Follow
Özlem AKAR
Özlem AKAR
Verified email at erzincan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Classification of multispectral images using Random Forest algorithm
Ö Akar, O Güngör
Journal of Geodesy and Geoinformation 1 (2), 105-112, 2012
2292012
Evaluation of random forest method for agricultural crop classification
AO Ok, O Akar, O Gungor
European Journal of Remote Sensing 45 (1), 421-432, 2012
2112012
Integrating multiple texture methods and NDVI to random forest classification algorithm to detect tea and hazelnut plantation areas in North-East Turkey
OG Ö. Akar
International Journal of Remote Sensing 36 (2), 442–464, 2015
1132015
Rastgele orman algoritması kullanılarak çok bantlı görüntülerin sınıflandırılması
A Özlem, O Güngör
Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, 139-146, 2012
682012
Mapping land use with using Rotation Forest algorithm from UAV images
Ö Akar
European Journal of Remote Sensing 50 (1), 269-279, 2017
362017
Improving classification accuracy of spectrally similar land covers in the rangeland and plateau areas with a combination of WorldView-2 and UAV images
A Akar, E Gökalp, Ö Akar, V Yılmaz
Geocarto International 32 (9), 990-1003, 2017
332017
The Rotation Forest algorithm and object-based classification method for land use mapping through UAV images
Ö AKAR
Geocarto International, 1-16, 2017
312017
İnsansiz hava araci ile üretilen ortofoto haritalarda doğruluk analizi
V Yılmaz, A Akar, Ö Akar, O Güngör, F Karslı, E Gökalp
Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VII. Teknik …, 2013
252013
Rastgele orman sınıflandırıcısı ile arazi kullanım alanlarının belirlenmesi, III
Ö Akar, O Güngör, A Akar
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Gebze, Kocaeli 1 …, 2010
182010
Rastgele orman sınıflandırma yöntemi yardımıyla tarım alanlarındaki ürün çeşitliliğinin sınıflandırılması
OA Özdarıcı, Ö Akar, O Güngör
TUFUAB 2011 VI. Teknik Sempozyumu, 1-7, 2011
162011
Tokat Kazova’daki uzun yıllık yağış ve sıcaklık gidişlerinin kuraklık açısından irdelenmesi
O İrfan, TÖÖ AKAR
Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University (JAFAG) 2008 (1 …, 2008
152008
Three dimensional monitoring of urban development by means of ortho-rectified aerial photographs and high-resolution satellite images
E Ayhan, Ö Erden, ET Gormus
Environmental monitoring and assessment 147, 413-421, 2008
142008
Land use/land cover mapping from airborne hyperspectral images with machine learning algorithms and contextual information
O Akar, E Tunc Gormus
Geocarto International 37 (14), 3963-3990, 2022
132022
Multi sensor data fusion for change detection
O Gungor, O Akar
Scientific Research and Essays 5 (18), 2823-2831, 2010
112010
Rastgele orman sınıflandırıcısına doku özellikleri entegre edilerek benzer spektral özellikteki tarımsal ürünlerin sınıflandırılması
Ö Akar
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
92013
Göktürk-2 ve Hyperion EO-1 uydu görüntülerinden rastgele orman sınıflandırıcısı ve destek vektör makineleri ile arazi kullanım haritalarının üretilmesi
Ö AKAR, E TUNÇ GÖRMÜŞ
Geomatik 4 (1), 68-81, 2019
82019
Eş dizimlilik matrisi ve rastgele orman sınıflandırıcısı ile çay ve fındık alanlarının sınıflandırılması, Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VII
Ö Akar, O Güngör
Teknik Sempozyumu (TUFUAB’2013), 23-25, 2013
72013
İkikara Havzasının Kurak ve Islak Dönemlerinin Bazı Kuraklık İndisleri Yardımıyla Karşılaştırılması
A Özlem, O İrfan, K Yürekli
Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University (JAFAG) 32 (2), 9-13, 2015
62015
Analysis of digital data obtained from raster and vector maps
E Ayhan, ÖE Akar, S Uzun, A Dilaver, O Kansu
Journal of Surveying Engineering 137 (2), 65-69, 2011
62011
Tokat _ Artova Çelikli havzasında toprak bozulmasının belirlenerek, sürdürülebilir bir tarım için havzanın planlanması
İ Oğuz, E Karaş, T Susam, A Tetik, ÖF Noyan, Ö Akar
52006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20