Kálmán Sántha
Kálmán Sántha
Kodolányi János University
E-mail megerősítve itt: kodolanyi.hu
Cím
Hivatkozott rá
Hivatkozott rá
Év
Bevezetés a kvalitatív pedagógiai kutatás módszertanába
S Kálmán
Eötvös J. Kvk., 2009
782009
Mintavétel a kvalitatív pedagógiai kutatásban
S Kálmán
Gondolat Kiadó, 2006
522006
Multikódolt adatok kvalitatív elemzése
K Sántha
Eötvös József Könyvkiadó, 2013
37*2013
A kvalitatív metodológiai követelmények problémái
K Sántha
Iskolakultúra, 168-177, 2007
322007
Trianguláció a pedagógiai kutatásban
K Sántha
Eötvös József Könyvkiadó, 2015
312015
Létezik-e hipotézis a kvalitatív kutatásban
S Kálmán
Új Pedagógiai Szemle 11, 3-11, 2006
222006
Numerikus problémák a kvalitatív megbízhatósági mutatók meghatározásánál
K Sántha
Iskolakultúra 22 (3), 64-73, 2012
162012
A harmadik paradigma a neveléstudományi vizsgálatokban
K Sántha
Iskolakultúra 13 (2), 82-91, 2013
152013
Kvalitatív módszerek alkalmazása a reflektív gondolkodás feltárásában
S Kálmán
Falus Iván (szerk.): A tanárrá válás folyamata. Gondolat Kiadó, Budapest …, 2007
142007
A pedagógusok reflektív gondolkodásának vizsgálata
S Kálmán
Pedagógusképzés 2, 27-44, 2004
122004
Abdukció a kvalitatív kutatásban: bizonytalanság vagy stabilitás?:[oktatási segédanyag]
S Kálmán
Eötvös József K., 2011
112011
Teacher Trainees' Beliefs Concerning Efficient Teaching and Learning - Pedagogical Spaces in Focus
K Sántha
The New Educational Review 55 (1), 17-29, 2019
102019
Kvalitatív módszerek alkalmazása a reflektív gondolkodás feltárásában [Applying qualitative research tools in tapping into reflective thinking]
K Sántha
A tanárrá válás folyamata [The process of becoming a teacher], 177-243, 2007
72007
A trianguláció-tipológiák és a MAXQDA kapcsolata a kvalitatív vizsgálatban
K Sántha
Vezetéstudomány/Budapest Management Review 48 (12), 33-40, 2017
62017
Kvalitatív Komparatív Analízis a pedagógiai térábrázolásban
K Sántha
Iskolakultúra 25 (3), 3-14, 2015
62015
Qualitative Comparative Analysis: módszertani lehetőség a pedagógiai vizsgálatok számára
K Sántha
Iskolakultúra 24 (6), 3-16, 2014
62014
A fotóinterjú a pedagógiai architektúra vizsgálatában
K Sántha
Iskolakultúra, 55-66, 2011
62011
Számítógéppel támogatott kvalitatív adatelemzés: kurzustervezet a neveléstudományi képzések számára
K Sántha
Kutatások és jó gyakorlatok a tanárképzés tudó műhelyeiből, 25-36, 2016
5*2016
A trianguláció és az MTMM-mátrix kapcsolata a pedagógiai kutatásban
S Kálmán
A személyiség kompetenciái és operációs rendszere 7, 54, 2010
52010
Körkép a hazai kvalitatív kutatásokról. In
S Kálmán
Iskolakultúra, 5-6, 2009
5*2009
A rendszer jelenleg nem tudja elvégezni a műveletet. Próbálkozzon újra később.
Cikkek 1–20