Follow
İsmail Akkaya
Title
Cited by
Cited by
Year
Offset and linear spread geometry in the MASW method
Ü Dikmen, MÖ Arısoy, I Akkaya
Journal of Geophysics and Engineering 7 (2), 211-222, 2010
542010
Site characterization in the Van settlement (Eastern Turkey) using surface waves and HVSR microtremor methods
Akkaya, İ., Özvan, A.
JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS 160, 157-170, 2019
412019
AVAILABILITY OF SEISMIC VULNERABILITY INDEX (Kg) IN THE ASSESSMENT OF BUILDING DAMAGE IN VAN, EASTERN TURKEY
İ Akkaya
EARTHQUAKE ENGINEERING AND ENGINEERING VIBRATION 19 (1), 189-204, 2020
322020
The application of HVSR microtremor survey method in Yüksekova (Hakkari) region, Eastern Turkey
İ Akkaya
Journal of African Earth Sciences 109, 87-95, 2015
292015
Effects of structural parameters on seismic behaviour of historical masonry minaret
B Erdil, M Tapan, İ Akkaya, F Korkut
Periodica Polytechnica-Civil Engineering 62 (1), 2018
282018
Determining the site effects of 23 October 2011 earthquake (Van province, Turkey) on the rural areas using HVSR microtremor method
I Akkaya, A Özvan, M Tapan, MA Şengül
Journal of Earth System Science 124, 1429-1443, 2015
242015
Van yerleşkesinin deprem tehlikesi ve olası bir depremin sonuçları
A Özvan, İ Akkaya, M Tapan, MA Şengül
Deprem Sempozyumu Kocaeli, 23-25, 2005
242005
Comparison of SPT and Vs-Based Liquefaction Analyses: A Case Study in Erciş (Van,Turkey)
İ Akkaya, A Özvan, M Akın, MK Akın, U Övün
Acta Geophysica 61 (1), 21-38, 2018
202018
An approach for determining the relationship between the parameters of pressuremeter and SPT in different consistency clays in Eastern Turkey
Özvan, A., AKKAYA, İ., Tapan, M.
Bulletin of Engineering Geology and the Environment 77, 10.1007/s10064-017 …, 2018
20*2018
Yüzey dalgalarının çok-kanallı analizi yönteminde uygun atış mesafesinin seçimi
Ü DİKMEN, AT BAŞOKUR, İ AKKAYA, MÖ ARISOY
Yerbilimleri 31 (1), 23-32, 2009
192009
A Debris Avalanche at Süphan Stratovolcano (Turkey) and Implications for Hazard Evaluatıon
Özdemir, Y., AKKAYA, İ., Oyan, V., Kelfoun, K.
Bulletin of Volcanology 78 (9), DOI 10.1007/s00445-016-1007-6, 2016
18*2016
A new empirical correlation between pressuremeter modules (EM) and shear wave velocity (Vs) for clay soils
İ Akkaya, A Özvan, EE Özvan
Journal of Applied Geophysics 171, 103865, 2019
132019
Impact of Jet-Grouting Pressure on the Strength and Deformation Characteristics of Sandy and Clayey Soils in the Compression Zone
M Akin, İ Akkaya, MK Akin, A Özvan, Y Ak
KSCE Journal of Civil Engineering 23 (8), 3340–3352, 2019
122019
Kayma Dalgası Hızı (Vs) Kullanılarak Erciş (Van) Yerleşim Alanının Sıvılaşma Potansiyelinin Değerlendirilmesi
AKKAYA, İ., Özvan, A., Akın, M., Akın, M.K., Övün,U.
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 32 (3), 55-68, 2017
12*2017
Seismic risk analysis for the settlement in the Basin of lake Van
Y Ciftci, L Selcuk, A Ozvan, I Akkaya, A Sengul, A Bulent
Fifth international sempozyum on Eastern mediterranen geology, Thessaloniki …, 2004
10*2004
Deformation Patterns in the Van Region (Eastern TURKEY) and Their Significance for the Tectonic Framework
Şengül, M.A., Gürboğa, Ş., Akkaya, İ., Özvan, A.
Geologica Carpathica 70 (3), 193-208, 2019
92019
Mikrobölgeleme çalışmasına altlık oluşturmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs zemininin dinamik özelliklerinin belirlenmesi
M Akın, M Akın, İ Akkaya, A Özvan, S Üner, L Selçuk, M Tapan
Jeoloji Mühendisliği Dergisi 39 (1), 1-26, 2015
82015
Erciş (Van) yerleşim alanındaki zeminlerin sıvılaşma potansiyelinin değerlendirilmesi
M Akın, MK Akın, İ Akkaya, A Özvan, MA Şengül
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 3 (5), 208-215, 2015
72015
Yuvaköy (Ankara) kuzeyinde Üst Kretase ofiyolitik melanj ile Neojen birimler arasındaki tektonik sınırın niteliği hakkında jeolojik ve jeofizik veriler
G SEYİTOĞLU, B ECEVİTOĞLU, I Veysel, E Korhan, İ AKKAYA, Ö SAĞOL
Yerbilimleri 27 (3), 163-171, 2006
72006
Van Şehri Kentleşme alanında yüzeyleyen Pliyo-Kuvaterenr çökellerinde sedimentolojik özelliklerin ve aktif tektonizmanın depremselliğe yönelik incelenmesi
S Örçen, U Tolluoğlu, O Köse, T Yakupoğlu, Y Çiftçi, A Işık, L Selçuk, ...
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, TÜBİTAK Proje …, 2004
72004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20