Jarmo Vakkuri
Jarmo Vakkuri
Professor of Local public economics, Tampere University
Verified email at tuni.fi - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ambiguity in performance measurement: a theoretical approach to organisational uses of performance measurement
J Vakkuri, P Meklin
Financial Accountability & Management 22 (3), 235-250, 2006
1532006
Performance auditing in local government: an exploratory study of perceived efficiency of municipal value for money auditing in Finland and Norway
Å Johnsen, P Meklin, L Oulasvirta, J Vakkuri
European accounting review 10 (3), 583-599, 2001
1192001
Distinctive research patterns on public sector performance measurement of public administration and accounting disciplines
G Jan van Helden, Å Johnsen, J Vakkuri
Public Management Review 10 (5), 641-651, 2008
882008
Struggling with ambiguity: Public managers as users of NPM‐oriented management instruments
J Vakkuri
Public Administration 88 (4), 999-1024, 2010
862010
The impact of culture on the use of performance measurement information in the university setting
J Vakkuri, P Meklin
Management Decision, 2003
762003
Is there a Nordic perspective on public sector performance measurement?
Å Johnsen, J Vakkuri
Financial Accountability & Management 22 (3), 291-308, 2006
672006
Research techniques and their use in managing non–profit organisations–an illustration of DEA analysis in NPO environments
J Vakkuri
Financial Accountability & Management 19 (3), 243-263, 2003
612003
Governing hybrid organisations: Exploring diversity of institutional life
JE Johanson, J Vakkuri
Routledge, 2017
552017
The life-cycle approach to performance management: Implications for public management and evaluation
GJ Helden, Å Johnsen, J Vakkuri
Evaluation 18 (2), 159-175, 2012
542012
A lever for improvement or a magnet for blame? Press and political responses to international educational rankings in four EU countries
R Dixon, C Arndt, M Mullers, J Vakkuri, K Engblom‐Pelkkala, C Hood
Public Administration 91 (2), 484-505, 2013
522013
Kunta hyvinvointipalvelujen järjestäjänä–rajallisten voimavarojen tehokkaan hallinnan ongelma
P Meklin, T Rajala, LM Sinervo, J Vakkuri
Teoksessa Ilari Karppi & Lotta-Maria Sinervo (toim.) Governance. Uuden …, 2009
392009
Paras mahdollinen julkishallinto
J Vakkuri
Helsinki: Gaudeamus, 2009
372009
Governance structures and contracting out municipal auditing in Finland and Norway
Å Johnsen, P Meklin, L Oulasvirta, J Vakkuri
Financial Accountability & Management 20 (4), 445-477, 2004
312004
Julkisen sektorin tehokkuus monitulkintaisena ongelmana–käsitteet ja lähestymistavat
J Vakkuri
Paras mahdollinen julkishallinto, 2009
272009
Theme: Performance measurement of hybridorganizations: emerging issues and future researchperspectives
G Grossi, C Reichard, A Thomasson, J Vakkuri
Public Money & Management 37 (6), 379-386, 2017
242017
Introducing a Nordic perspective on public sector performance measurement
Å Johnsen, H Nørreklit, J Vakkuri
Financial Accountability & Management 22 (3), 207-212, 2006
242006
Tehokkuuden rajoilla: data envelopment analysis-menetelmä tulosmittauksessa, esimerkkikohteena yliopistojen ainelaitokset
J Vakkuri
Tampereen yliopisto, 1998
241998
The strategic options of supreme audit institutions: The case of four Nordic countries
KK Jeppesen, T Carrington, B Catasús, Å Johnsen, ...
Financial Accountability & Management 33 (2), 146-170, 2017
222017
Luova kaupunkikehittäminen
AV Anttiroiko, J Vakkuri
Kunnallistieteellinen aikakauskirja 41 (2013): 4, 2013
212013
Kunnallisen tilintarkastuksen ulkoistaminen: Kuntien näkemyksiä tarkastuksesta, sen lisäarvosta ja kehittämistarpeista
JP Martikainen, P Meklin, L Oulasvirta, J Vakkuri
Tampere University Press, 2002
212002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20