Követés
Mária Gósy
Mária Gósy
E-mail megerősítve itt: btk.elte.hu
Cím
Hivatkozott rá
Hivatkozott rá
Év
Pszicholingvisztika
G Mária
Osiris, 2005
539*2005
Fonetika, a beszéd tudománya
M Gósy
(No Title), 2004
3862004
Question marking in Hungarian: timing and height of pitch peaks
M Gósy, J Terken
Journal of Phonetics 22 (3), 269-281, 1994
1041994
BEA: Beszélt nyelvi adatbázis
M Gósy, D Gyarmathy, V Horváth, TE Gráczi, A Beke, T Neuberger, ...
Akadémiai Kiadó, 2012
96*2012
Impaired speech perception in aphasic patients: event-related potential and neuropsychological assessment
V Csépe, J Osman-Sági, M Molnár, M Gósy
Neuropsychologia 39 (11), 1194-1208, 2001
922001
A spontán beszédben előforduló megakadásjelenségek gyakorisága és összefüggései
G Mária
Magyar Nyelvőr 127 (3), 257-277, 2003
902003
BEA–A multifunctional Hungarian spoken language database
M Gósy
Phonetician 105, 50-61, 2013
842013
Magyar spontánbeszéd-adatbázis–BEA
G Mária
Beszédkutatás 2008, 194-207, 2008
782008
Development of a large spontaneous speech database of agglutinative Hungarian language
T Neuberger, D Gyarmathy, TE Gráczi, V Horváth, M Gósy, A Beke
Text, Speech and Dialogue: 17th International Conference, TSD 2014, Brno …, 2014
702014
D1SFLUENC1ES AND SELF-MONTIOR1NG
M Gósy
Govor 24 (2), 91-110, 2007
602007
A beszédszünetek kettős funkciója
G Mária
Beszédkutatás 2000, 1-14, 2000
602000
The VOT of the Hungarian voiceless plosives in words and in spontaneous speech
M Gósy
International Journal of Speech Technology 4, 75-85, 2001
572001
A megakadásjelenségek eredete a spontán beszéd tervezési folyamatában
G Mária
Magyar Nyelvőr 126 (2), 192-204, 2002
562002
A szövegértő olvasás
M Gósy
Anyanyelv-pedagógia 1, 2008, 2008
522008
Hangtani és szótani vizsgálatok hároméves gyermekek nyelvében
M Gósy
Akadémiai Kiadó, 1984
501984
A magyar beszéd tempója és a beszédmegértés
M Gósy
Magyar Nyelvőr 121 (2), 129-139, 1997
471997
GABI–Gyermeknyelvi beszédadatbázis és információtár
B Judit, I Angéla, M Alexandra, V Viola, G Mária
Beszédkutatás 2014, 246-251, 2014
462014
A spontán magyar beszéd megakadásainak hallás alapú gyűjteménye
G Mária
Beszédkutatás 2004, 6-18, 2004
442004
Virtuális mondatok a spontán beszédben
G Mária
Beszédkutatás 2003, 19-43, 2003
442003
GMP-diagnosztika, A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának vizsgálata
M Gósy
Budapest, 1995
421995
A rendszer jelenleg nem tudja elvégezni a műveletet. Próbálkozzon újra később.
Cikkek 1–20