Kristin Reichborn-Kjennerud
Kristin Reichborn-Kjennerud
Oslo Metropolitan University
Verified email at oslomet.no
Title
Cited by
Cited by
Year
Political accountability and performance audit: the case of the auditor general in Norway
K REICHBORN‐KJENNERUD
Public Administration 91 (3), 680-695, 2013
822013
Entrepreneurial growth strategies: the female touch
K Reichborn-Kjennerud, H Svare
International Journal of Gender and Entrepreneurship, 2014
512014
Performance audits and supreme audit institutions’ impact on public administration: The case of the office of the auditor general in Norway
K Reichborn-Kjennerud, Å Johnsen
Administration & Society 50 (10), 1422-1446, 2018
452018
Performance audit and the importance of the public debate
K Reichborn-Kjennerud
Evaluation 20 (3), 368-385, 2014
452014
Resistance to control—Norwegian ministries’ and agencies’ reactions to performance audit
K Reichborn-Kjennerud
Public Organization Review 15 (1), 17-32, 2015
402015
Auditors’ understanding of evidence: A performance audit of an urban development programme
K Reichborn-Kjennerud, Å Johnsen
Evaluation 17 (3), 217-231, 2011
362011
Seniorpolitikk–virker virkemidlene?
AI Hilsen, R Salomon, H Heen, K Reichborn-Kjennerud, I Rusnes, ...
Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2010
322010
The strategic options of supreme audit institutions: The case of four Nordic countries
KK Jeppesen, T Carrington, B Catasús, Å Johnsen, ...
Financial Accountability & Management 33 (2), 146-170, 2017
252017
Utvikling og utfordringer i lokale NAV-kontor
TA Andreassen, K Reichborn-Kjennerud
Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2009
222009
Performance audit as a contributor to change and improvement in public administration
K Reichborn-Kjennerud, SI Vabo
Evaluation 23 (1), 6-23, 2017
202017
Auditee strategies: An investigation of auditees’ reactions to the Norwegian state audit institution’s performance audits
K Reichborn-Kjennerud
International Journal of Public Administration 37 (10), 685-694, 2014
182014
Supreme audit institutions in a high‐impact context: A comparative analysis of performance audit in four Nordic countries
Å Johnsen, K Reichborn‐Kjennerud, T Carrington, KK Jeppesen, K Taro, ...
Financial Accountability & Management 35 (2), 158-181, 2019
142019
Control and autonomy—The SAIs in Norway, Denmark, and Germany as watchdogs in an NPM-Era?
B Jantz, K Reichborn-Kjennerud, K Vrangbaek
International Journal of Public Administration 38 (13-14), 960-970, 2015
122015
Tilbake til framtiden?
S Lyng, S Legard, AC Bergene, N Anker, JE Jessen, ...
Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2010
122010
En ny mulighet–brukernes opplevelse av Kvalifiseringsprogrammet i NAV
K Reichborn-Kjennerud
Notat 11, 2009, 2009
112009
Sais work against corruption in Scandinavian, South-European and African countries: An institutional analysis
K Reichborn-Kjennerud, B González-Díaz, E Bracci, T Carrington, ...
The British Accounting Review 51 (5), 100842, 2019
82019
Storbyfaktoren. Storbyenes særlige sosiale og økonomiske utfordringer
I Brattbakk, OH Nyhus, B Andersen, K Reichborn-Kjennerud, JMV Iversen
AFI rapport 13, 2016, 2016
82016
Hvordan kan forvaltningsrevisjon bidra til organisasjonslæring
K Reichborn-Kjennerud, K Vrangbæk
En komparativ studie av Norges og Danmarks riksrevisjoner innenfor arbeids …, 2016
52016
Does performance auditing matter? The government administration’s response to the performance auditing of the Norwegian Office of the Auditor General
K Reichborn-Kjennerud
The University of Bergen, 2014
52014
Styring, kontroll og organisasjonslæring
K Reichborn-Kjennerud, SI Vabø
Steering, control and organizational learning) Nordiske organisasjonsstudier …, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20