Follow
Kitti Pollak
Title
Cited by
Cited by
Year
General principles of administrative procedure in the European Union, in Hungary and in France
N Balogh-Békesi, K Pollák
PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM …, 2017
82017
A közigazgatási bíráskodás alapjai
BB Nóra, K Pollák, L Vértesy
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2022
3*2022
A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai az Ákr. szerint
A Boros, I Hoffman, K Pollák, A Bekecs, G Szamek, L Szegedi, L Vértesy
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2019
32019
ACHIEVEMENT OF THE RIGHT TO LEGAL REMEDY IN THE HUNGARIAN ADMINISTRATIVE PROCEDURES
K Pollák
KONTROLA ROZHODOVACÍCH PROCESOV VO VEREJNEJ SPRÁVE AKO PROSTRIEDOK …, 2013
32013
A közigazgatási jogvédelem és jogérvényesítés alapintézményei
B Barsi-Fodor, A Boros, C Cservák, D Iván, C Lentner, K Pollák, G Remes, ...
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2019
22019
Ünnepi tanulmányok a 80 éves Tamás András tiszteletére
Z Peres, G Pál, Z Árva, I Balázs, BB Nóra, G Bathó, E Belényesi, ...
Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021
12021
A magyar és francia közigazgatási eljárásjogi kodifikáció összehasonlító vizsgálata
K Pollák
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, 2019
12019
The realisation of the constitutional principles-the right to good administration and the right to legal remedy-in Hungary
N Bekesi, K Pollak
Bratislava Law Review 2 (1), 46-56, 2018
12018
III. könyv: Az egyedi ügyekben történő döntéshozatal
L Vértesy, K Pollák, A Boros, P Váczi, D Kocsis, V Linder
Pro Publico Bono–Magyar Közigazgatás, 78-132, 2017
12017
Regulating Public Sector Wages in Times of Inflation and Constitutional Restraints
N Brezovar, K Pollak
Cent. Eur. Pub. Admin. Rev. 21, 85, 2023
2023
Ket.–Ákr. Megfeleltetési táblázat
A Boros, I Hoffman, K Pollák, G Szamek, L Szegedi, L Vértesy
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2019
2019
Ügykezelői alapvizsga
H Gellér, J Kökényesi, G Márkus, D Palotai, A Pócsi, K Pollák, B Révész, ...
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2019
2019
Az általános közigazgatási rendtartás szabályai
Z Balla, N Balogh-Békesi, A Boros, D Iván, G Naszladi, T Pfeifer-Tóth, ...
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2019
2019
A törvényerejű kormányrendelet (ordonnance) szerepe a francia jogforrási hierarchiában
K Pollák
2018
A magyar és a francia közigazgatási hatósági eljárás általános szabályozásának összehasonlító vizsgálata, különös tekintettel a közigazgatási eljárások jogorvoslati rendszerére
K Pollák
Nordex Nonprofit Kft.–Dialóg Campus Kiadó, 2018
2018
A tényállás tisztázását megalapozó információgyűjtés és a vizsgálat
L Vértesy, K Pollák, A Boros, P Váczi, D Kocsis, V Linder
2017
Közigazgatási eljárások
A Paulovics, K Pollák, K Rozsnyai, I Turkovics
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2016
2016
Közigazgatási hatósági és bírósági eljárásjog
A Paulovics, K Pollák, K Rozsnyai, I Turkovics
NKE, 2016
2016
Scientific publications/Studies
LA Kiss, M Pétervári, L Szegedi, K Pollák, A Bencsik, G Koi, P Nagy, ...
Imprint 232 (234), 236, 0
Judicial Review of Administrative Decisions in Hungary
K Pollák
DNY PRÁVA 2014–DAYS OF LAW 2014, 155, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20