öğretmen adaylarının matematik soru çözümlerinde yapılan hataların nedenlerini sorgulama becerilerinin incelenmesi
AC Konyalıoğlu, Z Aksu, EÖ Şenel, N Tortumlu
Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 2010
182010
Secondary school mathematics teachers’ approaches to students’ possible mistakes
M Durkaya, Z Aksu, MF Öçal, EÖ Şenel, AC Konyalıoğlu, S Hızarcı, ...
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 2569-2573, 2011
162011
Türkiye, Singapur, Güney Kore matematik öğretim programlarının pedagojik alan bilgisi bileşenleri bağlamında karşılaştırılması
Ü Kul, Z Aksu
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2), 900-921, 2016
152016
Pre-Service Mathematics Teachers' Pedagogical Content Knowledge Regarding Student Mistakes on the Subject of Circle.
Z Aksu
International Journal of Evaluation and Research in Education 8 (3), 440-445, 2019
102019
Sınıf öğretmeni adaylarının kesirler konusundaki pedagojik alan bilgilerinin gelişimi
Z Aksu
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü …, 2013
92013
A scale development study to determine web 2.0 practical content development self-efficacy belief (W2SEBS)
S Birisci, U Kul, Z Aksu, D Akaslan, S Çelik
Educational Technology Theory and Practice 8 (1), 187-208, 2018
82018
Ortaokul öğretmen adaylarının matematik öğretime yönelik öz-yeterlik, kaygı ve inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Z Aksu
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 9 (54), 841-856, 2019
62019
GÖRSEL MATEMATİK OKUR YAZARLIĞI ÖZ-YETERLİK ALGISI İLE ÜSTBİLİŞSEL OKUDUĞUNU ANLAMA FARKINDALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Z AKSU, S ÇALIK UZUN, S ÇELİK
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (3), 710-720, 2019
42019
A rendszer jelenleg nem tudja elvégezni a műveletet. Próbálkozzon újra később.
Cikkek 1–20