Követés
Józef Binnebesel
Józef Binnebesel
Katedra Rewalidacji, Resocjalizacji i Opieki Długoterminowej, INP-WFiNS UMK w Toruniu
E-mail megerősítve itt: fizyka.umk.pl - Kezdőlap
Cím
Hivatkozott rá
Hivatkozott rá
Év
Tanatopedagogika w do¶wiadczaniu wielowymiarowo¶ci człowieka i ¶mierci
J Binnebesel
Adam Marszałek, 2013
452013
Opieka nad dziećmi i młodzież± z chorob± nowotworow± w do¶wiadczeniu pacjentów
J Binnebesel
Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003
372003
Pedagogiczne możliwo¶ci kształtowania poczucia koherencji w kontek¶cie salutogenetycznej koncepcji zdrowia A. Antonovskiego
J Binnebesel
Psychoonkologia 10, 2006
312006
Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym
J Binnebesel, A Janowicz, P Krakowiak
242009
Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego
P Krakowiak, J Binnebesel, A Modlińska
Fundacja Hospicyjna, 2009
242009
Pozamedyczne aspekty opieki paliatywno-hospicyjnej
J Binnebesel
Fundacja Hospicyjna, 2010
182010
Opieka nad dzieckiem z chorob± nowotworow±
J Binnebesel
Uniwersytet M. Kopernika, Toruń, 2000
182000
Opieka nad dzieckiem z chorob± nowotworow± – aspekt pozamedyczny
J Binnebesel
UMK, 2000
172000
Percepcja lęku przed ¶mierci± w kontek¶cie Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej
J Binnebesel
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
102017
Tanatopedagogical contexts of Victor Frankl’s concept
J Binnebesel
Progress in Health Sciences 4 (1), 233-238, 2014
72014
The experience of living through a death in a school and an academic environment
J Binnebesel
Advances in Palliative Medicine 11 (2), 48-55, 2012
72012
Przewlekle chore dziecko w domu
J Binnebesel, Z Bohdan, P Krakowiak, D Krzyżanowski, A Paczkowska, ...
Poradnik dla rodziny i opiekunów. Fundacja Hospicyjna, gdańsk, 2012
62012
Historyczne dyskursy nad pedagogik± specjaln±-w ujęciu pedagogicznym
JJ Błeszyński, D Baczała, J Binnebesel
Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej, 2008
62008
Pedagogiczno-kulturowe uwarunkowania percepcji ¶mierci u dzieci i młodzieży
J Binnebesel
Badora & R. Stojecka-Zuber (Red.), Pedagogika wobec problemów opieki i …, 2007
62007
The impact of a chronic disease on the psychosocial development of children (based on the example of cancer)
J Binnebesel
Advances in Palliative Medicine 10, 57-63, 0
6*
Psychopedagogiczne aspekty rozmowy z dzieckiem o ¶mierci i umieraniu [w] Psychoonkologia
J Binnebesel
Psychoonkologia 11, 1-5, 2011
52011
Opieka nad dzieckiem przewlekle i terminalnie chorym–wyzwania dla pedagogiki specjalnej [w:] Dyskursy pedagogiki specjalnej
J Binnebesel
Od tradycjonalizmu do ponowoczesno¶ci. Górniewicz E, A. Krause A.(red.), UWM …, 2002
52002
Kulturowa koncepcja lęku przed ¶mierci± jako nadzieja dla pedagogiki, w: J. Górniewicz (red.)
J Binnebesel
Z problematyki teorii edukacji: materiały z działalno¶ci PTP w Toruniu, 93-100, 1995
51995
Godno¶ć w umieraniu.
T Dzierżanowski, J Binnebesel
Palliative Medicine/Medycyna Paliatywna 11 (4), 2019
42019
¦mierć i umieranie w do¶wiadczeniu nauczycieli i uczniów
J Binnebesel
Piel. Zdr. Publ 3 (1), 7-15, 2013
42013
A rendszer jelenleg nem tudja elvégezni a műveletet. Próbálkozzon újra később.
Cikkek 1–20